Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 15 styczeń 2018 22:12

PIT 2017: W 2018 r. nie składa się druków PIT-12 i PIT-40

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

W 2018 r. pracodawcy nie są już zobowiązani do sporządzania rocznego odliczenia podatku na druku PIT-40 – zlikwidowano bowiem zarówno ten formularz, jak i oświadczenie PIT-12. Podatnicy nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie – będą mogli skorzystać z pomocy urzędników w sporządzeniu zaznania rocznego PIT za 2017 r. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono i co oznaczają one dla pracowników i pracodawców.

W latach poprzednich podatnikom, którzy spełniali wymagania określone w art. 37 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu sprzed 15 marca 2017 r., przysługiwało prawo do złożenia pracodawcy oświadczenia PIT-12. Płatnik przejmował wówczas obowiązek rocznego rozliczenia podatku za podatnika – służył do tego druk PIT-40. Warunkiem złożenia przez płatnika rocznego obliczenia podatku było złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-12 do 10 stycznia roku następującego po danym roku podatkowym.

 

Prawo do skorzystania z możliwości rozliczenia PIT przez płatnika przysługiwało podatnikom, którzy w danym roku uzyskiwali dochody tylko u jednego pracodawcy.

 

Oprócz zakładów pracy, rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40 do 2017 r. dokonywali także płatnicy mający status:

  • rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, które pobierały w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także od wypłaconych na rzecz tych osób zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
  • jednostek organizacyjnych uczelni, placówek naukowych, zakładów pracy oraz innych jednostek organizacyjnych dokonujących wypłaty stypendiów,
  • osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy
  • centrum integracji społecznej pobierających zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym
  • aresztów śledczych oraz zakładów karnych wypłacających należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym oraz skazanym

 

Ustawa nowelizacyjna z dnia 9 marca 2017 r. uchyliła cały art. 37 ustawy o PIT. Zlikwidowano też druki PIT-12 oraz PIT-40. Decyzję tę ustawodawca argumentuje spadkiem popularności tych formularzy. Zmiana przepisów ma także odciążyć pracodawców, nie pozbawiając przy tym podatników pomocy w zakresie rozliczenia PIT za 2017 rok.

 

 

PIT 2017 – likwidacja druków PIT-12 i PIT-40

Powyższe zmiany oznaczają, iż w 2018 r. każdy pracownik będzie musiał otrzymać od pracodawcy informację PIT-11. Na jej podstawie sporządzi zeznanie roczne samodzielnie lub skorzysta w tym zakresie z pomocy urzędników. Ta druga opcja to nowość wprowadzona przez ustawodawcę w celu ułatwienia podatnikom dokonania rozliczenia rocznego.

 

Aby skorzystać z możliwości sporządzenia zeznania przez urząd skarbowy, podatnik musi złożyć wniosek PIT-WZ. Po jego otrzymaniu urzędnicy przygotowują zeznanie podatkowe na podstawie danych przekazanych przez pracodawców lub organów rentowych, jak również informacji przedstawionych we wniosku. Dokonanie rozliczenia przez urząd skarbowy nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania z ulg i odliczeń w PIT za 2017 r.

Od otrzymania wniosku PIT-WZ urząd będzie miał 5 dni na przygotowanie zeznania podatkowego – gdy będzie już gotowe, podatnik zostanie o tym poinformowany drogą mailową. Sporządzony dokument będzie mógł zaakceptować – wtedy automatycznie zostanie on złożony fiskusowi – lub odrzucić. W przypadku odrzucenia przygotowanego zeznania obowiązek sporządzenia i przekazania rozliczenia rocznego będzie spoczywał na podatniku.

 

W 2018 r. w dalszym ciągu obowiązuje jednak druk rocznego obliczenia podatku PIT-40A – sporządzają go organy rentowe w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o PIT. Obliczenie to muszą sporządzić i przekazać do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym. Otrzymują go urząd skarbowy oraz podatnik.

 

Termin złożenia PIT w 2018 r.

Należy pamiętać, iż niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza PIT za 2017 r. samodzielnie, czy korzysta z pomocy urzędu skarbowego, to na nim spoczywa obowiązek dotrzymania terminów. Zeznania roczne PIT za 2017 r. należy złożyć do 30 kwietnia 2018 r.

 

Kliknij po druki zeznań rocznych PIT aktualne w 2018 r.

Czytany 3398 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 styczeń 2018 23:10

Artykuły powiązane