Wydrukuj tę stronę
niedziela, 30 wrzesień 2018 19:37

Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Składanie zeznań rocznych PIT za 2018 r. będzie jeszcze prostsze. Wszyscy podatnicy sporządzający deklaracje PIT-37 i PIT-38 będą mogli skorzystać z gotowych rozliczeń przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnionych na Portalu Podatkowym. Sprawdź, jak będzie wyglądało składanie zeznań PIT w 2019 r. i komu będzie przysługiwał szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Ustawodawca przygotował kolejne udogodnienia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystko za sprawą przyjętego przez rząd dnia 28 sierpnia 2018 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Uproszczenie dotyczy składania deklaracji rocznej PIT – począwszy od rozliczenia za 2018 r., zeznanie przygotuje za podatnika Krajowa Administracja Skarbowa.

Nowe przepisy ułatwią milionom Polaków coroczne rozliczanie PIT. Skorzystanie z wypełnionego przez KAS zeznania rocznego nie będzie wymagało składania żadnych wniosków czy deklaracji. Zeznanie podatkowe zostanie udostępnione podatnikowi na Portalu Podatkowym.

 

Zeznanie PIT-37 wypełnione przez KAS już w 2019 r.

W pierwszej kolejności z nowego udogodnienia będą mogli skorzystać podatnicy składający zeznanie roczne na formularzach PIT-37 i PIT-38. Pierwsze zobowiązani są złożyć podatnicy osiągający dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, drugie – podatnicy uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych, np. ze zbycia akcji.

Sporządzone przez KAS zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Podatnik będzie miał trzy opcje do wyboru:

  1. Zaakceptowanie zeznania rocznego PIT bez zmian;
  2. Wprowadzenie modyfikacji, np. w zakresie wyboru form opodatkowania (wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci); numeru KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego do przekazania 1% podatku; czy uzupełnienia danych, których nie posiada KAS (dotyczących np. przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń);
  3. Odrzucenie przygotowanego zeznania i rozliczenie się samodzielnie.

 

Jeśli podatnik nie wykona żadnej z powyższych czynności, udostępnione na Portalu Podatkowym zeznanie roczne w wersji elektronicznej zostanie automatycznie zaakceptowane wraz z upływem terminu na złożenie deklaracji.

W przygotowanym przez KAS zeznaniu rocznym PIT będzie też można podać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do dokonywania zwrotów nadpłaty podatku.

 

KAS wykorzysta dane z poprzednich zeznań

Administracja skarbowa wypełni zeznanie PIT za 2018 r. na podstawie informacji przekazanych od płatników, danych z rejestrów Szefa KAS, ZUS i innych rejestrów państwowych (dot. m.in. kwot zaliczek na podatek dochodowy wpłacona w trakcie roku czy kwot wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), danych z deklaracji za rok ubiegły (np. nr KRS OPP do przekazania 1% podatku, ulga na dzieci itp.) czy numeru PESEL podatnika.

Jeśli urząd skarbowy dysponuje danymi kontaktowymi podatnika, takimi jak np. adres e-mail czy numer telefonu, o sporządzonym zeznaniu podatkowym poinformuje go wysyłając wiadomość.

Podatnik będzie miał nieograniczony dostęp do swojego elektronicznego zeznania rocznego PIT oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) – będą one udostępnione w aplikacji.

 

Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Osoby, które zeznanie roczne PIT za 2018 r. złożą za pomocą środków komunikacji elektronicznej, będą mogły liczyć na szybszy zwrot ewentualnej nadpłaty podatku. Zgodnie z nowymi przepisami, urząd skarbowy będzie miał 45 dni na przekazanie zwrotu podatnikowi.

W przypadku odrzucenia przygotowanego przez KAS zeznania rocznego PIT za 2018 r., podatnik w dalszym ciągu będzie mógł sporządzić je samodzielnie lub za pośrednictwem np. biura rachunkowego i przekazać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej lub papierowej.

Podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, składający zeznania roczne na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28, będą mogli korzystać z przygotowanych przez KAS zeznań podatkowych począwszy od rozliczeń za 2019 r.

 

Zobacz też: Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji!

Czytany 3140 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 30 wrzesień 2018 20:01

Artykuły powiązane