Aktualności

poniedziałek, 20 kwiecień 2015 00:00

Do kiedy w 2015 roku musisz złożyć PITy za 2014 rok

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Już tylko 10 dni zostało podatnikom na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2014 rok. Czy już to zrobiłeś? Jeśli nie – pośpiesz się. Masz czas dokładnie do czwartku 30 kwietnia 2015 roku.

Dopełnienie wszystkich formalności w terminie pozwoli Ci uniknąć płacenia odsetek i kar za złożenie zeznania po terminie. Jaki formularz PIT powinieneś złożyć w swoim przypadku, by zrobić to prawidłowo? Sprawdź to!

Każdy podatnik, który w ubiegłym roku uzyskiwał dochody opodatkowane podatkiem dochodowym, ma obowiązek wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go we właściwym urzędzie skarbowym.

Dokładnie 30 kwietnia 2015 roku mija termin złożenia zeznania  PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2014 rok. A co jeśli nie dopełnimy obowiązku rozliczenia się w urzędzie skarbowym w wyznaczonym przepisami terminie?

 

WAŻNE!

Termin złożenia zeznania podatkowego za 2014 r. na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 mija w czwartek 30 kwietnia 2015 roku.

 

Spóźnienie ze złożeniem zeznania podatkowego – jakie są konsekwencje?

 

A co jeśli nie dopełnimy obowiązku rozliczenia się w urzędzie skarbowym w wyznaczonym przepisami terminie? Spóźnienie ze złożeniem zeznania podatkowego może skutkować m.in. mandatem karnym, utratą możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem czy przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego lub też koniecznością zapłacenia odsetek od nieterminowo zapłaconego podatku. Do czwartku 30 kwietnia 2015 roku jest jeszcze trochę czasu. Pilnuj tego terminu, złóż odpowiedni formularz i nie ponoś konsekwencji finansowych! Na którym formularzu powinieneś złożyć zeznanie podatkowe?

Zeznanie podatkowe PIT za 2014 r. – który formularz wypełnić?  

PIT-36 to zeznanie obowiązkowe dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali podatkowej z pozarolniczej działalność gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. W zeznaniu tym rozliczamy też przychody osiągane bez pośrednictwa płatnika. Służy ono jednak również do rozliczenia m.in. dochodów osiągniętych za pośrednictwem płatnika, za granicą lub doliczenia dochodów małoletnich dzieci.

Tu dowiesz się więcej o PIT-36

 

PIT-36L formularz ten służy do rozliczenia dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym 19%, osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

 Przeczytaj więcej o PIT-36L

 

PIT-37 wypełniają i składają podatnicy, którzy osiągnęli przychody m.in. ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z umów-zleceń, umów o dzieło, emerytur, rent itp.  PIT-37 należy złożyć w celu rozliczenia dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, osiągniętych w Polsce, wyłącznie za pośrednictwem płatnika (np. zakładu pracy czy organu rentowego).

Dowiedz się więcej o PIT-37

 

PIT-38 powinni wypełnić i złożyć podatnicy, którzy w roku 2014 osiągnęli przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych i wynikających z nich praw, ale też przychodów z objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny.

Sprawdź jak wypełnić PIT-38

 

PIT-39 to formularz dla tych podatników, którzy w 2014 roku osiągnęli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości. Ale uwaga! Chodzi o nieruchomości nabyte po 2008 r.

Dowiedz się więcej o PIT-39

 

W przypadku wszystkich wymienionych powyżej zeznań, a więc PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 za 2014 r. termin na ich wypełnienie i złożenie do urzędu skarbowego mija w czwartek 30 kwietnia 2015 r.

PAMIĘTAJ!

Do czwartku 30 kwietnia 2015 r. należy nie tylko złożyć zeznanie PIT, ale też opłacić ewentualny podatek należny, wynikający z tego rozliczenia rocznego.

Należy też wspomnieć, że od 1 stycznia 2015 roku większość wzorów formularzy PIT uległa zmianie. Zmodyfikowano również wzory załączników do zeznań podatkowych. Zanim więc zaczniesz wypełniacz formularz zeznania PIT, zwróć uwagę na to, czy korzystasz z właściwego wzoru.

Przeczytaj koniecznie o nowych drukach załączników do zeznań rocznych

 

Pobierz właściwy druk zeznania PIT

 

W jaki sposób można złożyć zeznanie roczne PIT za 2014 r.?

