piątek, 21 marzec 2014 14:53

Samochody z pełnym prawem do odliczenia VAT od 01.04.2014 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Masz samochód, który użytkujesz wyłącznie do celów działalności gospodarczej? A może czasem zdarza Ci się wykorzystać go prywatnie? Sprawdź, w jakich sytuacjach przysługuje Ci pełne odliczenie VAT od nabycia, eksploatacji i paliwa do takich pojazdów. Sprawdź też, jakie warunki musisz spełnić, by odliczyć 100% VAT od aut wykorzystywanych wyłącznie na cele firmowe. Czy musisz złożyć w urzędzie skarbowym informację VAT-26.

Tak jak do tej pory, nie ma ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego od wydatków dotyczących samochodów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Zmiany w odliczaniu VAT od samochodów, które wchodzą w życie 1 kwietnia 2014 r., okazały się, jak zwykle, niekorzystne dla wielu podatników. Zwiększenie ograniczania w możliwości odliczania VAT od samochodów osobowych i innych aut o masie do 3,5 tony z 60% do 50% odczują przede wszystkim ci podatnicy, którzy użytkują tego rodzaju pojazdy zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Na szczęście ustawodawca pozostawił dość obszerny katalog samochodów, od których obowiązuje pełne odliczenie VAT niezależnie od tego, w jaki sposób są użytkowane.

Wyłączenia z ograniczeń w odliczaniu VAT od nabycia, eksploatacji i paliwa do samochodów zostały określone w art. 86a ust. 3-5 i 9 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 kwietnia 2014 r. Pierwsze z tych wyłączeń dotyczy samochodów o masie do 3,5 tony użytkowanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Od nabycia, eksploatacji i paliwa do tych pojazdów będzie przysługiwało pełne odliczenie, o ile podatnik spełni rygorystyczne warunki określone w przepisach ustawy.

 

Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z pełnego odliczenia VAT dla samochodów użytkowanych na cele działalności

Pobierz wzór formularza VAT-26

 

Kolejne wyłączenie z ograniczenia dotyczy aut konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. W takim przypadku pełne odliczenie przysługuje, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie danego pojazdu.

Obszerny katalog samochodów o masie do 3,5 tony, dla których przysługuje 100% odliczenia VAT bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu, znajduje się w art. 86a ust. 9 ustawy. Wyłączenie to przysługuje na mocy art. 86a ust. 4 ustawy - przepis ten wskazuje, iż pojazdy z tego katalogu uznaje się za przeznaczone wyłącznie do celów działalności gospodarczej, ponieważ ich konstrukcja wyklucza użycie do celów z tą działalnością niezwiązanych lub użycie ich do takich celów jest nieistotne.

 

Samochody osobowe i inne auta o masie do 3,5 tony, dla których przysługuje pełne odliczenie VAT bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu:

Art. 86a ust. 9 ustawy o VAT:
9. Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy
- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

W przypadku powyżej wymienionych pojazdów podatnik może korzystać z pełnego odliczania VAT - nie ma przy tym obowiązku informowania urzędu skarbowego o takich samochodach na druku VAT-26 ani prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Istotne jest jednak, aby auto posiadało niezbędne dokumenty poświadczające, iż kwalifikuje się ono do jednej z powyższych grup. W przypadku punktów 1 i 2 potwierdzeniem jest zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, na podstawie dodatkowego badania technicznego, oraz dokonywana przez tę stację adnotacja w dowodzie rejestracyjnym. Natomiast w przypadku grupy z punktu 3 - odpowiednie zapisy w dokumentach wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym.

 

Kliknij i sprawdź, jakie warunki muszą spełniać samochody, od których przysługuje 100% odliczenia VAT

 

W ustawie o VAT znajdujemy jeszcze jedno wyłączenie z ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów. Zostało ono określone w art. 86a ust. 5 tego aktu prawnego i dotyczy między aut przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży oraz oddania w użytkowanie w ramach umowy najmu czy leasingu. Dowiedz się więcej

 

Zobacz też: Pełne odliczanie VAT od samochodów od 1.04.2014 - nawet 16 mln kary za błędy!

 

Kliknij i dowiedz się więcej o odliczaniu 50% i 100% VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Czytany 11585 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 kwiecień 2014 11:41

Artykuły powiązane

 • Jak ustalić przychód pracownika z prywatnego używania samochodu służbowego w 2015 roku

  Wiadome jest, że w przypadku korzystania z samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych należy ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń i pobrać podatek dochodowy. Od 01.01.2015 r. nie ma już wątpliwości w jaki sposób wyliczyć przychód. Zmieniona ustawa o PIT zawiera nowy przepis, wg którego podatnicy naliczą ryczałt określony przez ustawodawcę w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego przez pracownika samochodu.

 • Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu!

  Twoje auto spełnia warunki techniczne uprawniające do odliczenia 100% VAT? Sprawdź, czy jesteś w licznej grupie podatników, którzy mają obowiązek oddać auto do stacji diagnostycznej na dodatkowe badanie techniczne. Jeśli w niej jesteś - śpiesz się! Termin na dodatkowe badanie mija 30 czerwca 2014 r. Jeśli się spóźnisz, stracisz prawo do pełnego odliczenia VAT od 01.04.2014 r.!

 • Dodatkowe badanie techniczne do odliczenia 100% VAT od samochodów tylko do 30.06.2014

  Użytkujesz auto, którego konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą? Chcesz odliczać 100% VAT od nabycia, eksploatacji i paliwa do tego pojazdu? Sprawdź, czy masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Jeśli tak, śpiesz się, bo masz na to czas tylko do końca czerwca. A co jeśli sprzedajesz samochód przed tym terminem?

 • Nowy wzór deklaracji VAT-11 obowiązujący od 01 marca 2014

  Podatnicy składający deklarację VAT-11 o dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu muszą pamiętać, że od 1 marca 2014 r. obowiązuje nowy wzór tego druku. Modyfikacje mają związek z noworoczną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone i zobacz aktualny wzór deklaracji.

 • Wzór informacji VAT-26 już na platformie ePUAP; możesz wysłać elektronicznie już 7 kwietnia 2014

  Planujesz odliczanie 100% VAT od samochodów użytkowanych wyłącznie na cele firmowe? Pamiętaj o złożeniu informacji VAT-26 w ciągu 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z danych autem. Ustawodawca zdecydował się ułatwić podatnikom dopełnienie tego obowiązku: VAT-26 od 7 kwietnia 2014 r. będzie można składać przez platformę ePUAP.

Bądź na bieżąco

Kasy po 1 pażdziernika
Nazwy towarów i usług
Ewidencje na kasie fskalnej
Największe zmiany w VAT od 20 lat