Wydrukuj tę stronę
wtorek, 14 marzec 2017 20:21

Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnictwo do doręczeń oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw należy składać na nowych drukach. Zostały one wprowadzone od 1 marca 2017 r. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują i pobierz aktualne druki.

Nowelizacja ustawy – Ordynacja podatkowa z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadziła trzy nowe pełnomocnictwa: pełnomocnictwo do doręczeń, pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo ogólne. Przy czym to ostatnie można ustanawiać od 1 lipca 2016 r.

Pełnomocnictwo ogólne to upoważnienie do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej – składa się je na druku PPO-1. Pełnomocnictwo szczególne to upoważnienie do działania w konkretnej sprawie podatkowej lub w innej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – składa się je na druku PPS-1. Natomiast pełnomocnictwo do doręczeń to upoważnienie do odbioru korespondencji w imieniu osoby przebywającej czasowo poza granicami kraju, składane na druku PPD-1.

 

Nowe wzory druków pełnomocnictw

Dnia 1 marca 2017 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia zmieniające wzory druków pełnomocnictw oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10.01.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 138) wprowadziło zmiany w rozporządzeniu z Ministra Finansów z dnia 21.06.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 916). W załącznikach do tego aktu prawnego znalazły się nowe wzory formularzy pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego OPO-1.

Natomiast rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2017 r. poz. 349) wprowadziło zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330). W załącznikach do tego aktu prawnego znalazły się nowe wzory formularzy pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 oraz pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1, a także zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw – odpowiednio OPS-1 i OPD-1.

 

Ważne!

Od 1 marca 2017 r. obowiązują następujące wersje druków pełnomocnictw i zawiadomień:

PPO-1(2) – Pełnomocnictwo ogólne

PPS-1(2) – Pełnomocnictwo szczególne

PPD-1(2) – Pełnomocnictwo do doręczeń

OPO-1(1) – Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

OPS-1(2) – Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

OPD-1(2) – Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

 

Należy przy tym podkreślić, iż pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o zmianie składa się drogą elektroniczną przez Portal Podatkowy. Jedynie w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających elektroniczne przesłanie dokumentów osoba zgłaszająca może posłużyć się formularzem papierowym.

 

Kliknij i pobierz bezpłatnie aktualne druki pełnomocnictw i zawiadomień o zmianie

Czytany 29721 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 marzec 2017 21:52

Artykuły powiązane