niedziela, 22 grudzień 2013 18:22

Koniec zwolnienia z VAT przy sprzedaży towarów używanych, w tym samochodów osobowych?

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Od 1 stycznia 2014 r. zwolnienie z VAT dla dostawy towarów używanych nie będzie już związane z okresem ich używania.

Niezależnie od tego, jak długo jesteś właścicielem ruchomości, będziesz musiał opodatkować jej sprzedaż, jeśli wykonujesz czynności opodatkowane lub prowadzisz działalność mieszaną.

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza istotne zmiany w kwestii opodatkowania towarów używanych.

Do 31 grudnia 2013 r. definicja tych towarów znajduje się w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT - przepis ten definiuje towary używane jako ruchomości, które podatnik dokonujący ich dostawy użytkował przynajmniej przez pół roku po nabyciu praw do dysponowania nimi jako właściciel.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. sprzedaż takich towarów jest zwolniona z VAT, jeśli podatnik przy ich nabyciu nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

Dla wielu podatników najkorzystniejsze będzie sprzedanie towarów używanych do końca roku, ponieważ od 1 stycznia 2014 r. będą musieli zapłacić od tej czynności podatek.

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. przepis art. 43 ust. 2 ustawy zostaje uchylony. Możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT dla towarów używanych nie będzie już związana z okresem ich używania. Istotny będzie za to cel dostawy towarów - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r., zwolniona z podatku będzie wyłącznie dostawa towarów wykorzystywanych na cele działalności zwolnionej z podatku.

 

Ważne!

Aby po 1 stycznia 2014 r. skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

-  Sprzedawane towary muszą być używane wyłącznie na cele związane z działalnością zwolnioną z podatku

-  Przy nabyciu, imporcie bądź wytworzeniu towaru podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

 

W związku z faktem, iż w zakresie sprzedaży towarów używanych ustawodawca nie przewidział wprowadzenia przepisów przejściowych, należy uznać, iż wszelkie towary używane sprzedane po 1 stycznia 2014 r. będą już opodatkowane na nowych zasadach.

W praktyce oznacza to, iż podatnikom wykonującym czynności opodatkowane i prowadzącym działalność mieszaną, którzy planują sprzedaż towarów używanych, będzie się to opłacało do 31 grudnia 2013 r. - po tym terminie dostawa towarów będzie dla nich opodatkowana niezależnie od tego, ile czasu są ich właścicielami.

Natomiast podatnicy wykonujący czynności zwolnione z VAT będą mogli korzystać ze zwolnienia dla towarów używanych niezależnie od czasu ich używania, o ile oczywiście nie przysługiwało im prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Od 1 stycznia 2014 r. pojęcie „towary używane” będzie stosowane wyłącznie do towarów zdefiniowanych w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, opodatkowanych w systemie marży.

 

Samochody osobowe jako towary używane

Przepisy nieco inaczej regulują kwestię zwolnienia z VAT dostawy samochodów osobowych. Do 31 grudnia 2013 r. przepisy dotyczące tego przypadku zawarte są w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 73, poz. 392). Zgodnie z tą regulacją, zwolniona z podatku jest dostawa samochodów będących towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., dokonywana przez podatników, którym przysługiwało prawo do odliczenia 50% lub 60% VAT przy zakupie (nie więcej niż odpowiednio 5.000 i 6.000 zł). Dostawa to nie tylko sprzedaż, ale także wg art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, np. przekazanie na cele osobiste podatnika.

Planowana jest jednak rezygnacja z warunku, aby samochody i pojazdy, o których mowa powyżej były towarami używanymi. Czy zmiana ta wejdzie w życie, przekonamy się po opublikowaniu nowego rozporządzenia.

 

UWAGA: Zmiany od 1 stycznia i od 1 kwietnia 2014 czytaj w poradniku

Czytany 3753 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 marzec 2014 23:39

Artykuły powiązane

 • Jak ustalić przychód pracownika z prywatnego używania samochodu służbowego w 2015 roku

  Wiadome jest, że w przypadku korzystania z samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych należy ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń i pobrać podatek dochodowy. Od 01.01.2015 r. nie ma już wątpliwości w jaki sposób wyliczyć przychód. Zmieniona ustawa o PIT zawiera nowy przepis, wg którego podatnicy naliczą ryczałt określony przez ustawodawcę w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego przez pracownika samochodu.

 • Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu!

  Twoje auto spełnia warunki techniczne uprawniające do odliczenia 100% VAT? Sprawdź, czy jesteś w licznej grupie podatników, którzy mają obowiązek oddać auto do stacji diagnostycznej na dodatkowe badanie techniczne. Jeśli w niej jesteś - śpiesz się! Termin na dodatkowe badanie mija 30 czerwca 2014 r. Jeśli się spóźnisz, stracisz prawo do pełnego odliczenia VAT od 01.04.2014 r.!

 • Dodatkowe badanie techniczne do odliczenia 100% VAT od samochodów tylko do 30.06.2014

  Użytkujesz auto, którego konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą? Chcesz odliczać 100% VAT od nabycia, eksploatacji i paliwa do tego pojazdu? Sprawdź, czy masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Jeśli tak, śpiesz się, bo masz na to czas tylko do końca czerwca. A co jeśli sprzedajesz samochód przed tym terminem?

 • Nowy wzór deklaracji VAT-11 obowiązujący od 01 marca 2014

  Podatnicy składający deklarację VAT-11 o dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu muszą pamiętać, że od 1 marca 2014 r. obowiązuje nowy wzór tego druku. Modyfikacje mają związek z noworoczną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone i zobacz aktualny wzór deklaracji.

 • Wzór informacji VAT-26 już na platformie ePUAP; możesz wysłać elektronicznie już 7 kwietnia 2014

  Planujesz odliczanie 100% VAT od samochodów użytkowanych wyłącznie na cele firmowe? Pamiętaj o złożeniu informacji VAT-26 w ciągu 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z danych autem. Ustawodawca zdecydował się ułatwić podatnikom dopełnienie tego obowiązku: VAT-26 od 7 kwietnia 2014 r. będzie można składać przez platformę ePUAP.

Bądź na bieżąco

Kasy po 1 pażdziernika
Nazwy towarów i usług
Ewidencje na kasie fskalnej
Największe zmiany w VAT od 20 lat