Wydrukuj tę stronę
piątek, 14 wrzesień 2018 20:37

Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Wkrótce podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będą wysyłać dokumenty w formie plików JPK. Sprawdź, dla których sprawozdań finansowych resort finansów opublikował struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Biuletynie Informacji Publicznej, a które należy wysyłać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

Obowiązek przekazywania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmuje coraz więcej aspektów prowadzenia działalności przez polskich podatników. Już od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT muszą przesyłać każdego miesiąca dane z rejestrów VAT w formie plików JPK_VAT. Od 1 lipca 2018 r. natomiast obowiązkowo w postaci tych plików przekazuje się pozostałe struktury JPK – na żądanie organu podatkowego.

Wkrótce podmioty zobowiązane do corocznego składania sprawozdań finansowych będą przekazywały te dokumenty również w postaci plików JPK. Wszystko za sprawą ust. 1f-1h, które od 1 października 2018 r. zostaną dodane do art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

 

Struktury plików JPK ze sprawozdaniami finansowymi

Nowododane do ustawy o rachunkowości przepisy wskazują, iż:

Art. 45

(…)

1f. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

1g. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

1h. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

W informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów podano, iż struktury logiczne oraz formaty sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR nie będą obecnie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Oznacza to, iż należy je sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

 

Na stronie resortu znalazły się jednak struktury, na które wskazuje art. 45 ust. 1g ustawy.

 

Od 1 października 2018 r. podmioty sporządzające sprawozdania finansowe korzystają z następujących struktur JPK:

BankStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

BankWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

BankWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

JednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

JednostkaMalaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

JednostkaMalaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

JednostkaMikroWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

JednostkaMikroWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

JednostkaOpWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

JednostkaOpWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

StrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

ZakladUbezpieczenWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

ASIStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

ASIWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

ASIWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

DomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

DomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

MalaSKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

MalaSKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

SKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

SKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

SkonsolidowanaJednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

SkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

SkonsolidowanyDomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

SkonsolidowanyDomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd

SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd

StrukturyDanychSprFin_v1-1.xsd.xsd

 

Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym czytaj w Poradniku

Czytany 5865 razy Ostatnio zmieniany piątek, 14 wrzesień 2018 20:41

Artykuły powiązane