Wydrukuj tę stronę
czwartek, 23 luty 2017 16:45

Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji podsumowujących i ich korekt, zgłoszeń oraz potwierdzeń dla celów VAT. Zmiany w formularzach mają związek m.in. z likwidacją prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali oraz wprowadzeniem wymogu składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Sprawdź, jakie wzory formularzy VAT obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r. wprowadziła sporo istotnych zmian w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Między innymi rozszerzono katalog czynności – towarów i usług – objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, ograniczono możliwość składania deklaracji VAT za okresy kwartalne, zwiększono limit do zwolnienia podmiotowego z VAT, wprowadzono wymóg składania informacji podsumowujących wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne, zmieniono zasady weryfikacji podmiotów składających zgłoszenia rejestracyjne, dla większości podatników wprowadzono wymóg składania deklaracji VAT elektronicznie oraz zmieniono zakres danych, które powinna zawierać ewidencja VAT.

 

W związku z powyższymi zmianami konieczne było zmodyfikowanie niektórych formularzy. Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie aż cztery rozporządzenia określające nowe wzory druków.

 

Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2273) określa nowe wzory deklaracji VAT-8 oraz VAT-9M. Modyfikacja formularzy ma związek z ograniczeniem możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych wyłącznie do małych podatników, i to nie wszystkich. W rozporządzeniu tym znalazły się także wzory deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, mimo iż nie uległy one zmianie w związku z modyfikacją ustawy. Nie ma w nim natomiast wzoru deklaracji VAT-7D, ponieważ z dniem 1 stycznia 2017 r. formularz ten przestał mieć zastosowanie.

Nowe wersje formularzy należy stosować począwszy od rozliczenia za styczeń lub pierwszy kwartał 2017 r. „Stare” wzory druków można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień lub czwarty kwartał 2017 r.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące wzory deklaracji VAT:

VAT-7(17) – Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K(11) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8(8) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-9M(7) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

 

 

Nowe formularze informacji podsumowujących VAT-UE i VAT-27 oraz korekty VAT-UEK

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2268) określa nowy wzór informacji VAT-UE oraz korekty tej informacji VAT-UEK.

Natomiast rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2269) określa nowy wzór informacji VAT-27. Dotyczy ona sprzedaży towarów z zał. 11 i usług z zał. 14 do ustawy o VAT, czyli transakcjom podlegającym rozliczeniu jako „odwrotne obciążenie”.

 

Wprowadzenie nowych wzorów formularzy VAT-UE, VAT-UEK oraz VAT-27 ma związek z likwidacją prawa do składania tych informacji za okresy kwartalne oraz wymogiem przekazywania ich wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nowe wzory formularzy należy stosować począwszy od rozliczenia za styczeń 2017. Natomiast „stare” wzory mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r., jednak tylko za okresy miesięczne.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące wzory informacji i korekty:

VAT-UE(4) – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UEK(4) – Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-27(2) – Informacja podsumowująca / Korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym

 

Nowe wzory zgłoszeń VAT-R

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2301) określa nowe wzory zgłoszeń VAT-R i VAT-Z oraz potwierdzeń VAT-5 i VAT-5UE.

Nowe wzory zgłoszeń oraz potwierdzeń obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Natomiast „stare” wzory można stosować nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 r.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące wzory zgłoszeń i potwierdzeń:

VAT-R(13) - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

VAT-5(2) - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

VAT-5UE(2) - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-Z(5) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Kliknij i pobierz za darmo aktualne wzory formularzy VAT

Czytany 3334 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 luty 2017 19:55

Artykuły powiązane