Wydrukuj tę stronę
piątek, 25 wrzesień 2020 20:43

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty ze sprzedaży? A może dopiero rozpoczynasz działalność i zastanawiasz się, po jakim czasie musisz kupić urządzenie i rozpocząć jego stosowanie? Sprawdź, jaki będzie limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.!

Nowy rok zawsze przynosi zmianę przynajmniej części przepisów. Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, muszą być pod tym względem szczególnie czujni. Każdy nowy akt prawny regulujący tę kwestię w mniejszym lub większym stopniu ogranicza grono przedsiębiorców, którzy spełniają warunku do zachowania tej preferencji.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. – czy się zmieni?

W 2021 r. dalej obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Weszło ono w życie na początku 2019 r. i będzie aktualne aż do końca 2021 r. W zakresie zwolnienia podmiotowego z kas powiela ono regulacje, które obowiązywały w poprzednich latach.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. wynosi 20.000 zł. Jeśli twoje obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w roku 2020 nie przekroczą tej kwoty, zachowasz prawo do zwolnienia z kasy w 2021 r.

 

A co z podatnikami, którzy w 2021 r. dopiero rozpoczną sprzedaż na rzecz tych nabywców? Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wyliczą w proporcji do okresu jej prowadzenia, według poniższego wzoru:

20.000 zł / 365 x Liczba dni

Przy czym za liczbę dni uznajemy okres od rozpoczęcia sprzedaży do końca roku.

 

Jakie czynności nie wliczają się do limitu

W celu określenia prawa do zwolnienia z kasy w 2021 r. należy wziąć pod uwagę obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Przy czym, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, w obrocie tym nie uwzględnia się następujących czynności:

  • Dostawy nieruchomości
  • Dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Kto nie skorzysta ze zwolnienia podmiotowego z kas w 2021 r.

Wysokość obrotu nie ma znaczenia w przypadku podatników, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. Znalazł się tam katalog towarów i usług, które ze względu na swój specyficzny charakter muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży.

To m.in. dostawa gazu płynnego, części do silników, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, a także usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi kulturalne i rozrywkowe oraz usługi związane z rozrywką i rekreacją.

Lista czynności wyłączających z prawa do zwolnień z kas jest jednak znacznie dłuższa. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu warto dokładnie się z nią zapoznać.

 

Więcej o zwolnieniach z kas w 2021 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 25273 razy

Artykuły powiązane