Wydrukuj tę stronę
piątek, 26 czerwiec 2020 20:06

Przegląd kasy fiskalnej podczas pandemii

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W czasie pandemii koronawirusa, a co za tym idzie różnego rodzaju rządowych ograniczeń, przedsiębiorca wciąż ma obowiązek zgłaszania kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego. Zyskuje jednak możliwość odroczenia terminu. Sprawdź, z jakich opcji możesz skorzystać i jak traktować przegląd kasy w czasie zawieszenia działalności.

Pandemia koronawirusa zmieniła życie przedsiębiorców. Część z nich musiała przestawić się na zupełnie inną formę pracy. Dostosowano kanały komunikacji z klientami do potrzeby maksymalnego ograniczenia kontaktów osobistych. Część terminów została odroczona. Wielu podatników skorzystało z pomocy finansowych w ramach Tarczy antykryzysowej, np. ze zwolnienia ze składek ZUS. Jednak wiele obowiązków pozostało niezmienionych. Jednym z nich jest zgłaszanie kasy fiskalnej do okresowego przeglądu technicznego.

 

Przegląd kasy fiskalnej podczas pandemii – możliwość odroczenia?

Cześć terminów związanych z kasami fiskalnymi została przesunięta w czasie. Dotyczy to obowiązkowej wymiany urządzeń z elektroniczną i papierową kopią paragonu przez niektóre branże. Jednak obowiązek zgłaszania kasy do okresowego przeglądu technicznego pozostał bez zmian. Zgodnie z § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816), należy go dokonywać nie rzadziej niż co 2 lata.

Jednakże ze względu na panującą epidemię już od połowy marca w urzędach skarbowych szeroko rozpowszechniano informację o możliwości odroczenia takich terminów. Jednak skorzystanie z niej wymaga złożenia do naczelnika urzędu skarbowego indywidualnego wniosku o odroczenie. Co istotne, wniosek ten musi zostać złożony przed obowiązującym terminem przeglądu technicznego kasy.

 

Przegląd techniczny kasy a zawieszenie działalności

Szeroka grupa podatników zdecydowała się zawiesić działalność gospodarczą na czas pandemii. Zgodnie z przepisami, w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca musi dopełniać swoich obowiązków (dot. to np. składania deklaracji VAT za okres prowadzenia działalności). Jednak z przeglądem kasy fiskalnej jest inaczej. Jeśli działalność jest zawieszona, nie ma konieczności zgłaszania kasy do przeglądu technicznego. Trzeba natomiast zrobić to po wznowieniu działalności, jeszcze przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie.

Taki stan faktyczny potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4171. Informacje te zostały też zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej resortu i przekazane do urzędów skarbowych. W udzielonej odpowiedzi podkreślono też, iż w związku z panującą epidemią, a co za tym idzie dużą liczbą zawieszonych firm i udzielonych odroczeń, aktywność serwisów fiskalnych uległa zmniejszeniu. Zdaniem resortu zmalała na tyle, iż serwisant odwiedzający różnych klientów i świadczący swoje usługi w odniesieniu do wielu kas nie stanowi znacznego zagrożenia, a działania rządu w celu ochrony obywateli są wystarczające.

 

Zobacz też: Rozporządzenie w sprawie przedłużenia stosowania tradycyjnych kas opublikowane!

Czytany 2358 razy

Artykuły powiązane