Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 04 luty 2019 19:24

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za dany rok podatkowy. Dnia 1 października 2018 r. weszły w życie przepisy, które zobligowały podmioty do przesyłania sprawozdań finansowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie plików JPK.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe podpisuje się podpisem kwalifikowanym bądź podpisem zaufanym przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe i kierownika jednostki.

 

W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez przedsiębiorców w tym temacie, Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Udzielono wyjaśnień nie tylko odnośnie ogólnych zasad przesyłania elektronicznego sprawozdania finansowego, ale też w związku z pojawieniem się pytań bardzo szczegółowych. Dotyczyły one m.in. aplikacji e-Sprawozdania Finansowe – bezpłatnego programu dla osób fizycznych – podatników PIT, którzy składają sprawozdania finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Sprawozdania finansowe za 2018 r. – pytania i odpowiedzi

Resort finansów udzielił m.in. następujących odpowiedzi na niektóre pytania:

 

Czy jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do właściwego urzędu skarbowego?

Nie. W ich przypadku Krajowy Rejestr Sądowy przekaże złożone sprawozdanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (w konsekwencji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

 

Za pomocą jakich narzędzi można otworzyć udostępnione pliki struktur logicznych sprawozdań finansowych?

Do przeglądania lub edycji udostępnionych plików struktur logicznych sprawozdań finansowych należy użyć narzędzi, które umożliwiają przeglądanie lub edycję plików w formacie XSD (XML Schema Definition).

 

W jakiej formie po 1 października 2018 r. sporządza sprawozdanie finansowe jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS np. stowarzyszenie, fundacja?

Takie jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

Sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej oznacza, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego, a następnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu.

 

Czy jednostka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS może skorzystać z opublikowanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji e-Sprawozdania Finansowe?

Przygotowana aplikacja nie jest przeznaczona do wypełniania obowiązków przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe została przygotowana w celu umożliwienia realizacji obowiązku przekazania sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych – podatników PIT, zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych.

 

Odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone przez Ministerstwo Finansów zamieściliśmy w naszym Poradniku.

 

Kliknij: Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK w 2019 r. za 2018 r.

Czytany 8026 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 05 luty 2019 09:16

Artykuły powiązane