Wydrukuj tę stronę
piątek, 19 październik 2018 20:26

Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

Przedsiębiorcy, którzy osiągają niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Przysługuje ono na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

Zgodnie w tym przepisem, kasy fiskalnej w 2018 r. nie muszą mieć podatnicy, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających taką sprzedaż w trakcie roku, limit wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia.

 

Sprzedałem samochód – czy tracę prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej?

Ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2018 r. korzystają najczęściej podatnicy prowadzący działalność na niewielką skalę oraz tacy, dla których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych jest marginalną częścią działalności. Wątpliwości pojawiają się przy sprzedaży osobie fizycznej środka trwałego o wysokiej wartości – najczęściej dotyczy to samochodów osobowych, rzadziej dostawczych i różnego rodzaju maszyn, urządzeń czy wyposażenia. Kwota takiej sprzedaży często nawet całkowicie przekracza limit 20.000 zł do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. W innych wypadkach może znacznie zawyżyć obrót podatnika, przez co ma on mniejsze szanse na zachowanie prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 

Zdając sobie sprawę z takiego stanu rzeczy, ustawodawca już w 2015 r. wprowadził regulację, zgodnie z którą obrót ze sprzedaży m.in. samochodów firmowych, zaliczanych do środków trwałych, nie zawyża całości obrotu, liczonego na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. W myśl § 3 ust. 4 rozporządzenia, w całości obrotu nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności wymienionych w poz. 37 i 50 załącznika do tego aktu prawnego.

W pozycjach tych znajdujemy następujące czynności:

37

Dostawa nieruchomości

50

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Zarówno nieruchomości, jak i środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstwa mogą być sprzedane osobie fizycznej. Obrót z tych czynności nie zawyża obrotu liczonego na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego warunkiem skorzystania z tej preferencji jest udokumentowanie dostawy w całości fakturą.

 

Kiedy nie można korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej

Rozpoczynając prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych należy pamiętać, iż w niektórych przypadkach konieczne jest posiadanie kasy fiskalnej niezależnie od wysokości osiąganego obrotu.

Czynności obowiązkowo rejestrowane na kasie już od pierwszej sprzedaży zostały wymienione w § 4 rozporządzenia. Wśród nich znalazła się m.in. dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, a także sprzętu fotograficznego, dostawa perfum i wód toaletowych czy dostawa części do silników. Natomiast wśród usług, które muszą być rejestrowane na kasie już od pierwszej czynności, wymieniono m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi związane z wyżywieniem, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe czy usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne.

Terminowa instalacja kasy fiskalnej jest jednym z warunków uzyskania ulgi do 700 zł na każde urządzenie fiskalne zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Warto więc dopełnić wymaganych formalności w tym zakresie.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę!

Czytany 8364 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 październik 2018 21:03

Artykuły powiązane