Zeznanie roczne PIT za 2014 rok możemy złożyć w formie papierowej – osobiście zanieść je do odpowiedniego urzędu skarbowego, wrzucić dokumenty do urzędomatu albo wysłać je za pośrednictwem poczty. Ale możemy się także rozliczyć drogą elektroniczną, korzystając z systemu e-Deklaracje. Z roku na roku decyduje się na to coraz większa liczba podatników, ze względu na oczywistą wygodę tego rozwiązania.

Ulgi i odliczenia w PIT za 2014 r.

Podatnicy składający zeznania PIT za 2014 r. mogą korzystać z różnych ulg i odliczeń – podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich. Ale uwaga – w 2015 roku zaszły pewne zmiany w przepisach dotycząc ulg w PIT. Między innymi wprowadzono modyfikacje w uldze na dzieci. Część podatników ma wciąż prawo do ulgi rehabilitacyjnej czy ulgi odsetkowej, ale coraz mniejsza do ulgi internetowej.

Jakie dokładnie ulgi i odliczenia w PIT za 2014 r. przysługują podatnikom? Jakie warunki trzeba spełnić i jakich formalności dopełnić, żeby skorzystać z tych przywilejów?

O ulgach w zeznaniach PIT za 2014 r. dowiesz się więcej w naszym poradniku

 

Kto musi przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 rok?

Osoby fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą księgi rachunkowe mają obowiązek przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014  rok. Obowiązek ten dotyczy między innymi osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych: jawnych, cywilnych, partnerskich i komandytowych.

Sprawozdanie to składa się do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem podatkowym. Oznacza to, że termin złożenia rocznego zeznania podatkowego jest jednocześnie terminem złożenia sprawozdania finansowego. 

Uwaga!

Podatnicy mają więc czas na przekazanie dokumentów do czwartku 30 kwietnia 2015 roku.

 

Dodatkowo z dniem 1 stycznia 2015 roku zmianie uległy przepisy Kodeksu karnego skarbowego: dodano art. 80b, który niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego traktuje jako wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny. Wysokość kary mieści się w granicach od 175 złotych do 35.000 złotych. 

piątek, 03 kwiecień 2015 00:00

Rewolucyjna kasa fiskalna Revo firmy Posnet

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Już jest w naszej ofercie handlowej Kasa Fiskalna Revo to unikatowe urządzenie łączy w sobie funkcje kaso-wagi z ergonomią. Jest to pierwsze na rynku takie połączenie wagi elektronicznej z kasą fiskalną. Obsługa wagi poprzez funkcje takie jak tarowanie i zerowanie szalki ważącej wykonywane są z klawiatury kasy, a wskazania wagi pojawiają się bezpośrednio na wyświetlaczu operatora i klienta w kasie fiskalnej.

 

REVO drukuje szybko i niezawodnie

Do kasy fiskalnej Revo został zastosowany drukarkowy mechanizm drukujący o szybkości wydruku do 47 lini na sekundę. Ten mechanizm charakteryzuje się wyjątkową żywotnością posiada automatyczny obcinacz papieru a wymiana rolki polega na zasadzie wrzuć i drukuj. Te cechy gwarantują niezawodność pracy kasy Revo oraz szybką i sprawną obsługę klienta.

 

Klawiatura – trwałość i funkcjonalność

Kasa Revo jest dostępna w wersji ze standardową klawiaturą switchową, a także z podświetlaną, klawiaturą silikonową – która chroni kasę przed zachlapaniem i zabrudzeniami. Klawisze funkcyjne oraz 42 klawisze skrótu to bezpośredni dostęp do najczęstszych operacji sprzedażowych, co podnosi komfort użytkowania kasy.

 

NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu

Kasa Revo umożliwia wydruk NIP nabywcy na paragonie. Dodatkowo można zaprogramować maksymalną kwotę paragonu, przy której NIP klienta będzie drukowany. Według obecnych przepisów NIP nabywcy drukujemy na paragonach o wartości do 450 zł lub 100 euro.

 

Revo przypomina

Nowa funkcja pozwala, aby użytkownik sam zdecydował o czym kasa ma przypominać. We wskazanym czasie Revo wydrukuje lub wyświetli komunikat i przypomni o ważnej sprawie, np. konieczności wykonania raportu miesięcznego, dniu płatności podatku, czy urodzinach kierowniczki.

