Wydrukuj tę stronę
wtorek, 05 luty 2019 19:02

Kiedy kasa fiskalna przy usługach porządkowych w 2019 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach zniknęły z katalogu zwolnień przedmiotowych z kas fiskalnych. Wśród podatników, którzy będą musieli wprowadzić kasę w działalności, znajdą się m.in. kominiarze i tępiciele szkodników. Sprawdź, jakie dokładnie czynności objęła ta zmiana. Dowiedz się też, do kiedy trzeba kupić kasę i jakie konsekwencje wiążą się ze spóźnieniem w tym zakresie.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Ten nowy akt prawny, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, będzie obowiązywał aż przez 3 lata – do końca 2021 roku.

Nowe przepisy nie wprowadziły rewolucji w kwestii korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych przez polskich podatników. Zachowano m.in. zwolnienie podmiotowe z kas przysługujące ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów, zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej czy zwolnienie dla świadczenia usług z zapłatą na rachunek. Jednak nowe rozporządzenie wprowadza istotne zmiany, które zobligują sporą grupę podatników do wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności.

 

Kto straci prawo do zwolnienia z kasy w 2019 r.

Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zlikwidowało aż 3 pozycje z katalogu zwolnień przedmiotowych z kas, znajdującym się w załączniku do tego aktu prawnego. Znajdowały się one pod nr 17, 30 i 48 załącznika do rozporządzenia obowiązującego w roku 2018.

 

Od 1 stycznia 2019 r. zwolnieniu przedmiotowemu z kas nie podlegają:

17

49.39.35.0

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

 

30

ex

81

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

 

48

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

Najszersza grupa przedsiębiorców korzystała oczywiście ze zwolnienia wymienionego w poz. 30 załącznika do rozporządzenia 2018. Nie oznacza to jednak, iż świadczenie usług porządkowych w 2019 r. zawsze obliguje podatnika do zakupu kasy fiskalnej.

 

Usługi porządkowe bez zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r.

W dziale 81 klasyfikacji PKWiU znajduje się szereg różnych czynności – w sumie aż 29 pozycji. Oprócz usług sprzątania obiektów, usług pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku, wymieniono tam m.in.:

  • Usługi mycia okien
  • Usługi czyszczenia pieców i kominów
  • Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników
  • Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
  • Pozostałe usługi sanitarne

 

Wszystkie usługi wymienione w dziale 81 klasyfikacji PKWiU tracą w 2019 r. prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej. Wyjątkiem są jedynie usługi związane z zagospodarowywaniem terenów zieleni.

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług porządkowych w 2019 r.

Usunięcie całej grupy usług porządkowych z katalogu zwolnień przedmiotowych z kasy fiskalnej nie oznacza, iż świadczący je podatnik musi obowiązkowo wprowadzić urządzenie rejestrujące w działalności. Wciąż bowiem może on korzystać m.in. ze zwolnienia podmiotowego z kas. Warunkiem jest spełnienie kryterium związanego z wysokością rocznego obrotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia:

3.1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

Z powyższego zwolnienia nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy oprócz usług porządkowych wykonują też czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

Ponadto świadczący usługi porządkowe podatnicy w niektórych przypadkach mogą też korzystać ze zwolnienia dla usług z zapłatą na rachunek, o którym mowa w poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Konieczne jest jednak spełnienie podanych w tym przepisie warunków.

 

Od kiedy kasa fiskalna dla usług porządkowych w 2019 r.

Podatnicy, którzy w wyniku zmian w przepisach utracą prawo do zwolnienia przedmiotowego z kasy, a nie spełnią warunków do korzystania z innych zwolnień w tym zakresie, mają sporo czasu na wprowadzenie urządzenia w działalności. Ustawodawca dał im na to czas aż do 1 czerwca 2019 r.

Należy jednak podkreślić, że korzystający do końca maja 2019 r. ze zwolnienia z kasy tylko ze względu na wykonywanie usług porządkowych od 1 czerwca musza mieć kasę fiskalną gotową do rejestrowania sprzedaży. Czyli musi być zakupiona, zgłoszona w urzędzie skarbowym, zaprogramowana i zafiskalizowana przez uprawniony serwis. Za odpowiednim urządzeniem należy więc rozejrzeć się odpowiednio wcześniej.

Terminowa instalacja kasy czy drukarki fiskalnej jest bardzo ważna. Stanowi bowiem warunek uzyskania ulgi, która obecnie wynosi do 700 zł za każdą kasę zgłoszoną do urzędu skarbowego. Co więcej, za niedopełnienie obowiązku posiadania kasy i wydawania paragonów grożą surowe sankcje skarbowe.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2019 r. czytaj w Poradniku

Czytany 5421 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 05 luty 2019 19:09

Artykuły powiązane