Wydrukuj tę stronę
czwartek, 29 listopad 2012 20:12

Kasy fiskalne 2013 – nie będzie zwolnień

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Obowiązujący do tej pory limit obrotów na zwolnienie z obowiązku rejestrowania kasy fiskalnej w 2013 roku spadnie z 40.000 zł do 20.000 zł rocznie. Wbrew pozorom jest to i tak ustępstwo od postanowień ustawodawcy, który pierwotnie do końca 2012 r. miał zlikwidować wszystkie obowiązujące zwolnienia.

Od 1 stycznia 2013 roku limit obrotów, którego przekroczenie skutkuje koniecznością zarejestrowania kasy fiskalnej, spadnie do 20.000 zł dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko tych rozpoczynających działalność. Celem Ministerstwa Finansów jest całkowita likwidacja podmiotowych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Pierwotnie plany te miały być wprowadzone do końca 2012 roku. Ustawodawca zdecydował się jednak na przedłużenie obowiązywania zwolnień o dwa lata.

Dążenie do likwidacji zwolnień

W praktyce oznacza to, że w 2013 roku jedynie przedsiębiorcy, których roczny obrót ze sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczy 20.000 zł (średnia miesięczna to około 1667 zł), będą mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Zasadniczo art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054) wskazuje, że obowiązek stosowania kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników prowadzących sprzedaż dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Minister Finansów został upoważniony jedynie do czasowego wprowadzenia okresu przejściowego zwolnień dla niektórych grup podmiotów i usług. Zapis dotyczący dotychczasowych zwolnień znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DZ. U.10.138.930).

Proporcjonalnie dla nowych

Zmieni się także system obliczania obrotów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia. Do tej pory limit 20.000 zł dla podatników rozpoczynających działalność obowiązywał niezależnie od tego, czy sprzedaż rozpoczęła się w styczniu, czy na przykład w listopadzie. W rezultacie podatnicy rozpoczynający działalność we wcześniejszych miesiącach mieli mniejsze szanse na utrzymanie zwolnienia. Od 2013 r. limit ten ma być obliczany proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podatnik prowadził sprzedaż.

Wydatki związane z refundacją

Wszyscy podatnicy, których przepisy zobligują do zakupienia kasy fiskalnej w 2013 roku, mogą liczyć na otrzymanie ulgi z urzędu skarbowego. Zwrócona kwota może wynosić nawet 90% wartości kasy rejestrującej lub drukarki fiskalnej, jednak nie więcej niż 700 zł. Przewiduje się, że w 2013 roku na same takie refundacje budżet państwa będzie musiał poświęcić około 110 mln zł. W związku z powyższym przez cały rok 2013 ustawodawca przewiduje zmniejszone wpływy do budżetu. Jednocześnie zaznacza, że poprawa ściągalności podatków, która będzie mieć miejsce przy zwiększonej liczbie kas fiskalnych, jeszcze w 2013 roku powinna dodatnio wpłynąć na finanse publiczne.

Dla dobra budżetu i konsumenta

Zdaniem Ministerstwa Finansów zasadniczym celem stopniowej likwidacji zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest zapewnienie rzetelności składanych deklaracji podatkowych, a także ochrona dobra konsumenta. Podstawowym prawem każdego kontrahenta jest otrzymanie dowodu transakcji, w przypadku kas rejestrujących jest to paragon fiskalny.

Czytany 13420 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 maj 2014 08:54

Artykuły powiązane