Wydrukuj tę stronę
środa, 21 sierpień 2019 21:38

Ulga w PIT od 1.08.2019: wzór oświadczenia osób do 26 roku życia

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Młodzi pracownicy nie muszą już płacić podatku dochodowego. Aby skorzystać z ulgi zero PIT dla osób do 26. roku życia jeszcze w 2019 r., muszą złożyć płatnikowi odpowiednie oświadczenie. Poznaj zasady stosowania nowego zwolnienia i pobierz wzór formularza udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

Dnia 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394). Wprowadziła ona zmiany m.in. w ustawie o PIT – bardzo korzystne dla pracowników poniżej 26. roku życia.

Zgodnie z nowo dodanym art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, przychody uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia są wolne od podatku dochodowego. Zwolnienie to dotyczy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także przychodów z umów zlecenia. Przy ustaleniu prawa do tej nowej ulgi w PIT bierze się pod uwagę pełną datę urodzenia podatnika – nie tylko rok, ale też dokładny miesiąc i dzień.

 

Zerowy PIT dla młodych – jak skorzystać z ulgi

Nowe przepisy obowiązują już od 1 sierpnia 2019 r. Jednak aby płatnik nie musiał odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r., musi otrzymać od pracownika lub zleceniobiorcy pisemne oświadczenie. Stanowi ono podstawę do zastosowanie omawianego zwolnienia od podatku od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Jeśli podatnik nie złoży takiego oświadczenia, skorzystanie z ulgi dla młodych będzie możliwe dopiero w zeznaniu podatkowym za 2019 r.

Po otrzymaniu oświadczenia, płatnik nie pobierze zaliczek na podatek dochodowy najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dokument, do końca miesiąca, w którym przychody będą podlegać zwolnieniu od podatku. Przychody zwolnione z podatku na mocy tej ulgi będzie trzeba wykazać w informacji PIT-11.

Oświadczenie nie będzie wymagane dla przychodów osiąganych od 1 stycznia 2020 r. – zwolnienie od podatku dla młodych ma być stosowane przez wszystkich płatników. Podatnik może z tej preferencji dobrowolnie zrezygnować – w tym celu będzie musiał złożyć płatnikowi pisemny wniosek o niestosowanie zwolnienia. W takim wypadku pracodawca zacznie opłacać zaliczki na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

 

PIT zero dla młodych – limity

Skorzystanie z ulgi podatkowej dla młodych wymaga spełnienia dwóch zasadniczych warunków. Pierwszy to wiek podatnika. Drugi to odpowiednia forma zatrudniania. Ulga dotyczy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychodów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Nie dotyczy przychodów z umów o dzieło.

Nowe przepisy przewidują jednak limit roczny przychodów, do którego ulga PIT zero dla młodych może mieć zastosowanie. Limit ten wynosi 85.528 zł i odpowiada górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy. Liczony jest bowiem w proporcji do czasu obowiązywania nowego zwolnienia. Wynosi zatem 35.636,67 zł. Jeśli przychody podatnika przekroczą tę kwotę, opodatkowaniu będzie podlegała ich nadwyżka. Przychody w tym wypadku opodatkowane będą według skali podatkowej.

 

Przy obliczaniu przychodów podlegających zwolnieniu nie bierze się pod uwagę przychodów:

  • Opodatkowanych ryczałtem
  • Zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

 

Omawiane limity obowiązują niezależnie od liczby zawartych umów czy płatników stawiających przychody do dyspozycji podatnika.

 

Ulga w PIT dla młodych – wzór oświadczenia

Obowiązujące przepisy nie określają sformalizowanego wzoru oświadczenia na potrzeby zerowego PIT dla młodych. Ministerstwo Finansów opublikowało jednak przykładowy wzór tego dokumentu. Zawiera on wszystkie dane niezbędne do zgodnego z przepisami zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia w 2019 roku.

 

Kliknij i pobierz wzór oświadczenia PIT zero dla młodych

Czytany 1685 razy Ostatnio zmieniany środa, 21 sierpień 2019 21:54

Artykuły powiązane