Wydrukuj tę stronę
wtorek, 26 czerwiec 2018 19:01

Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Nowi przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Obowiązkowa będzie dla nich jedynie składka zdrowotna. Sprawdź, jakie zmiany wprowadziła Ustawa Prawo Przedsiębiorców, kto może skorzystać z ulgi na start i jaki kod ZUS podać w druku ZUS ZZA. Dowiedz się też, jak przedłużyć okres obowiązywania ulgi nawet do 7 miesięcy. 

Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązuje długo oczekiwana „ulga na start”. Przedsiębiorcy, którzy zechcą z niej skorzystać, nie będą musieli opłacać składek ZUS przez okres pierwszych sześciu, a przy odpowiednim zaplanowaniu daty rozpoczęcia działalności nawet siedmiu miesięcy prowadzenia działalności. 

 

Wszystko za sprawą ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), która zastąpiła dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ten nowy akt prawny wprowadza wiele nowych rozwiązań, korzystnych z punktu widzenia polskich przedsiębiorców. Jednym z nich jest zniesienie obowiązku rejestracji dla najmniejszych działalności, a także omawiane 6-miesięczne zwolnienie z opłacania składek ZUS.

 

Na czym polega ulga na start

Zasadniczo przedsiębiorca opłaca aktualnie składki w wysokości 1228,70 zł. Składają się na nie: składka zdrowotna, składka emerytalna, składka rentowa, składka chorobowa i składka wypadkowa, a także składka na Fundusz Pracy. Nowi przedsiębiorcy mogą przez 24 miesiące opłacać tzw. mały ZUS – składki preferencyjne wynoszą wtedy 519,28 zł.

 

Od 30 kwietnia 2018 r. nowi przedsiębiorcy nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności. Nie oznacza to jednak, iż skorzystanie z tej preferencji wiąże się z utratą prawa do małego ZUS-u. Po okresie bezskładkowym mogą oni bowiem korzystać z 24-miesięcznego okresu opłacania składek ZUS w preferencyjnej wysokości. Dopiero po tym 30-miesięcznym okresie przechodzą na „duży ZUS”. Oczywiście korzystanie z obniżonych składek to możliwość, a nie wymóg. Przedsiębiorca dobrowolnie decyduje, czy skorzysta z ulgi na start i preferencyjnego ZUS-u.

 

Wprowadzenie ulgi na start w 2018 r. nie oznacza jednak, iż przez pół roku przedsiębiorca nie opłaca żadnych składek. Ma bowiem obowiązek opłacania składki zdrowotnej obecnie w wysokości 319,94 zł miesięcznie. Warto jednak podkreślić, iż składkę tę można niemal w całości odliczyć od wyliczonego  podatku dochodowego.

 

Komu przysługuje ulga na start w 2018 r.

Zasady funkcjonowania ulgi na start są podobne do zasad tzw. małego ZUS-u. Może z niej korzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

  • Podejmuje działalność po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
  • Nie wykonuje nowej działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.

Powyższe wytyczne zostały zawarte w art. 18 Ustawy Prawo Przedsiębiorców.

 

Należy przy tym podkreślić, iż wykonywanie czynności na rzecz byłego pracodawcy nie przekreśla możliwości korzystania ani z ulgi na start, ani z małego ZUS-u. Wyłączenie z tych preferencji dotyczy bowiem wyłącznie przypadków, gdy przedsiębiorca wykonuje na rzecz byłego pracodawcy te same czynności, które wykonywał w ramach umowy o pracę. Jeśli są one inne, może korzystać z ulgi na start i małego ZUS-u. Możliwości skorzystania z ulgi na start nie przekreśla też wcześniejsze wykonywanie tych samych czynności w ramach umowy zlecenia.

Ulga na start przysługuje także przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w ramach spółki cywilnej.

 

Ulga na start: jaki kod ubezpieczenia na druku ZUS ZZA

Na oficjalnej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć informację o kodzie ubezpieczenia, jaki należy podać w przypadku korzystania z ulgi na start. Kod ubezpieczenia zdrowotnego podawany na druku ZUS ZZA zaczyna się od cyfr 05 40. Można go wybrać z listy w programie Płatnik.

 

W odniesieniu do składek zdrowotnych, na stronie ZUS można znaleźć następującą informację:

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne będziesz opłacał od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. jest to kwota 3554,93 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru (w 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94 zł). Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, tj. opłacasz ją w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

 

Po upływie 6-miesięcznego okresu zwolnienia ze składek ZUS przedsiębiorca wyrejestrowuje się z ubezpieczenia na druku ZUS ZWUA, po czym, jeśli skorzysta z opłacania preferencyjnych składek, zgłasza się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem 0570.

Przedsiębiorca, który zechce zrezygnować z 6-miesięcznego okresu bezskładkowego lub 24-miesięcznego preferencyjnego ZUS-u, może to zrobić w każdej chwili.

 

Ważne!

Kod ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA dla przedsiębiorców korzystających z ulgi na start zaczyna się od cyfr 05 40.

 

Jak wydłużyć termin obowiązywania ulgi na start

Przy odpowiednim zaplanowaniu momentu rozpoczęcia działalności, przedsiębiorca może korzystać z ulgi na start nawet przez 7 miesięcy. Zgodnie bowiem z oficjalnym stanowiskiem ZUS, preferencyjny okres bezskładkowy kończy się po upływie pełnych 6 miesięcy. Jeżeli więc działalność zostanie rozpoczęta np. 1 sierpnia 2018 r., ulga będzie obowiązywać do 31 stycznia 2019 r. Jeśli jednak przedsiębiorca podejmie ją dzień później – 2 sierpnia 2018 r., będzie mógł korzystać z preferencji aż do 28 lutego 2019 r.

 

Zobacz też: STIR zablokuje rachunek bankowy przedsiębiorcy

 

Czytany 8472 razy Ostatnio zmieniany piątek, 29 czerwiec 2018 14:14

Artykuły powiązane