Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 09:56

Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

Podatnicy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, mają obowiązek wykazać je w zeznaniu rocznym PIT. W zależności od źródła przychodu i sposobu zapłaty podatku obowiązuje konkretny formularz do dokonania rozliczenia: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39. Dokonanie prawidłowego rozliczenia wymaga wybrania odpowiedniego formularza i terminowego złożenia zeznania rocznego we właściwym podatnikowi urzędzie skarbowym.

Najwcześniej składa się zeznanie roczne PIT-28. Wykazuje się w nim przychody z działalności lub najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Zeznanie PIT-28 za 2016 r. należało złożyć do końca stycznia 2017 r.

 

PIT 2016: Jaki formularz wybrać

Największa grupa podatników ma obowiązek rozliczyć swoje dochody na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Zeznanie roczne PIT-37 składają osoby fizyczne, które w 2016 r. za pośrednictwem płatnika osiągnęły przychody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, ze źródeł położonych na terytorium Polski. Zeznanie roczne PIT-37 składają więc osoby uzyskujące przychody z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, stosunku służbowego, emerytur, rent, praw autorskich, zasiłków, świadczeń przedemerytalnych itp.

 

W zeznaniu rocznym PIT-36 natomiast wykazuje się przychody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, osiągnięte z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Składają je również podatnicy, których dochody nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. Jeśli więc osoba fizyczna w 2016 r. osiągnęła jakikolwiek przychód bez pośrednictwa płatnika, bądź ze źródeł położonych poza terytorium Polski, ma obowiązek złożyć zeznania roczne PIT-36. Obowiązek ten dotyczy także osób doliczających do swoich dochodów dochody osiągnięte przez małoletnie dzieci oraz obniżających przychód o straty z lat ubiegłych.

Zeznanie roczne PIT-36L składają podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym.

Zeznanie roczne PIT-38 składają podatnicy, którzy w 2016 r. osiągnęli przychody z kapitałów pieniężnych, czyli odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych czy udziałów w spółkach.

Zenanie roczne PIT-39 składają podatnicy, którzy w 2016 r. osiągnęli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r., opodatkowanych podatkiem liniowym 19%.

 

PIT 2016: Termin złożenia zeznania

Zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 składa się do końca kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. W 2017 r. 30 kwietnia wypada w niedzielę, natomiast 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, iż zeznanie za 2016 r. należy złożyć do poniedziałku 2 maja 2017 r. – jest to również termin zapłaty podatku wynikającego z zeznania.

 

Ważne!

Zeznania roczne PIT za 2016 r. należy złożyć do poniedziałku 2 maja 2017 r.
Wyjątkiem jest zeznanie dla ryczałtu PIT-28, które należało złożyć do końca stycznia 2017 r.

 

PIT 2016: Miejsce złożenia zeznania

Zeznania roczne składa się do urzędu właściwego według miejsca zamieszkania podatnika na ostatni dzień roku 2016. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, którzy mają różne miejsca zamieszkania, PIT za 2016 r. składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania jednego z nich. 

 

PIT 2016: Sposób złożenia zeznania

Istnieje kilka sposób na złożenie zeznania rocznego PIT w 2017 r. Można to zrobić osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać dokument pocztą bądź wrzucić do urzędomatu. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się też wysyłanie PIT drogą elektroniczną.

Aby wypełnić i przesłać zeznanie roczne PIT za 2016 r. elektronicznie, wystarczy pobrać i zainstalować bezpłatny system e-Deklaracje. To wygodne rozwiązanie pozwala na sprawne sporządzenie i wysłanie zeznania rocznego bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach.

Podatnicy składający zeznania roczne PIT-37 i PIT-38 od marca 2017 r. mogą korzystać z udostępnionego na Portalu Podatkowym, wstępnie wypełnionego zeznania (tzw. PFR – pre-filled tax return). W przypadku PIT-37 z możliwości tej mogą skorzystać zarówno osoby rozliczające się indywidualnie, jak i małżonkowie składający wspólne zeznanie, a także rodzice samotnie wychowujący dzieci. Zeznanie PIT-38 składa się tylko indywidualnie. Dzięki tej możliwości podatnik nie musi już wypełniać zeznania na podstawie otrzymanych informacji PIT-11, PIT-8C czy PIT-R – na Portalu Podatkowym znajdzie je już przygotowane przez urząd skarbowy. Wystarczy tylko zweryfikować zawarte w nim dane i ewentualnie uzupełnić o ulgi i odliczenia oraz wskazać wybraną organizację pożytku publicznego, na który chcemy przekazać 1% podatku. Podobnie jak w przypadku wysłania zeznania przez e-Deklaracje, jako potwierdzenie podatnik otrzymuje UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

 

Rozlicz PIT za 2016 r. w biurze rachunkowym BUCHCOM

 

Czytaj też: Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 r.

Czytany 2225 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 kwiecień 2017 10:36

Artykuły powiązane