Wydrukuj tę stronę
piątek, 13 sierpień 2021 22:11

Brak kasy online w terminie a zawieszenie działalności – czy tracę prawo do ulgi?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Do 1 lipca 2021 r. pięć dużych branż obowiązkowo wymieniło swoje urządzenia na kasy fiskalne online. Terminowa instalacja kasy online’owej stanowiła jeden z warunków uzyskania ulgi do 700 zł. A co z podatnikami, którzy w tym czasie mieli zawieszone działalności gospodarcze? W jakich okolicznościach przedsiębiorca mógł zachować prawo do ulgi, a w jakich ją stracił?

Lekarze, prawnicy, fryzjerzy i kosmetyczki, firmy budowlane oraz obiekty służące poprawie kondycji fizycznej musieli wprowadzić w działalnościach kasy online do 1 lipca 2021 r. Zakup nowego urządzenia wiąże się ze sporym wydatkiem. Z tego względu ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z ulgi do 700 zł – prawo do niej mają m.in. podatnicy, którzy ze względu na nałożony ustawą obowiązek musieli wymienić kasy w określonym terminie. Dotyczy to także przedsiębiorców, którzy już w przeszłości takiego odliczenia dokonali przy zakupie swojej pierwszej kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

 

Brak kasy online a zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na minimum 30 dni. W tym czasie nie musi m.in. wyliczać i uiszczać zaliczek na podatek dochodowy czy składać deklaracji za okresy, których zawieszenie dotyczy. Zachowuje natomiast prawo m.in. do przyjmowania należności powstałych przed zawieszeniem, zbywania własnego wyposażenia i środków trwałych oraz wykonywania czynności niezbędnych do zachowania przychodów.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie może prowadzić sprzedaży – także tej na rzecz osób fizycznych, rejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej. Instalacja kasy fiskalnej online po terminie w takim przypadku nie powoduje utraty prawa do ulgi.

Ale uwaga! Aby zachować prawo do ulgi na kasę online po wznowieniu działalności gospodarczej, należy urządzenie zakupić, zafiskalizować i postawić w gotowości do ewidencjonowania sprzedaży jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności po wznowieniu.

 

Przykład 1.

Pani Anna prowadzi salon fryzjerski. Ze względu na obostrzenia wywołane pandemią oraz własną trudną sytuację zawiesiła działalność gospodarczą od 1 kwietnia 2021 r. Planuje jednak jej wznowienie od 1 września 2021 r. Ze względu na objęcie usług fryzjerskich obowiązkiem wymiany kas na online’owe do 1 lipca 2021 r., pani Anna będzie musiała zakupić i zafiskalizować urządzenie nowego typu przed 1 września 2021 r. Tylko wtedy zachowa prawo do ulgi 700 zł na kasę online.

 

Kiedy podatnik straci prawo do ulgi

Zawieszenie działalności gospodarczej jest jedyną sytuacją, w której podatnik pomimo nieterminowej instalacji kasy zachowa prawo do ulgi 700 zł. Z punktu widzenia administracji skarbowej nie zwalniają go z tego obowiązku nawet szczególne okoliczności, takie jak choroba czy trudna sytuacja finansowa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca przez obowiązującym terminem złożył do urzędu skarbowego wniosek o jego przesunięcie. Wiąże się to jednak z pewnym ryzykiem – uznanie wniosku za zasadny leży bowiem w gestii urzędnika. Jeśli odpowiedź odmowną utrzymamy po terminie, utracimy prawo do ulgi.

Podatnicy, którzy pomimo aktywnego prowadzenia działalności nie kupili kasy online w terminie, muszą zrobić to jak najszybciej. Nie odzyskają już prawa do ulgi, ale być może unikną dalszych konsekwencji skarbowych związanych z niewywiązaniem się z obowiązku nałożonego przez przepisy.

 

Więcej o uldze na kasę online czytaj w Poradniku

Czytany 679 razy

Artykuły powiązane