Wydrukuj tę stronę
czwartek, 01 listopad 2012 17:04

Kto w 2012 roku straci prawo do zwolnienia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W 2012 roku część podatników korzysta z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów wskazuje, że podatnik może być zwolniony z tego obowiązku podmiotowo lub przedmiotowo, ale tylko po spełnieniu określonych warunków. Jeśli przekroczy ustawowe limity lub proporcje, będzie musiał zarejestrować kasę fiskalną.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień umożliwia niektórym podatnikom skorzystanie z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jednak do końca roku 2012 wielu z nich straci to prawo i będzie musiało zakupić i zarejestrować kasy fiskalne. Rozporządzenie zwalnia podatników z tego obowiązku tylko, jeśli spełnią określone warunki. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco kontrolować wysokość swoich obrotów, a w przypadku podatników zwolnionych przedmiotowo także proporcji sprzedaży.

Przekroczenie limitu obrotów

Szczególnie pod koniec roku podatkowego podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego powinni zwracać uwagę na osiągane obroty. Prawo do tego zwolnienia obowiązuje  podatników, których roczna kwota sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w 2011 roku nie przekroczyła 40 000zł. Do 31 grudnia 2012 taki podatnik nie musi rejestrować kasy fiskalnej, jednak pod pewnymi warunkami. Jeśli w bieżącym roku podatkowym limit ten zostanie przekroczony, podatnik jest zobowiązany nabyć odpowiednie urządzenie. Od momentu przekroczenia limitu mamy dwa miesiące na zakupienie kasy i rozpoczęcie ewidencjonowania. Termin dwóch miesięcy obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym limit został przekroczony.

Przykład:
Data przekroczenia limitu 40 000zł: 9 września 2012 r.
Data rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie: 1 grudnia 2012 r.

Przykład:
Data przekroczenia limitu 40 000zł: 29 lipca 2012 r.
Data rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie: 1 października 2012 r.

Z kolei podatników, którzy rozpoczęli działalność w roku 2012, obowiązuje limit obrotów w wysokości 20 000zł. Podatnik traci zwolnienie z dniem przekroczenia tej kwoty.

Przykład:
Data przekroczenia limitu 20 000zł: 7 listopada 2012 r.
Data rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie: 8 listopada 2012 r.

Przekroczenie proporcji sprzedaży zwolnionej

W myśl § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień nawet podatnicy, którzy przekroczyli wyżej wspomniany limit obrotów, nie muszą ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej, jeśli w przeważającej części świadczą usługi zwolnione przedmiotowo. Grupę tych usług określa poz. 1-32 załącznika do wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów. W tym przypadku sprzedaż zwolniona przedmiotowo musi stanowić minimum 80% całej sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli w okresie pierwszego półrocza sprzedaż w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie mniejsza niż 80%, podatnik traci prawo do zwolnienia po upływie 2 miesięcy od zakończenia półrocza. Kasa fiskalna będzie wtedy koniecznością. Oczywiście kasa będzie wykorzystywana tylko do ewidencjonowania sprzedaży nie podlegającej zwolnieniu. W tym przypadku jednak podatnik zobowiązany jest do przeliczenia tych proporcji z końcem pierwszego półrocza.

Przykład:
Po upływie pierwszego półrocza sprzedaż zwolniona stanowiła 78% całej sprzedaży.
Data rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie: 1 września 2012 r.

Podobna zasada dotyczy podatników, którzy rozpoczęli działalność w drugim półroczu. Ich obowiązkiem jest przeliczenie proporcji po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli zwolniona sprzedaż wyniosła mniej niż 80%, podatnicy ci będą musieli zakupić kasy fiskalne i rozpocząć ewidencjonowanie z dniem 1 marca 2013 r.

Czytany 7626 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 maj 2014 08:30

Artykuły powiązane