Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 27 marzec 2017 11:02

Nowe kody ubezpieczeń ZUS od 1.03.2017 w Płatniku 10.01.001

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

W związku ze zmianami w przepisach od 1 marca 2017 r., w programie Płatnik pojawił się nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego - 800. Wprowadzono też zmiany w opisie kodu tytułu ubezpieczenie 11 34. Sprawdź, jak dokonać aktualizacji programu, aby móc korzystać z nowych kodów ubezpieczeń.

Dnia 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 319).

Na mocy tego aktu prawnego wprowadzono nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego oraz zmieniono opis kodu tytułu ubezpieczenia 11 34.

 

Aby korzystać z nowego kodu i zmienionego opisu w programie Płatnik, należy dokonać aktualizacji słowników i komponentów. Aktualizacja zostanie dokonana w metryce 98.

 

Nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego:

800 – wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 kodeksu pracy.

 

Natomiast w opisie kodu tytułu ubezpieczenia 11 34 wyrazy „funkcjonariusz Służby Celnej” zastąpiono wyrazami „funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej”. Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej i zmianami w strukturach administracji podatkowej.

 

Jak zaktualizować słowniki w programie Platnik 10.01.001

Aktualizacja słowników i komponentów może odbywać się na dwa sposoby: automatycznie poprzez pobranie aktualizacji bezpośrednio z ZUS oraz poprzez import danych z pliku.

 

Aktualizacja automatyczna odbywa się przy uruchomieniu programu Płatnik – za każdym razem system sprawdza, czy baza słowników i komponentów jest w najnowszej wersji. Jeśli wykryje nowszą wersję, po zalogowaniu pojawi się okno „Aktualizacja programu i danych płatnika”. Należy wtedy kliknąć przycisk „Pobierz aktualizacje” – program automatycznie wykona odpowiednie czynności. Po zakończeniu procesu pojawi się komunikat „Zaktualizowano”. Jeżeli dane są aktualne, przy pozycji Komponenty i słowniki będzie widniał status „Aktualne”.

Istnieje również możliwość dokonania aktualizacji w trakcie pracy z programem Płatnik. Z menu należy wybrać polecenie „Administracja”, a następnie „Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika”. Po wykonaniu tych czynności pojawi się okno „Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika” – dalsza procedura postępowania jest dokładnie taka sama, jak w przypadku dokonywania aktualizacji Płatnika przy uruchamianiu.

 

Aktualizacja ręczna polega na wgraniu odpowiedniego pliku. Należy go pobrać ze strony pue.zus.pl, a następnie rozpakować zawartość do wybranego katalogu. Po wykonaniu tych czynności z menu programu wybieramy „Administracja” > „Aktualizuj komponenty programu – z dysku…”. Pojawi się okno „Aktualizacja programu i danych płatnika” – należy wybrać opcję „Pobierz aktualizacje”. W oknie z zawartością dysku należy wybrać katalog z rozpakowanym pobranym plikiem metryka.xml – zostanie on załadowany do programu i nastąpi aktualizacja. Poprawnie przeprowadzona aktualizacja zakończy się statusem „Zaktualizowano”.

 

Czytaj też: Poprzednia zmiana kodów ubezpieczenia

 

Zobacz też: Nowe metryki i certyfikaty w programie Płatnik 10.01.001 od 24 maja 2017

Czytany 16913 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 06 czerwiec 2017 12:27

Artykuły powiązane