Wydrukuj tę stronę
czwartek, 16 luty 2017 11:36

VAT-27 w 2017, 2018 i 2019 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem

Oceń ten artykuł
(35 głosów)

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne – nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie! Sprawdź, jakie towary i usługi objęto mechanizmem odwrotnego obciążenia, jakie zasady składania informacji VAT-27 obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i pobierz aktualny druk.

Podatnicy dokonujący dostaw towarów oraz świadczący usługi, dla których ciężar rozliczenia VAT należnego został przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, mają obowiązek składać informacje podsumowujące w obrocie krajowym na druku VAT-27. W informacji tej wykazuje się m.in. wartość transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia z podziałem na poszczególnych nabywców.

Od 1 stycznia 2017 r. w wyniku nowelizacji ustawy o VAT katalog towarów objętych tym mechanizmem został istotnie rozszerzony. W załączniku nr 11 znalazły się m.in. niektóre towary z kategorii złota, srebra i platyny, a także elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory. Przy czym dla tych ostatnich obowiązuje limit kwotowy dla jednolitej gospodarczo transakcji w wysokości 20.000 zł – transakcje o niższej wartości nie są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.

 

Ponadto w istotnej mierze rozszerzono katalog usług, dla których podatnikiem jest nabywca. Do ustawy o VAT dodano zupełnie nowy załącznik nr 14, w którym wymieniono aż 47 usług budowlanych. Zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy, w przypadku usług budowlanych mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeśli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Do załącznika nr 14 „przeniesiono” też usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które do 31 grudnia 2016 r. znajdowały się w art. art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.

 

Informacje podsumowujące VAT-27 od 2017 r.

Obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-27 wynika z art. 101a ust. 2 ustawy:

Art. 101a

(…)

2. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

 

Przepis ten uległ zmianie w związku z nowelizacją ustawy o VAT. Począwszy od okresów rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia 2017 r., informacje podsumowujące VAT-27 składa się za okresy miesięczne, wyłącznie drogą elektroniczną. Nawet jeśli podatnik składa deklaracje VAT za okresy kwartalne, informację podsumowującą ma obowiązek złożyć w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji objętej odwrotnym obciążeniem.  

 

Zgodnie z art. 101a ust. 4 ustawy, drogą elektroniczną należy składać także korekty informacji podsumowujących:

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Należy przy tym podkreślić, iż podatnik ma obowiązek złożyć informację podsumowującą niezależnie od wartości transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia – nawet jeśli kwota ta jest stosunkowo niewielka. Żadne przepisy nie przewidują w tym względzie dolnego limitu wartości sprzedaży.

Informacji podsumowującej nie składa się jedynie wówczas, gdy w danym miesiącu nie dokonano żadnej sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem. Nie składa się „zerowych” informacji VAT-27.

 

Podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia składają informację podsumowującą VAT-27 niezależnie od składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Nawet jeśli przedsiębiorca składa deklarację VAT za okresy kwartalne, informację podsumowującą składa za okresy miesięczne – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Ponadto, składanie VAT-27 elektronicznie zobowiązuje podatnika do składania taką drogą również deklaracji VAT.

 

Nowy wzór formularza VAT-27

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2269) – określiło ono nowy wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym.

Nowy formularz VAT-27 stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. Podatnicy mogą jednak stosować poprzedni druk, określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849) – nie dłużej jednak niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r. Stosowanie „starego” wzoru druku nie zmienia jednak faktu, iż od 1 stycznia 2017 r. informacje podsumowujące VAT-27 składa się wyłącznie za okresy miesięczne.

 

Ważne!

VAT-27(2) – taka wersja druku informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym obowiązuje począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.

 

Kliknij i pobierz bezpłatny aktualny wzór druku VAT-27

 

Więcej o zmianach w VAT w 2017 r. czytaj w Poradniku

Czytany 44535 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 30 grudzień 2018 18:11

Artykuły powiązane