środa, 19 marzec 2014 09:45

100% i 50% odliczenia VAT od samochodów - zmiany od 1 kwietnia 2014 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Mamy ustawę o VAT - zmiany pewne! Zapowiadane przepisy ograniczające możliwość odliczania VAT od samochodów z 60% na 50% wchodzą w życie 1 kwietnia 2014 r. Podobnie jak przepisy umożliwiające stosowanie 100% odliczenia w przypadku aut do 3,5 tony użytkowanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Nie jest jednak tak różowo, jak byśmy chcieli - aby dokonać pełnego odliczenia, będzie trzeba spełnić dodatkowe, rygorystyczne warunki.

Zapowiadane jeszcze przed 1 stycznia 2014 r. zmiany w odliczaniu VAT od samochodów wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r. Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) została opublikowana 13 marca. Ten nowowprowadzony akt prawny nowelizuje Ustawę o VAT - wprowadza zupełnie nowy sposób odliczania podatku naliczonego od nabycia samochodów osobowych i innych aut o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa do nich.

 

Sprawdź: Nowa definicja samochodu osobowego w podatku dochodowym

 

Uwaga!

Od 1 kwietnia 2014 każdy wydatek dot. samochodu musi być dokładnie przeanalizowany pod kątem prawa do odliczenia podatku naliczonego; nie było jeszcze nigdy ograniczeń w odliczaniu  VAT od napraw, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych itp.  – teraz już są!

 

50% VAT od samochodów

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian jest ograniczenie możliwości odliczania VAT naliczonego z 60% na 50%. Ograniczenie dotyczyć będzie wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie oraz import pojazdów, jak również ich użytkowanie w ramach umowy najmu, leasingu itp. Nie ma natomiast ograniczenia kwotowego odliczenia VAT. Do tej pory maksymalna kwota odliczenia wynosiła 6 000 zł.

Nowością jest, że 50% VAT będzie można odliczyć od wydatków eksploatacyjnych - to niekorzystna zmiana, ponieważ do tej pory obowiązywało 100% odliczenia. Korzystne będzie natomiast wprowadzenie możliwości odliczenia 50% VAT od zakupu paliwa do samochodów - jednak nie od razu. Na tę możliwość będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

 

Sprawdź, od kiedy można odliczać 50% VAT od paliwa

 

Uwaga!

Ograniczenie to dotyczy samochodów użytkowanych zarówno na cele działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Podatnik, który użytkuje auto wyłącznie do celów firmowych, będzie miał prawo dokonać 100% odliczenia.

 

Należy również pamiętać, iż w przypadku niektórych samochodów do 3,5 tony nie stosuje się ograniczenia w odliczaniu VAT. Pojazdy te zostały wymienione w  art. 86a ust. 9 w związku z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy. Dotyczy to m.in. aut z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.

 

Sprawdź, dla jakich jeszcze samochodów stosuje się 100% odliczenia

 

Kto zdecyduje się na odliczenie 100% VAT od samochodów?

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 1a ustawy o VAT w brzmieniu od 1 kwietnia 2014 r. ograniczenie możliwości odliczania VAT do 50% nie ma zastosowania w przypadku samochodów osobowych użytkowanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika. Brzmi pięknie, jednak w praktyce wcale nie będzie łatwe od spełnienia.

Przede wszystkim, podatnik chcący odliczyć 100% VAT od nabycia i eksploatacji samochodów oraz paliwa do nich będzie musiał prowadzić dokładną ewidencję przebiegu pojazdu. Warunek ten został zapisany w art. 86a ust. 12 znowelizowanej ustawy o VAT. Ewidencja ta ma umożliwić organom skarbowym kontrolę prawidłowości dokonywanych odliczeń.

 

Co musi zawierać ewidencja przebiegu pojazdu?

 

Ponadto, dokonanie 100% odliczenia będzie możliwe pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym wypełnionego druku VAT-26. Wzór tej informacji został określony w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z 12 lutego 2014 r., które ostatecznie opublikowano 21.03.2014r. jako rozporządzenie Ministra Finansów z 21.03.2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej - wejście w życie tego aktu prawnego również określono na 1 kwietnia 2014 r.

 

Kliknij i sprawdź, w jakim terminie należy złożyć VAT-26

 

Uwaga!

Podatnik, który nie zgłosi samochodu do 3,5 t jako wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej na druku VAT-26, nie będzie miał prawa do 100% odliczenia VAT.

