Wydrukuj tę stronę
czwartek, 24 maj 2018 21:34

Programy InsERT gotowe na RODO

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Nawet 20 mln euro – takie kary grożą za niedostosowanie działalności do wymogów nowego rozporządzenia Unii Europejskiej. Zadaniem RODO jest przede wszystkim zapewnienie ochrony danych osobowych, w szczególności danych dzieci. Dowiedz się, czym jest RODO, kogo obejmuje i dlaczego użytkownicy programów InsERT nie muszą obawiać się konsekwencji niedostosowania działalności do nowych przepisów.

 

Dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Ten wydany przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej, nowy akt prawny ma ujednolicić przepisy dotyczące ochrony danych osobowych we wszystkich krajach UE. Nowe regulacje obejmą wszystkie firmy, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe.

 

RODO – informacje prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1) zostało przyjęte w formie rozporządzenia unijnego, a co za tym idzie nie musi być implementowane polską ustawą.

RODO ma ułatwić stosowanie prawa przez podmioty o zasięgu międzynarodowym. Wprowadzone jednak zostaną dodatkowe przepisy krajowe, które dostosują polski porządek prawny do nowych zasad. Najważniejsza ze zmian to nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Co to jest RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wprowadza wiele nowych regulacji, do których będą musiały przystosować się wszystkie firmy, instytucje itp. Zadaniem RODO jest przede wszystkim ochrona i rozszerzenie prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane. Wśród wprowadzonych regulacji warto wymienić m.in.:

  • Prawo do trwałego usunięcia danych osobowych, które przetwarza dany podmiot;
  • Rozszerzone prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane, przez kogo i w jakim celu są przetwarzane;
  • Prawo do żądania przeniesienia danych do innego podmiotu przy zmianie umowy;
  • Prawo do wglądu we własne dane osobowe;
  • Rozszerzone prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

RODO nakłada na podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych – to wymagany element dokumentacji ochrony danych, prowadzony przez administratora lub jego przedstawiciela.

 

Nowe regulacje odchodzą od podawania konkretnych środków zabezpieczenia danych osobowych. Wprowadzone za to zostanie wymaganie zapewnienia stosownego stopnia bezpieczeństwa danych, odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Uchybienie w tym zakresie wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi – nawet do 20 mln euro lub 4% całego obrotu firmy.

 

Kogo dotyczy RODO

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obejmą przedsiębiorstwa, urzędy, szkoły, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty. W istocie RODO nie będzie dotyczyć jedynie osób prywatnych gromadzących i przetwarzających dane dla celów osobistych lub rodzinnych.

 

Programy InsERT a RODO

Zmiany wynikające z nowej ustawy w istotny sposób wpłyną na wiele obszarów działalności polskich przedsiębiorców – procesy marketingowe, rekrutacyjne, kadrowe i wiele innych. Użytkownicy programów InsERT, takich jak Subiekt GT, Subiekt nexo, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo, Gratyfikant GT i Gratyfikant nexo mogą być spokojni – producent tego wiodącego oprogramowania jak zwykle zadbał odpowiednio wcześniej o przystosowanie swoich systemów do zmian.

 

W programach tych na potrzeby RODO został wprowadzony nowy moduł Ochrona Danych Osobowych. Umożliwia on m.in. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (m.in. w Gestorze i Gratyfikancie nexo), monitorowanie danych osobowych oraz określenie celów przetwarzania. Systemy pozwalają też skonfigurować dane (przydatne przy wydrukach i wykorzystywane w autotekstach w treściach dokumentów): Administratora danych osobowych, Inspektora danych osobowych, a także Obowiązku informacyjnego. Zarówno w programach linii InsERT nexo, jak i InsERT GT, można wystawić i wydrukować zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla kontrahenta.

 

Dla użytkowników Subiekta GT i Subiekta nexo, Gratyfikanta GT i Gratyfikanta nexo, Gestora GT i Gestora nexo oraz innych programów InsERT wdrożenie RODO w działalności jest proste i sprawne. Producent zawsze dba o zgodność oferowanego oprogramowania z aktualnymi regulacjami prawnymi. Programy InsERT są gotowe na RODO i na wiążące się z jego wprowadzeniem rozszerzone potrzeby przedsiębiorców.

Użytkownicy programów InsERT muszą jednak pamiętać o dokonywaniu bieżących aktualizacji posiadanych systemów.

 

Programy InsERT gotowe na RODO i nie tylko – zobacz naszą ofertę

 

WIĘCEJ O RODO ZNAJDZIESZ W PORADNIKU

Czytany 593 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 maj 2018 21:49

Artykuły powiązane