środa, 19 marzec 2014 09:45

100% i 50% odliczenia VAT od samochodów - zmiany od 1 kwietnia 2014 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Mamy ustawę o VAT - zmiany pewne! Zapowiadane przepisy ograniczające możliwość odliczania VAT od samochodów z 60% na 50% wchodzą w życie 1 kwietnia 2014 r. Podobnie jak przepisy umożliwiające stosowanie 100% odliczenia w przypadku aut do 3,5 tony użytkowanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Nie jest jednak tak różowo, jak byśmy chcieli - aby dokonać pełnego odliczenia, będzie trzeba spełnić dodatkowe, rygorystyczne warunki.

Zapowiadane jeszcze przed 1 stycznia 2014 r. zmiany w odliczaniu VAT od samochodów wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r. Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) została opublikowana 13 marca. Ten nowowprowadzony akt prawny nowelizuje Ustawę o VAT - wprowadza zupełnie nowy sposób odliczania podatku naliczonego od nabycia samochodów osobowych i innych aut o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa do nich.

 

Sprawdź: Nowa definicja samochodu osobowego w podatku dochodowym

 

Uwaga!

Od 1 kwietnia 2014 każdy wydatek dot. samochodu musi być dokładnie przeanalizowany pod kątem prawa do odliczenia podatku naliczonego; nie było jeszcze nigdy ograniczeń w odliczaniu  VAT od napraw, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych itp.  – teraz już są!

 

50% VAT od samochodów

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian jest ograniczenie możliwości odliczania VAT naliczonego z 60% na 50%. Ograniczenie dotyczyć będzie wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie oraz import pojazdów, jak również ich użytkowanie w ramach umowy najmu, leasingu itp. Nie ma natomiast ograniczenia kwotowego odliczenia VAT. Do tej pory maksymalna kwota odliczenia wynosiła 6 000 zł.

Nowością jest, że 50% VAT będzie można odliczyć od wydatków eksploatacyjnych - to niekorzystna zmiana, ponieważ do tej pory obowiązywało 100% odliczenia. Korzystne będzie natomiast wprowadzenie możliwości odliczenia 50% VAT od zakupu paliwa do samochodów - jednak nie od razu. Na tę możliwość będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

 

Sprawdź, od kiedy można odliczać 50% VAT od paliwa

 

Uwaga!

Ograniczenie to dotyczy samochodów użytkowanych zarówno na cele działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Podatnik, który użytkuje auto wyłącznie do celów firmowych, będzie miał prawo dokonać 100% odliczenia.

 

Należy również pamiętać, iż w przypadku niektórych samochodów do 3,5 tony nie stosuje się ograniczenia w odliczaniu VAT. Pojazdy te zostały wymienione w  art. 86a ust. 9 w związku z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy. Dotyczy to m.in. aut z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.

 

Sprawdź, dla jakich jeszcze samochodów stosuje się 100% odliczenia

 

Kto zdecyduje się na odliczenie 100% VAT od samochodów?

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 1a ustawy o VAT w brzmieniu od 1 kwietnia 2014 r. ograniczenie możliwości odliczania VAT do 50% nie ma zastosowania w przypadku samochodów osobowych użytkowanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika. Brzmi pięknie, jednak w praktyce wcale nie będzie łatwe od spełnienia.

Przede wszystkim, podatnik chcący odliczyć 100% VAT od nabycia i eksploatacji samochodów oraz paliwa do nich będzie musiał prowadzić dokładną ewidencję przebiegu pojazdu. Warunek ten został zapisany w art. 86a ust. 12 znowelizowanej ustawy o VAT. Ewidencja ta ma umożliwić organom skarbowym kontrolę prawidłowości dokonywanych odliczeń.

 

Co musi zawierać ewidencja przebiegu pojazdu?

 

Ponadto, dokonanie 100% odliczenia będzie możliwe pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym wypełnionego druku VAT-26. Wzór tej informacji został określony w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z 12 lutego 2014 r., które ostatecznie opublikowano 21.03.2014r. jako rozporządzenie Ministra Finansów z 21.03.2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej - wejście w życie tego aktu prawnego również określono na 1 kwietnia 2014 r.

 

Kliknij i sprawdź, w jakim terminie należy złożyć VAT-26

 

Uwaga!

Podatnik, który nie zgłosi samochodu do 3,5 t jako wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej na druku VAT-26, nie będzie miał prawa do 100% odliczenia VAT.

 

Pobierz: Formularz VAT-26

 

Aby więc możliwe było dokonywanie pełnego odliczenia VAT, koniecznie trzeba spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • Złożyć w urzędzie skarbowym informację VAT-26
 • Prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu
 • Określić zasady używania, z których wynikać będzie, w jaki sposób samochód jest wykorzystywany

W przypadku tego ostatniego warunku przepisy nie precyzują, jak takie zasady powinny wyglądać. Podatnik powinien jednak wyraźnie określić sposób użytkowania samochodu w działalności gospodarczej - tak aby również wśród pracowników nie było wątpliwości, iż dane auto nie może być wykorzystywane do celów prywatnych.

