Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 28 październik 2019 10:24

Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Utrata zwolnienia z VAT i obowiązkowy split payment – takie zmiany przygotował ustawodawca podatnikom zajmującym się sprzedażą części samochodowych i motocyklowych. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy i kogo dokładnie objęły wprowadzone modyfikacje.

Drugie półrocze 2019 r. obfituje w ważne zmiany w przepisach prawa podatkowego. Rząd wciąż szuka sposobów na poprawę ściągalności podatków w Polsce, a co za tym idzie zwiększenie wpływów do Skarbu Państwa. Dwie duże zmiany odczują m.in. podatnicy zajmujący się sprzedażą części samochodowych.

Jedna z nich już weszła w życie. Druga zostanie wprowadzona za kilka dni. Polscy przedsiębiorcy muszą być zawsze na bieżąco z nakładanymi na nich wymaganiami – w przeciwnym wypadku musieliby się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

 

Sprzedaż części samochodowych a zwolnienie z VAT w 2019 r.

Korzystanie ze zwolnienia z VAT niesie ze sobą liczne udogodnienia. Zasadniczo prawo to przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku nie przekroczyła 200.000 zł. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność liczą przysługujący im limit w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży w danym roku. Wynika to z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Jednakże wykonywanie niektórych czynności pozbawia ich prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT.

Czynności te zostały wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy. Od 1 września 2019 r. lista ta została rozszerzona o kilka pozycji. Znalazły się one w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g oraz pkt 2 lit. d ustawy.

W przepisach tych czytamy:


1. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

(…)

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
- urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części do:

- pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
- motocykli (PKWiU 45.4);

2) świadczących usługi:

(…)

d) ściągania długów, w tym factoringu;

 

Powyższy przepis nie pozostawia wątpliwości – podatnicy zajmujący się sprzedażą hurtową i detaliczną części do pojazdów samochodowych i motocykli, którzy korzystali ze zwolnienia podmiotowego z VAT, utracili do niego prawo z dniem 1 września 2019 r. Zmiana dotyczy zarówno sprzedaży stacjonarnej, jak i internetowej.

Utrata prawa do zwolnienia z VAT wymagała od sprzedawców części złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R. Wzór tego dokumentu znaleźć można w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2301).

 

Split payment dla sprzedawców części samochodowych w 2019 r.

Kolejna zmiana ma związek z likwidacją mechanizmu odwrotnego obciążenia i wprowadzeniem obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT przez niektóre branże. Od 1 listopada 2019 r. podatnicy wystawiający faktury, których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, zawierające nawet jedną pozycję dot. czynności z nowego załącznika 15 do ustawy o VAT, będą zobowiązani oznaczyć dokument wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca przy regulowaniu płatności wynikającej z takiej faktury, będzie musiał zastosować mechanizm split payment.

W przeważającej mierze załącznik nr 15 zawierał będzie czynności, które obecnie objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia. Znajdą się w nim jednak też m.in. dostawa części samochodowych i motocyklowych.

 

Podatników zajmujących się sprzedażą części samochodowych dotyczą poniższe pozycje nowego załącznika do ustawy:

145

45.31.1

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

146

45.32.1

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

147

45.32.2

Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

148

ex 45.40.10.0

Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich - wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

149

ex 45.40.20.0

Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

150

ex 45.40.30.0

Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich - wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

 

Utrata prawa do rozliczeń kwartalnych

Od 1 listopada 2019 r. zmianie ulegnie brzemiennie art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, prawa do rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne nie mają podatnicy wykonujący czynności wymienione w załączniku nr 15 do ustawy. Wyłączenie z tego prawa będzie miało miejsce w przypadku, gdy wartość sprzedaży towarów lub usług objętych obowiązkowym mechanizmem split payment przekroczy 50.000 zł miesięcznie.

W efekcie wielu podatników, m.in. dostawców części samochodowych i motocyklowych, którzy obecnie nie muszą analizować wartości dostaw, straci prawo do kwartalnych rozliczeń VAT. Deklaracje za okresy miesięczne będzie trzeba składać począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po miesiącu, w którym przekroczono kwotę 50.000 zł.

 

Więcej o zmianach w VAT w 2019 r. czytaj w Poradniku

 

Czytaj też: Kasa fiskalna online – od kiedy dla mechanika i wulkanizatora?

Czytany 10713 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 październik 2019 10:33

Artykuły powiązane