Wydrukuj tę stronę
środa, 09 styczeń 2019 07:35

Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Pomniejszone zaliczki na podatek dochodowy mogą wpłacać pracodawcy, którzy dysponują oświadczeniem PIT-2 danego pracownika. Aby zachowało ono moc prawną, musi być złożone w terminie i na właściwej wersji formularza. Sprawdź, na czym polega obniżanie zaliczek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i kto może z niego korzystać. Pobierz też aktualny druk PIT-2 na 2019 r.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237). Znalazły się w nim wzory oświadczeń PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3, a także wzory deklaracji PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR i informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

W 2019 r. wzór oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2 nie uległ zmianie. Wciąż jednak należy pamiętać o wybraniu właściwej wersji druku oraz terminowym złożeniu dokumentu.

 

Oświadczenie PIT-2 – pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy

Każdy pracownik ma prawo złożenia oświadczenia PIT-2. Posiadanie tego dokumentu uprawnia pracodawcę do pomniejszania danemu pracownikowi miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT:

Art. 27

(…)

1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:
1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 - kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

 

Górna granica pierwszego przedziału podatkowego, o której mowa w powyższym przepisie, w 2019 r. wynosi 85.528 zł. Kwotę pomniejszającą podatek można stosować za miesiące od początku roku do miesiąca (włącznie z tym miesiącem), w którym dochód pracownika przekroczy limit. Począwszy od miesiąca następującego po tym miesiącu pracodawca nie może już stosować kwoty zmniejszającej.

W 2019 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi 46,33 zł (1/12 x 556,02 zł) miesięcznie.

 

Do kiedy złożyć PIT-2 w 2019 r.

W oświadczeniu PIT-2 pracownik określa płatnika właściwego do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – podaje w tym celu dane zakładu pracy. Ponadto oświadcza, iż:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochodów: z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy bądź z najmu lub dzierżawy,

 

Oświadczenie PIT-2 należy złożyć przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku. Przy czym dopełnienie tej formalności nie jest wymagane, jeśli nie zmienił się stan faktyczny określony w pierwotnym oświadczeniu. Jeśli jednak pracownik wcześniej np. nie spełniał warunków do obniżenia zaliczek, ale spełnia je w 2019 r., musi pamiętać o terminowym złożeniu oświadczenia.

 

Ważne!

Oświadczenie PIT-2 należy złożyć przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2019 r. – tylko wtedy możliwe będzie dokonywanie pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy o 46,33 zł miesięcznie w 2019 r.

 

 

PIT-2 – jaka wersja druku w 2019 r.

Składając wszelkie dokumenty do urzędu skarbowego, należy pamiętać o właściwej wersji druku. Od 1 stycznia 2019 r. dla przychodów od 01.01.2018 obowiązuje:

 

PIT-2(5) – Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Kliknij po aktualny druk oświadczenia PIT-2 ważnego w 2019 r.

 

Zobacz też: Koszty leasingu samochodu osobowego – zmiany od 2019 r.

Czytany 15987 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 styczeń 2019 07:44

Artykuły powiązane