Wydrukuj tę stronę
czwartek, 23 lipiec 2020 21:50

Czy dostanę ulgę na zakup kasy ONLINE?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Ulga na zakup kasy online przysługuje aż trzem grupom podatników. Nie każdy jednak może skorzystać z prawa do ulgi na wymianę „starego” urządzenia na kasę online’ową. Sprawdź, czy jesteś w tej uprzywilejowanej grupie. Dowiedz się też, jak w praktyce uzyskać lub odliczyć przysługującą kwotę.

Od 1 maja 2019 r. ulga na kasę fiskalną przysługuje wyłącznie przy zakupie urządzenia online’owego – przesyłającego dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Zmiana ta miała zachęcić polskich przedsiębiorców do wyboru kas nowej generacji. Nowością jest też wprowadzenie ulgi na wymianę kasy dla wybranych branż – zobowiązanych do tego przepisami ustawy.

 

Ulga na zakup kasy online – komu przysługuje

W 2020 r. ulga na zakup kasy online przysługuje trzem grupom podatników:

 1. Zobowiązanym do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie (np. ze względu na przekroczenie limitu obrotów do zwolnienia podmiotowego)
 2. Wprowadzającym kasę w działalności pomimo braku obowiązku
 3. Wymieniającym urządzenie z elektroniczną lub papierową kopią paragonu na kasę fiskalną online (dotyczy branż wymienionych w ustawie)

 

Ulga na wymianę kasy tradycyjnej na kasę online’ową nie przysługuje wszystkim podatnikom. Prawo to dotyczy wyłącznie przedsiębiorców wykonujących czynności, które obligują ich do wprowadzenia kas online’owych w określonych terminach. W ustawie mowa o następujących czynnościach:

 

Od 1 stycznia 2020 r.:

 • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • dostawa benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Od 1 stycznia 2021 r.:

 • usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo),
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
 • dostawa węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

 

Od 1 lipca 2021 r.:

 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi budowlane,
 • usługi prawnicze,
 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

 

Podatnicy wykonujący powyższe czynności mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy online, nawet jeśli w przeszłości już takiego odliczenia dokonali przy zakupie urządzenia z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

 

W jaki sposób dostanę ulgą na zakup kasy online?

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania ulgi na zakup kasy online i sposobu jej otrzymania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

Rozporządzenie to określa sposób uzyskania ulgi przez czynnych podatników VAT oraz przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z tego podatku. Podatnicy VAT czynni ulgę odliczają w deklaracji VAT. Mogą to zrobić najwcześniej w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie i uregulowali całość należności za kasę. Przysługującą im kwotę ulgi mogą rozliczyć w całości (niezależnie od wysokość podatku do zapłaty) lub rozbić na kilka okresów rozliczeniowych.

Z kolei przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT składają w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących. Mogą to zrobić najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli stosowanie kasy online’owej. W tym przypadku również wymagane jest opłacenie całości należności za kasę. Urząd skarbowy ma 25 dni na wykonanie przelewu na rachunek wskazany we wniosku przez podatnika.

 

Więcej o uldze na zakup kasy online czytaj w Poradniku

Czytany 1024 razy

Artykuły powiązane