 

Zobacz też: Pojazdy, dla których nie prowadzi się ewidencji, a przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT

 

Podatnik, który nie spełni tych wymogów, będzie miał prawo do odliczenia 50% VAT od nabycia samochodów, wydatków na ich eksploatację oraz - w późniejszym terminie - paliwa do ich napędu.

 

Zobacz też: Pełne odliczenie VAT od samochodów od 1.04.2014 - nawet 16 mln kary za błędy!

Czytany 9728 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 kwiecień 2014 11:44

Artykuły powiązane

 • Kalendarium zmian w VAT 2015

  Początek roku 2015 przyniósł kolejne zmiany w przepisach ustawy o VAT oraz w innych aktach prawnych regulujących sposób rozliczania tego podatku. Poniżej prezentujemy skrót najważniejszych zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym poradniku.

   

  Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015:

   

  VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych - zgodnie z art. 28k znowelizowanej ustawy VAT, miejscem świadczenia usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) jest kraj konsumenta, a nie usługodawcy. Podatnik może jednak rozliczać VAT od tych usług za pośrednictwem małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) - dzięki niemu nie musi rejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym posiada konsumentów, lecz rozlicza ten podatek w kraju identyfikacji, w którym jest zarejestrowany do VAT. Dowiedz się więcej o rozliczaniu VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych w 2015 r.

   

  Kasy fiskalne dla nowych podmiotów - nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozszerzyło katalog czynności, wobec których nie można zastosować żadnego zwolnienia z kas. Wśród czynności, które od 01.01.2015 r. obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na kasie znalazły się m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego (w tym usługi księgowe), usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi związane z wyżywieniem, dostawa perfum i wód toaletowych. Dowiedz się więcej o obowiązkowych kasach fiskalnych dla nowych podmiotów

   

  Podatnicy niemający obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT - podatnicy spoza UE, którzy wykonują na terytorium kraju wyłącznie czynności wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Z dniem 1 stycznia 2015 r. do katalogu tych czynności dodano usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 tejże ustawy. Dowiedz się więcej o podatnikach niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT

   

  Potwierdzenie rejestracji VAT - podatnik rejestrujący się dla celów VAT składa do urzędu skarbowego zgłoszenie na formularzu VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. zgłoszenie to nie wymaga potwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego. Potwierdzenie to zostanie wydane tylko na wniosek podatnika. Dowiedz się więcej o potwierdzeniu rejestracji tylko na wniosek podatnika

   

  Zakup samochodu z UE - zakup środka transportu, którego sprzedaż opodatkowana była na zasadzie marży, nie wymaga już składania do urzędu skarbowego wniosku na formularzu VAT-24. W dalszym ciągu jednak nabycie środka transportu w ramach WNT wymaga złożenia w urzędzie informacji na druku VAT-23. W obu przypadkach urząd nie wydaje już zaświadczeń VAT-25. Dowiedz się więcej o procedurze zakupu samochodu z UE bez VAT-24

   

  Import towarów - zgodnie z nowododanym art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, podatnik VAT posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) jest uprawniony do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Dowiedz się więcej o zmianach w zakresie importu towarów

 • Jak ustalić przychód pracownika z prywatnego używania samochodu służbowego w 2015 roku

  Wiadome jest, że w przypadku korzystania z samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych należy ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń i pobrać podatek dochodowy. Od 01.01.2015 r. nie ma już wątpliwości w jaki sposób wyliczyć przychód. Zmieniona ustawa o PIT zawiera nowy przepis, wg którego podatnicy naliczą ryczałt określony przez ustawodawcę w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego przez pracownika samochodu.

 • Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu!

  Twoje auto spełnia warunki techniczne uprawniające do odliczenia 100% VAT? Sprawdź, czy jesteś w licznej grupie podatników, którzy mają obowiązek oddać auto do stacji diagnostycznej na dodatkowe badanie techniczne. Jeśli w niej jesteś - śpiesz się! Termin na dodatkowe badanie mija 30 czerwca 2014 r. Jeśli się spóźnisz, stracisz prawo do pełnego odliczenia VAT od 01.04.2014 r.!

 • Dodatkowe badanie techniczne do odliczenia 100% VAT od samochodów tylko do 30.06.2014

  Użytkujesz auto, którego konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą? Chcesz odliczać 100% VAT od nabycia, eksploatacji i paliwa do tego pojazdu? Sprawdź, czy masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Jeśli tak, śpiesz się, bo masz na to czas tylko do końca czerwca. A co jeśli sprzedajesz samochód przed tym terminem?

 • Nowy wzór deklaracji VAT-11 obowiązujący od 01 marca 2014

  Podatnicy składający deklarację VAT-11 o dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu muszą pamiętać, że od 1 marca 2014 r. obowiązuje nowy wzór tego druku. Modyfikacje mają związek z noworoczną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone i zobacz aktualny wzór deklaracji.

Bądź na bieżąco

Kasy fiskalne w 2015
Nazwy towarów i usług
Ewidencje na kasie fskalnej
Największe zmiany w VAT od 20 lat