Wydrukuj tę stronę
środa, 07 czerwiec 2017 15:26

Nowy wzór świadectwa pracy od 1.06.2017

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Wydłużenie terminu na sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy, doprecyzowanie kwestii przekazania świadectwa drogą pocztową w sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych nie może ono zostać przekazane w terminie oraz nowe regulacje dotyczące treści świadectwa pracy wystawianego przez agencję pracy – te i inne zmiany w przepisach zostały wprowadzone od 1 czerwca 2017 r. Zobacz, jak wygląda nowy wzór świadectwa pracy określony w rozporządzeniu.

Dnia 1 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1044). Ten nowy akt prawny wprowadził istotne zmiany w obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292).

Nowe przepisy dotyczą wszystkich pracodawców – mają oni obowiązek znać aktualne regulacje i stosować się do wymogów określonych przez ustawodawcę.

 

Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy

Wydłużony został termin na sprostowanie oraz uzupełnienie treści świadectwa pracy w określonych sytuacjach. Zgodnie z nowymi przepisami termin ten wynosi 7 dni – w poprzednim stanie prawnym były to 3 dni.

 

Zawarcie ugody a termin przekazania świadectwa pracy

Ustawodawca uregulował również kwestię wydania nowego świadectwa pracy w przypadku ugody. Zgodnie z dodanym do § 7 ust. 4a rozporządzenia, pracodawca na dopełnienie tego obowiązku ma 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

 

Świadectwo wystawione przez agencję pracy

Ponadto w znowelizowanym rozporządzeniu do § 2 dodano ust. 2a w brzmieniu:

§ 2

(…)

2a. Pracodawca będący agencją pracy tymczasowej zamieszcza w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu także informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.

 

Przekazanie świadectwa pracy pocztą

Nowe przepisy doprecyzowały również, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w wymaganym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia jego upływu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego. Regulacja ta znajduje się w § 7 ust. 4b zmienionego rozporządzenia.

 

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1.06.2017 (załącznik do rozporządzenia):

 

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

 

Czytany 12426 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 czerwiec 2017 19:07

Artykuły powiązane