Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 08 styczeń 2018 20:38

Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018

Oceń ten artykuł
(24 głosów)

Opublikowano nowe rozporządzenie określające wzór oświadczenia PIT-2. Pracownicy, którzy chcą by pracodawca dokonywał pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych im należności, muszą złożyć PIT-2 przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r. Sprawdź, kto może je złożyć, jakie są warunki pomniejszanie zaliczek na podatek i pobierz aktualny druk oświadczenia. 

Prawo do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od należności wypłacanych pracownikom o kwotę 46,33 zł miesięcznie przysługuje pracodawcom, którzy dysponują złożonym przez danego pracownika oświadczeniem PIT-2. Zachowuje ono swoją moc prawną, jeśli zostanie złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

 

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2352). Określa ono wzory druków oświadczeń PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3, a także deklaracji PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR, informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

 

W oświadczeniu PIT-2 pracownik potwierdza, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli dochodów z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • dany zakład pracy jest właściwy do stosowania zmniejszenia zaliczek na podatek dochodowy

 

W roku 2018 w zakresie obliczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy obowiązują pracodawców te same zasady, które obowiązywały w roku 2017. Obliczoną zaliczkę miesięczną pomniejsza się o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT, czyli 46,33 zł. Jednakże można tę kwotę stosować tylko za miesiące od początku roku do miesiąca, w którym dochód pracownika w danym zakładzie pracy przekroczy kwotę górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej – z tym miesiącem włącznie. W 2018 r. kwota ta, podobnie jak w roku poprzednim, wynosi 85.528 zł. Począwszy od miesiąca następującego po tym miesiącu, pracodawca zaprzestaje stosowania kwoty zmniejszającej.

 

Ważne!

PIT-2(5) – taka wersja oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje dla przychodów od 1 stycznia 2018 r.

 

Złożenie oświadczenia PIT-2 nie jest wymagane, jeśli stan faktyczny podany w pierwotnym oświadczeniu się nie zmienił – dokumentu tego nie trzeba składać co roku. Jeśli jednak w latach poprzednich pracownik nie spełniał warunków do złożenia PIT-2, jednak spełnia je w roku 2018 r., może złożyć oświadczenie – musi to jednak zrobić przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r., ponieważ tylko wtedy dokument ten zachowuje moc prawną.

 

Uwaga!

Pracownicy, którzy w 2018 r. chcą złożyć oświadczenie PIT-2, muszą to zrobić przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w tym roku.

 

Kliknij i pobierz aktualny wzór oświadczenia PIT-2 i innych druków

Czytany 21605 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 styczeń 2018 20:47

Artykuły powiązane