Wydrukuj tę stronę
środa, 20 wrzesień 2017 06:00

Rachunek czy faktura? Co wystawia podatnik zwolniony z VAT w 2017 i 2018 r.

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

W odpowiedzi na pytanie zadawane przez podatników, Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, jaki rodzaj dokumentów handlowych powinny wystawiać podmioty korzystające ze zwolnienia z VAT. Sprawdź, pod jakie przepisy podlegają przedsiębiorcy wystawiający dokumenty za wykonanie czynności zwolnionej z VAT i czy prawidłowe jest wystawienie faktury czy rachunku.

Zasady wystawiania dokumentów handlowych zostały ściśle określone przepisami prawa podatkowego. Przepisy te czasem ulegają zmianom – z tego względu przedsiębiorcy powinni być na bieżąco z obowiązującymi regulacjami. Jedną z kwestii, która nurtuje podatników korzystających ze zwolnienia z VAT, jest rodzaj dokumentów, jaki powinni wystawiać.

Na stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej pojawiła się obszerna odpowiedź na pytanie, czy podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług wystawia faktury czy rachunki.

 

Z cytowanej poniżej odpowiedzi wynika, iż podatnik wystawiający dokument za wykonanie czynności zwolnionej z VAT podlega przepisom ustawy o VAT dotyczącym faktur – nie mają do niego zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące wystawiania rachunków. Krajowa Informacja Skarbowa przypomina, iż obowiązujące przepisy określają zakres danych wymaganych dla faktury – niezależnie od tego, czy dokument taki zostanie nazwany fakturą czy rachunkiem, zostanie uznany za fakturę. Wskazane jest jednak nazywanie takiego dokumentu fakturą.

Przepisy ustawy o VAT mają również zastosowanie, jeśli podatnik dobrowolnie (bez żądania nabywcy) zdecyduje się wystawić fakturę dokumentującą czynność zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Z poniższej odpowiedzi wynika, iż wszyscy podatnicy powinni wystawiać faktury – niezależnie od tego, czy są czynnymi podatnikami VAT, czy korzystają ze zwolnienia z tego podatku.

 

Faktury

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa

 

Czy podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług wystawia faktury czy rachunki?

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 43, art. 113 ww. ustawy oraz w przepisach wykonawczych do ustawy. Jednak na żądanie nabywcy podatnik ten ma obowiązek wystawienia faktury, jeżeli żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę (art. 106b ust. 3 pkt 2 ww. ustawy). W świetle przepisu art. 2 pkt 31 ww. ustawy faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485) określono dla faktury dokumentującej czynności zwolnione zakres danych, które powinna zawierać (§ 3 pkt 1-3 ww. rozporządzenia).

W związku z tym, że obecne przepisy nie nakładają obowiązku oznaczania wystawianego dokumentu nazwą „faktura”, podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług jest zobowiązany wystawić dokument, który zgodnie z ww. przepisami będzie zawierał dane wymagane dla faktury. Dokument taki będzie również uznawany za fakturę w rozumieniu ww. ustawy, niezależnie od tego czy zostanie nazwany „rachunkiem” czy fakturą.

Wskazane byłoby jednak nazywać wystawiany dokument fakturą.

Podatnik dokumentujący czynność zwolnioną podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącym faktur i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201), dotyczące wystawiania rachunków. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mają również zastosowanie, jeśli podatnik dobrowolnie (bez żądania nabywcy) zdecyduje się wystawić fakturę dokumentującą czynność zwolnioną od podatku od towarów i usług.

 

Podstawa prawna:

- Art. 43, art. 113, art. 106b ust. 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.),
- § 3 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).

 

Czytaj też: Centralny Rejestr Faktur. Jak wystawić fakturę w 2018 r.

Czytany 15983 razy Ostatnio zmieniany środa, 15 listopad 2017 15:19

Artykuły powiązane