Wydrukuj tę stronę
środa, 15 luty 2017 11:43

Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 w 2017 – tylko miesięcznie i elektronicznie

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Przepisy znowelizowanej ustawy o VAT wprowadzają obowiązek przesyłania informacji podsumowujących VAT-UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Elektronicznie większość podatników musi też składać deklaracje VAT. To tylko niektóre z wielu zmian w VAT od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, jakie regulacje dotyczące przesyłania informacji podsumowujących i ich korekt obowiązują w nowym stanie prawnym.

Nowelizacja ustawy o VAT i niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 r. przyniosła podatnikom sporo istotnych zmian. Jak wyjaśnił ustawodawca, mają one na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie wpływów z VAT do budżetu państwa.

Wśród najważniejszych nowości należy wymienić przede wszystkim rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, zwiększenie limitu do zwolnienia podmiotowego z VAT, zaostrzenie regulacji dotyczących rejestrowania podatników VAT i wykreślania podmiotów z rejestru, ograniczenie możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne, wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku nierzetelnego rozliczania VAT, a także zmianę zakresu danych, które powinna zawierać ewidencja VAT.

 

Jedne z najistotniejszych zmian w 2017 r. dotyczą obowiązku składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne.

 

Elektroniczne deklaracje VAT w 2017 r.

Ustawa nowelizacyjna od 1 stycznia 2017 r. wprowadziła wymóg składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez następujące grupy podatników:

  • Obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE
  • Dostawców i nabywców towarów lub usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
  • Obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji PIT-4R, informacji PIT-11 oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 drogą elektroniczną

 

Zamiarem ustawodawcy jest objęcie wszystkich podatników obowiązkiem przesyłania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu planuje się wprowadzenie odpowiednich przepisów, jednak dopiero w 2018 roku.

 

Ważne!

Jeżeli:

- dokonujesz transakcji z podmiotami z innych krajów Unii Europejskiej,

- sprzedajesz lub nabywasz towary czy też usługi objęte odwrotnym obciążeniem

- obejmuje cię obowiązek wysyłania elektronicznie deklaracji PIT-4R, informacji PIT-11, zeznań PIT-40

masz obowiązek wysyłania deklaracji VAT elektronicznie!

 

Miesięczne informacje podsumowujące

Nowe przepisy wprowadziły obowiązek przesyłania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne. Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r., informacje te składa się drogą elektroniczną:

Art. 100

(…)

3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1.

 

Zmiany dotyczą zarówno informacji podsumowujących VAT-UE, jak i informacji w obrocie krajowym VAT-27. Regulacje dotyczące składania informacji podsumowujących VAT-27 przez podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, znajdują się w art. 101a ust. 2 znowelizowanej ustawy:

Art. 101a

(…)

2. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

 

Nowe przepisy ustalają także proces postępowania w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej VAT-UE lub VAT-27. Zgodnie z art. 101 oraz 101a ust. 4 ustawy o VAT, korektę tej informacji należy złożyć niezwłocznie – również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Więcej o zmianach w VAT 2017 czytaj w Poradniku

Czytany 6526 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 luty 2017 17:55

Artykuły powiązane