Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 03 sierpień 2020 15:42

Zwrot ulgi na kasę przy zawieszeniu działalności gospodarczej

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Coraz więcej przedsiębiorców musi stosować kasy fiskalne od samego początku prowadzenia działalności. Wielu z nich korzysta z ulgi na zakup kasy – koszt sprzętu staje się bardziej przystępny dla startującego biznesu! A co, jeśli sytuacja podatnika będzie wymagać przerwania sprzedaży i zawieszenia działalności gospodarczej? Czy konieczny jest wówczas zwrot ulgi na kasę?

Zgodnie z przepisami, wybrane czynności powinny być rejestrowane z wykorzystaniem kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Jeżeli planujemy otworzenie firmy, warto sprawdzić, czy i nas nie będzie dotyczyć ten obowiązek. Dodatkowe urządzenie to dodatkowy wydatek. Jednak kupując kasę fiskalną online, można uzyskać ulgę w wysokości do 700 zł.

 

Zwrot ulgi na kasę – kiedy trzeba się z nim liczyć?

Istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca może stracić prawo do preferencyjnych warunków zakupu urządzenia i konieczny jest zwrot ulgi na kasę. Kiedy trzeba się z tym liczyć? Z dniem 1 maja 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące zwrotu kwoty ulgi. Okoliczności wystąpienia tego obowiązku mogą być różne, w zależności od tego, czy przedsiębiorca skorzystał z ulgi przed 1 maja 2019 r., czy kupił kasę fiskalną online po tym terminie.

Zwrot ulgi na kasę będzie wymagany od podatnika np. w sytuacji, gdy zaniedbał obowiązkowy przegląd techniczny urządzenia. Warunek ten dotyczy zarówno kas online’owych, jak i urządzeń z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii paragonów.

 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820):

§ 5. 1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

1) trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy;

2) naruszą obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy

2. Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup w przypadkach:

1) niepoddania w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis,

2) wymienionych w ust. 1
- odnosi się tylko do tych kas, których te przypadki dotyczyły.

3. Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

1) do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu;

2) do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu - w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.

 

Czy przy zawieszeniu działalności konieczny jest zwrot ulgi na kasę?

Aktualne przepisy nie określają jednoznacznie, czy zwrot ulgi na kasę obowiązuje w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Z drugiej strony, dokonanie zwrotu nie jest konieczne, jeśli podatnik aktywnie stosuje kasę przez okres 3 lat.

W jednoznacznym rozwiązaniu tej kwestii może być pomocna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.01.2017 r. Wynika z niej, że zawieszenie działalności gospodarczej nie należy do okoliczności, które powodują obowiązek zwrotu ulgi, pod warunkiem jednak, że jej wykonywanie zostanie wznowione. Ważny jest także czas używania kasy fiskalnej. Jeżeli suma okresów stosowania urządzenia rejestrującego (np. okres przed zawieszeniem działalności i okres po jej zawieszeniu) przekracza 3 lata, to nie powstaje obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności.

A co w sytuacji, gdy okres użytkowania urządzenia fiskalnego nie przekracza 3 lat? Wówczas zwrot ulgi na kasę staje się obligatoryjny. Sprawa wygląda tak samo, jeśli podatnik przed upływem 3 lat stosowania kasy zawiesi działalność, a następnie dokona jej likwidacji. Wówczas jest on zobowiązany do zwrócenia otrzymanej kwoty ulgi.

 

Więcej o uldze na kasę online czytaj w Poradniku

   

Czytany 605 razy

Artykuły powiązane