 

Revo i terminal płatniczy – z kartą szybciej

Kasa Revo umożliwia współpracę z terminalami płatniczymi. Podczas płatności kartą, informacja o kwocie do zapłaty wysyłana jest automatycznie z kasy do terminala. Kasjer nie musi ponownie wprowadzać kwoty na terminalu, co przyspiesza pracę i minimalizuje ryzyko pomyłek.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełna funkcjonalności kasy REVO

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Składasz zeznanie roczne PIT za 2014 rok, korzystasz z ulg podatkowych, rozliczasz dochody z zagranicy, a może masz obowiązek do własnych dochodów doliczyć dochody małoletniego dziecka? Sprawdź, jakie załączniki masz obowiązek dołączyć do zeznania rocznego i pobierz aktualne wersje druków.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wydaje się, że pierwsza duża fala zakupów kas fiskalnych jest już za nami. Dziesiątki tysięcy podatników musiało wprowadzić urządzenia fiskalne w swoich firmach do 1 marca 2015 roku. Obowiązek ten dotyczył zwłaszcza kilku grup usługodawców, w tym m.in.: fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy, prawników, księgowych, mechaników czy doradców podatkowych.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Składasz zeznanie roczne PIT za 2014 rok i chcesz skorzystać z ulg i odliczeń? Dowiedz się, jakie zasady obowiązują w rozliczeniu za rok 2014, kto jeszcze może skorzystać z ulgi internetowej, komu przysługuje ulga rehabilitacyjna i odsetkowa, a także jakie zasady odliczania ulgi na dzieci obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Myślisz, że w 2015 r. wciąż możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? Czy na pewno znasz dobrze przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r.? Zobowiązały one około 70 tys. podatników do instalacji kasy fiskalnej najpóźniej 1 marca.  Sprawdź, czy znalazłeś się w tym gronie. Konsekwencje za brak kasy mogą być bardzo dotkliwe - wprowadź to urządzenie w działalności jak najszybciej.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Płatnikom podatku dochodowego i innym podmiotom zobowiązanym do sporządzenia i przekazania do urzędu skarbowego informacji, deklaracji oraz rocznego obliczenia podatku na drukach PIT pozostało już niewiele czasu na dopełnienie formalności. Sprawdź, jakie formularze zgodnie z nowymi przepisami musisz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną i do kiedy masz na to czas.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Jeszcze nie kupiłeś kasy fiskalnej, a musisz ją mieć od 1 marca 2015 r.? Przyjdź jak najszybciej do naszego serwisu! Nawet teraz dopasujemy jeszcze kasę trafiającą w potrzeby Twojej działalności. Z nami zdążysz na czas, bo gwarantujemy ekspresową instalację. Jednak śpiesz się - pozostało już tylko 5 dni na dopełnienie formalności.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Nowe towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, podniesienie wysokości kaucji gwarancyjnej, zmniejszenie asymetrii w stosowaniu ulgi na złe długi - to tylko niektóre ze zmian, które mają być wprowadzone w ustawie o VAT dnia 1 kwietnia 2015 r. Dowiedz się, co w praktyce oznacza wejście w życie nowych przepisów.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Wiesz, że musisz mieć kasę fiskalną 1 marca 2015 r., lecz nawet jeszcze nie kupiłeś odpowiedniego urządzenia? Śpiesz się! Jeśli chcesz otrzymać ulgę, pozostało Ci zaledwie 14 dni na zgłoszenie kasy w urzędzie skarbowym. Obowiązek instalacji kasy fiskalnej najpóźniej 1 marca 2015 r. obejmuje nie tylko usługodawców - lekarzy, fryzjerów, mechaników, prawników, kosmetyczki, doradców podatkowych itp. Sprawdź, czy nie znajdujesz się w gronie pozostałych podatników, którym na wprowadzenie kasy pozostało zaledwie 2 tygodnie. Z każdym dniem przedsiębiorcy wykupują kasy z serwisów fiskalnych - nie czekaj, aż zabraknie urządzeń!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jesteś podatnikiem CIT i zmieniasz sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2015 r.? Sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do zaliczek kwartalnych lub w formie uproszczonej. Pamiętaj też o złożeniu zawiadomienia do urzędu skarbowego - masz na to czas tylko do 20. dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