 

Pobierz: Formularz VAT-26

 

Aby więc możliwe było dokonywanie pełnego odliczenia VAT, koniecznie trzeba spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • Złożyć w urzędzie skarbowym informację VAT-26
 • Prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu
 • Określić zasady używania, z których wynikać będzie, w jaki sposób samochód jest wykorzystywany

W przypadku tego ostatniego warunku przepisy nie precyzują, jak takie zasady powinny wyglądać. Podatnik powinien jednak wyraźnie określić sposób użytkowania samochodu w działalności gospodarczej - tak aby również wśród pracowników nie było wątpliwości, iż dane auto nie może być wykorzystywane do celów prywatnych.

 

Zobacz też: Pojazdy, dla których nie prowadzi się ewidencji, a przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT

 

Podatnik, który nie spełni tych wymogów, będzie miał prawo do odliczenia 50% VAT od nabycia samochodów, wydatków na ich eksploatację oraz - w późniejszym terminie - paliwa do ich napędu.

 

Zobacz też: Pełne odliczenie VAT od samochodów od 1.04.2014 - nawet 16 mln kary za błędy!

Czytany 10497 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 kwiecień 2014 11:44

Artykuły powiązane

 • Ministerstwo Finansów wyjaśnia: deklarację VAT za grudzień 2015 złóż do nowego urzędu

  W związku ze zmianami właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2016 r. wśród przedsiębiorców pojawiły się wątpliwości: do którego urzędu należy złożyć deklarację VAT za grudzień lub ostatni kwartał 2015 r.? Sprawdź, jakiej odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Finansów i gdzie załatwiać pozostałe sprawy podatkowe niezakończone przed 1 stycznia 2016 r.

 • Kto, gdzie i do kiedy składa informację podsumowującą VAT-27

  Obowiązujące od 1 lipca 2015 r. przepisy wprowadziły liczne zmiany m.in. w kwestii rozliczania VAT należnego od transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Pojawił się także nowy druk VAT-27 - informacja podsumowująca w obrocie krajowym. Sprawdź, kto, gdzie i do kiedy ma obowiązek składać tę informację i pobierz nowy druk. Uwaga! Niektórzy podatnicy czas na złożenie po raz pierwszy VAT-27 mają tylko do 25 sierpnia!

 • Kalendarium zmian w VAT 2015

  Początek roku 2015 przyniósł kolejne zmiany w przepisach ustawy o VAT oraz w innych aktach prawnych regulujących sposób rozliczania tego podatku. Poniżej prezentujemy skrót najważniejszych zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym poradniku.


  Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015:

   

  VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych - zgodnie z art. 28k znowelizowanej ustawy VAT, miejscem świadczenia usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) jest kraj konsumenta, a nie usługodawcy. Podatnik może jednak rozliczać VAT od tych usług za pośrednictwem małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) - dzięki niemu nie musi rejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym posiada konsumentów, lecz rozlicza ten podatek w kraju identyfikacji, w którym jest zarejestrowany do VAT. Dowiedz się więcej o rozliczaniu VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych w 2015 r.

   

  Kasy fiskalne dla nowych podmiotów - nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozszerzyło katalog czynności, wobec których nie można zastosować żadnego zwolnienia z kas. Wśród czynności, które od 01.01.2015 r. obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na kasie znalazły się m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego (w tym usługi księgowe), usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi związane z wyżywieniem, dostawa perfum i wód toaletowych. Dowiedz się więcej o obowiązkowych kasach fiskalnych dla nowych podmiotów

   

  Podatnicy niemający obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT - podatnicy spoza UE, którzy wykonują na terytorium kraju wyłącznie czynności wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Z dniem 1 stycznia 2015 r. do katalogu tych czynności dodano usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 tejże ustawy. Dowiedz się więcej o podatnikach niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT

   

  Potwierdzenie rejestracji VAT - podatnik rejestrujący się dla celów VAT składa do urzędu skarbowego zgłoszenie na formularzu VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. zgłoszenie to nie wymaga potwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego. Potwierdzenie to zostanie wydane tylko na wniosek podatnika. Dowiedz się więcej o potwierdzeniu rejestracji tylko na wniosek podatnika

   

  Zakup samochodu z UE - zakup środka transportu, którego sprzedaż opodatkowana była na zasadzie marży, nie wymaga już składania do urzędu skarbowego wniosku na formularzu VAT-24. W dalszym ciągu jednak nabycie środka transportu w ramach WNT wymaga złożenia w urzędzie informacji na druku VAT-23. W obu przypadkach urząd nie wydaje już zaświadczeń VAT-25. Dowiedz się więcej o procedurze zakupu samochodu z UE bez VAT-24

   

  Import towarów - zgodnie z nowododanym art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, podatnik VAT posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) jest uprawniony do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Dowiedz się więcej o zmianach w zakresie importu towarów


  Zmiany obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.:

   

  Nowa definicja urzędu skarbowego związana ze zmianą w organizacji administracji podatkowej - w dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 211). Art. 17 tej ustawy zmienił pkt 13 w art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Art. 2 pkt 13 otrzymał brzmienie:

  "13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;"

  poprzedni o było:

  „13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego;”


  Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2015 r.:

   

  Odwrotne obciążenie tylko dla do czynnych podatników VAT! - zmianie uległ obowiązek rozliczania VAT przez nabywców niebędących czynnymi podatnikami VAT. Do końca czerwca 2015 r. mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany był do wszystkich podatników niezależnie od statusu VAT. I tak podatnik niebędący podatnikiem VAT czynnym obowiązany był rozliczyć VAT z tytułu nabycia i odprowadzić go do urzędu skarbowego.

