sobota, 14 grudzień 2013 00:00

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2014

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

W 2014 roku prawo do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego mają podatnicy, których przychody w roku 2013 nie przekroczyły równowartości 150.000 euro, czyli 633.450 zł, zgodnie z kursem NBP na dzień 1 października 2013 r.

Kwartalnie ryczałt będzie można opłacać w przypadku nieprzekroczenia w 2013 r. kwoty przychodów w wysokości 105.575 zł.

Prawo do opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają podatnicy, których przychody w roku podatkowym nie przekraczają 150.000 euro w przeliczeniu na walutę polską. Limit ten dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. W przypadku spółek do kwoty tej należy wliczyć łączne przychody wszystkich wspólników.

Przeliczenia wartości 150.000 euro na PLN dokonuje się na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy października. Dnia 1 października 2013 r. kurs ten wynosił 4,2230 zł (tabela NBP nr 190/A/NBP/2013). Oznacza to, iż w 2014 roku prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają podatnicy, których przychody w roku 2013 nie przekroczą 633.450 zł.

 

Uwaga!

Podatnicy, których przychody w roku 2013 nie przekroczą 633.450 zł, zachowują prawo do opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Podatników, którzy jednocześnie prowadzą działalność jednoosobową i są wspólnikami spółki, limit 633.450 złobowiązuje oddzielnie dla każdej z tych działalności.

Podatnicy opłacający ryczałt ewidencjonowany mają prawo do rozliczania kwartalnego, jeśli ich łączne przychody w roku podatkowym nie przekroczą 25.000 euro. Zgodnie z powyżej omówionym przelicznikiem, kwota ta za rok 2013 wynosi 105.575 zł.

Uwaga!

W 2014 roku ryczałt ewidencjonowany kwartalnie będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w roku 2013 nie przekroczą 105.575 zł.

Czytany 3394 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 styczeń 2014 14:26

Artykuły powiązane

 • Jakie formularze podatkowe za 2014 r. musisz złożyć elektronicznie w 2015 roku

  Płatnikom podatku dochodowego i innym podmiotom zobowiązanym do sporządzenia i przekazania do urzędu skarbowego informacji, deklaracji oraz rocznego obliczenia podatku na drukach PIT pozostało już niewiele czasu na dopełnienie formalności. Sprawdź, jakie formularze zgodnie z nowymi przepisami musisz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną i do kiedy masz na to czas.

 • Kalendarium zmian w VAT 2015

  Początek roku 2015 przyniósł kolejne zmiany w przepisach ustawy o VAT oraz w innych aktach prawnych regulujących sposób rozliczania tego podatku. Poniżej prezentujemy skrót najważniejszych zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym poradniku.

   

  Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015:

   

  VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych - zgodnie z art. 28k znowelizowanej ustawy VAT, miejscem świadczenia usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) jest kraj konsumenta, a nie usługodawcy. Podatnik może jednak rozliczać VAT od tych usług za pośrednictwem małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) - dzięki niemu nie musi rejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym posiada konsumentów, lecz rozlicza ten podatek w kraju identyfikacji, w którym jest zarejestrowany do VAT. Dowiedz się więcej o rozliczaniu VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych w 2015 r.

   

  Kasy fiskalne dla nowych podmiotów - nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozszerzyło katalog czynności, wobec których nie można zastosować żadnego zwolnienia z kas. Wśród czynności, które od 01.01.2015 r. obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na kasie znalazły się m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego (w tym usługi księgowe), usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi związane z wyżywieniem, dostawa perfum i wód toaletowych. Dowiedz się więcej o obowiązkowych kasach fiskalnych dla nowych podmiotów

   

  Podatnicy niemający obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT - podatnicy spoza UE, którzy wykonują na terytorium kraju wyłącznie czynności wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Z dniem 1 stycznia 2015 r. do katalogu tych czynności dodano usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 tejże ustawy. Dowiedz się więcej o podatnikach niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT

   

  Potwierdzenie rejestracji VAT - podatnik rejestrujący się dla celów VAT składa do urzędu skarbowego zgłoszenie na formularzu VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. zgłoszenie to nie wymaga potwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego. Potwierdzenie to zostanie wydane tylko na wniosek podatnika. Dowiedz się więcej o potwierdzeniu rejestracji tylko na wniosek podatnika

   

  Zakup samochodu z UE - zakup środka transportu, którego sprzedaż opodatkowana była na zasadzie marży, nie wymaga już składania do urzędu skarbowego wniosku na formularzu VAT-24. W dalszym ciągu jednak nabycie środka transportu w ramach WNT wymaga złożenia w urzędzie informacji na druku VAT-23. W obu przypadkach urząd nie wydaje już zaświadczeń VAT-25. Dowiedz się więcej o procedurze zakupu samochodu z UE bez VAT-24

   

  Import towarów - zgodnie z nowododanym art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, podatnik VAT posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) jest uprawniony do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Dowiedz się więcej o zmianach w zakresie importu towarów

 • Czy można odliczyć ulgę internetową w zeznaniu PIT za 2014 r.

  Prawo do korzystania z ulgi internetowej zachowało już niewielu podatników. W 2013 roku weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi odliczenia tego można dokonać jedynie w zeznaniach rocznych za dwa następujące po sobie lata podatkowe. Sprawdź, czy znalazłeś się w nielicznym gronie podatników, którzy mogą skorzystać z ulgi internetowej w PIT za 2014 rok.

 • Do kiedy musisz złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2014 rok?

  Jeśli w 2014 roku uzyskiwałeś przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT-28. Na dopełnienie tej formalności i wpłatę ryczałtu do urzędu skarbowego pozostało już zaledwie kilka dni. Należy zwrócić szczególną uwagę na dochowanie terminu oraz prawidłowość wersji druku, z jakiego korzystamy.

 • PIT 2014: Można już składać zeznania roczne za 2014 r.

  Jak co roku rozpoczął się sezon na składanie zeznań podatkowych PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Podatnicy, którzy zdecydują się przesłać rozliczenie PIT-37 drogą elektroniczną, w 2015 r. będą mieli jeszcze bardziej ułatwione zadanie - wszystko dzięki usłudze wstępnie wypełnionych zeznań. Dowiedz się, do kiedy złożyć zeznanie podatkowe za 2014 r., z jakich wersji druków skorzystać oraz jak rozliczyć ulgę na dzieci na nowych zasadach.

Bądź na bieżąco

Kasy fiskalne w 2015
Nazwy towarów i usług
Ewidencje na kasie fskalnej
Największe zmiany w VAT od 20 lat