środa, 11 luty 2015 00:00

Kasa fiskalna w gastronomii w 2015 r.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Prowadzisz kawiarnię, bar, pizzerię, a może Twoja firma świadczy usługi kateringowe? Jeśli do tej pory korzystałeś ze zwolnienia z kasy fiskalnej, możesz pożegnać się z tym przywilejem. Sprawdź, które firmy świadczące usługi związane z wyżywieniem muszą mieć kasy fiskalne w 2015 r., a które nadal mogą korzystać ze zwolnienia. Śpiesz się! Na instalację kasy pozostało już bardzo niewiele czasu.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne mają obowiązek do końca lutego złożyć do odpowiednich organów i przekazać podatnikom różnego rodzaju informacje oraz roczne obliczenie podatku. Sprawdź, czy w 2015 r. objął Cię obowiązek przekazania do urzędu skarbowego dokumentów w formie elektronicznej. Dowiedz się też, kiedy mija termin na ich złożenie oraz z jakiej wersji druku skorzystać.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W 2015 roku kolejna ogromna grupa przedsiębiorców traci prawo do zwolnień z kas fiskalnych. Wśród nich znaleźli się podatnicy świadczący usługi doradztwa podatkowego i usługi prawnicze. Dowiedz się, kogo dokładnie objęło wyłączenie ze zwolnień, dlaczego również księgowy musi mieć kasę fiskalną i z jakich przyczyn już teraz powinieneś zacząć szukać urządzenia dla siebie.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Na początku każdego roku podatnik może zmienić formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Należy przy tym pamiętać, że prawo do opłacania zaliczek za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej wymaga spełnienia wymogów określonych w przepisach. Chcesz w 2015 r. zmienić sposób opłacania zaliczek na PIT? Śpiesz się! Na złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego pozostało już niewiele czasu.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Świadczysz usługi naprawy pojazdów silnikowych? Usługi wulkanizacyjne? A może przeprowadzasz badania i przeglądy techniczne tych pojazdów? Jeśli jeszcze nie masz kasy fiskalnej, będziesz musiał ją zakupić w 2015 r. Sprawdź, kiedy mija termin na wprowadzenie kasy, jak skorzystać z ulgi na zakup urządzenia i dlaczego najlepiej już teraz wybrać się do serwisu fiskalnego.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Prawo do korzystania z ulgi internetowej zachowało już niewielu podatników. W 2013 roku weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi odliczenia tego można dokonać jedynie w zeznaniach rocznych za dwa następujące po sobie lata podatkowe. Sprawdź, czy znalazłeś się w nielicznym gronie podatników, którzy mogą skorzystać z ulgi internetowej w PIT za 2014 rok.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Na żądanie nabywcy podatnik ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej ma obowiązek wystawić fakturę do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki - sprawdź, jakie!  Dowiedz się też, co zrobić, gdy wystawisz fakturę, ale zapomnisz wydrukować paragon.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nowe przepisy dają jednostkom mikro prawo do sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego już za rok 2014. Konieczne jest jednak spełnienie warunków określonych w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Także podmioty niebędące jednostkami mikro mogą w pewnych przypadkach skorzystać z możliwości sporządzenia uproszczonego sprawozdania. Sprawdź, jakie ułatwienia wprowadzono i kto może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Kasy fiskalne dla fryzjerów, kosmetyczek i kosmetologów są obowiązkowe w 2015 r., nawet jeśli podatnik do końca 2014 r. korzystał ze zwolnienia z kasy. Wszystko za sprawą nowego rozporządzenia, w którym znalazł się rozszerzony katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas. Sprawdź, kiedy musisz wprowadzić to urządzenie w działalności i dlaczego najlepiej kupić kasę już teraz.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Jeśli w 2014 roku uzyskiwałeś przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT-28. Na dopełnienie tej formalności i wpłatę ryczałtu do urzędu skarbowego pozostało już zaledwie kilka dni. Należy zwrócić szczególną uwagę na dochowanie terminu oraz prawidłowość wersji druku, z jakiego korzystamy.

Strona 1 z 14

Bądź na bieżąco

Kasy fiskalne w 2015
Nazwy towarów i usług
Ewidencje na kasie fskalnej
Największe zmiany w VAT od 20 lat