  Od 1 lipca 2015 r. odwrotne obciążenie stosowane jest tylko wobec nabywców towarów (z zał. 11 do ustawy) będących czynnymi podatnikami VAT.

  Nabywca towarów z zał. 11, który jest objęty zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, a także ten, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, otrzymuje fakturę ze stawką VAT 23% i nie ciąży na nim obowiązek naliczenia i odprowadzenia VATu.

   

  Towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia - w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, zawierającym katalog towarów, dla których obowiązek rozliczenia VAT ciąży na nabywcy znalazły się nowe pozycje. Mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. objęte zostały m.in.:

  • Arkusze żeberkowe ze stali niestopowej
  • Złoto w postaci surowca lub półproduktu oraz złoto inwestycyjne (jeśli podatnik skorzystał z opcji opodatkowania)
  • Aluminium, nikiel i cynk nieobrobione plastycznie
  • Konsole do gier wideo, telefony komórkowe (w tym smartfony), komputery przenośne (tablety, laptopy, notebooki itp.)

  Przy czym dla ostatniej grupy towarów (konsole do gier, telefony i komputery przenośne) mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się po przekroczeniu progu kwotowego (przy jednolitych gospodarczo transakcjach na kwotę powyżej 20.000 zł netto).

   

  Składanie informacji podsumowujących w obrocie krajowym - podatnicy sprzedający towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. mają obowiązek składać do naczelnika urzędu skarbowego zbiorcze informacje o transakcjach, dla których podatek musi rozliczyć nabywca. Informacje te składa się w terminach obowiązujących dla deklaracji podatkowych - za okresy rozliczeniowe, w których powstaje obowiązek podatkowy. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849) określono wzór druku VAT-27.

   

  Ulga na złe długi - dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku, gdy na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze bądź w umowie, pozostaje w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Od 1 lipca 2015 r. z ulgi na złe długi można skorzystać również wtedy, gdy między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, z tytułu przysposobienia, stosunku pracy itp.

   

  Katalog towarów wrażliwych - z listy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT usunięte zostało złoto w postaci surowca lub półproduktu o próbie 325 tysięcznych lub większej - jednocześnie znalazło się ono w załączniku nr 11, w którym wymieniono towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. W załączniku nr 13 znalazły się także nowe pozycje, m.in. aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, srebro i platyna w postaci surowca lub półproduktu, emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice itp.

   

  Odpowiedzialność solidarna nabywcy przy sprzedaży towarów wrażliwych - podniesiona została minimalna i maksymalna wysokość kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących dostaw paliwa. Od 1 lipca 2015 r. kwoty te wynoszą odpowiednio 1.000.000 zł i 10.000.000 zł. W przypadku pozostałych towarów wrażliwych limity wynoszą - podobnie jak to było w poprzednim stanie prawnym - 200.000 zł oraz 3.000.000 zł.

   

 • Jak ustalić przychód pracownika z prywatnego używania samochodu służbowego w 2015 roku

  Wiadome jest, że w przypadku korzystania z samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych należy ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń i pobrać podatek dochodowy. Od 01.01.2015 r. nie ma już wątpliwości w jaki sposób wyliczyć przychód. Zmieniona ustawa o PIT zawiera nowy przepis, wg którego podatnicy naliczą ryczałt określony przez ustawodawcę w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego przez pracownika samochodu.

 • Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu!

  Twoje auto spełnia warunki techniczne uprawniające do odliczenia 100% VAT? Sprawdź, czy jesteś w licznej grupie podatników, którzy mają obowiązek oddać auto do stacji diagnostycznej na dodatkowe badanie techniczne. Jeśli w niej jesteś - śpiesz się! Termin na dodatkowe badanie mija 30 czerwca 2014 r. Jeśli się spóźnisz, stracisz prawo do pełnego odliczenia VAT od 01.04.2014 r.!

Bądź na bieżąco

Kasy fiskalne w 2015
Nazwy towarów i usług
Ewidencje na kasie fskalnej
Największe zmiany w VAT od 20 lat