Wydrukuj tę stronę
wtorek, 04 grudzień 2012 00:00

Ustawa o VAT 2013 - zmiany

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nowelizacja Ustawy o VAT 2013 - zmiany uchwalone przez Sejm dotyczą m.in. zasad wystawiania faktur, transakcji zagranicznych, zwolnień z VAT, stawek VAT i świadczeń nieodpłatnych. Wejdą one w życie w dwóch etapach: 1 stycznia 2013 roku i 1 stycznia 2014 roku. Zmiany zasad ustalania obowiązku podatkowego, podstaw opodatkowania i odliczania VAT wejdą w życie dopiero w 2014 roku.

Sejm dnia 23 listopada 2012 roku uchwalił Ustawę o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi rozliczania podatku VAT – momentu powstania obowiązku podatkowego, odliczania VAT, a także treści faktur i transakcji zagranicznych. Ustawodawca przewidział wejście w życie nowych przepisów w dwóch etapach. Pierwszy wprowadza zmiany już od 1 stycznia 2013 roku, drugi dopiero od 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w fakturach

Istotna zmiana dotyczy fakturowania transakcji sprzedaży zwolnionej z podatku VAT. Od 1 stycznia 2013 takie faktury będzie trzeba wystawiać tylko na żądanie nabywcy. To nie jedyne uproszczenie wprowadzone przez ustawodawcę. Zmieni się zakres niezbędnych danych na fakturze dokumentującej transakcję sprzedaży zwolnionej z VAT. Po wejściu w życie nowelizacji dane te będą takie jak na rachunkach. Zniesiony też został obowiązek podawania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturach za paliwo. Wprowadzono także możliwość wystawiania od 2013 roku tak zwanych faktur uproszczonych, gdy kwota transakcji nie przekroczy 450 zł. Dokumenty te będzie można wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyła się transakcja. W przypadku WTD faktura nie będzie musiała zawierać numeru VAT UE nabywcy.

Zwolnienia dla towarów używanych

Ważna zmiana dotyczy także kwestii zwolnień z VAT określonych w art. 43 Ustawy o VAT. Szczególne znaczenie ma tu tak zwane zwolnienie dla towarów używanych. Od 1 stycznia 2013 roku zwolnienie to będzie można zastosować do towarów, które były wykorzystywane jedynie na cele związane z działalnością zwolnioną z podatku, a z tytułu ich nabycia, importu lub wytworzenia nie przysługiwało dostawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Nieodpłatne świadczenia

Nowa Ustawa wprowadza zmiany w 2013 r. także w kwestii nieodpłatnych świadczeń. Od nowego roku nieodpłatne przekazanie towarów będzie podlegało VAT – jak do tej pory – gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu, ale także z tytułu wytworzenia tych towarów lub ich importu. Obowiązkiem tym będą też objęci podatnicy, którym przysługiwało prawo do odliczenia przy nabyciu, wytworzeniu lub imporcie części składowych towarów.

Nowa definicja próbki

Ustawodawca wprowadził nową definicję próbki towaru. Zgodnie z art. 7 ust. 7 Ustawy o VAT próbką ma być egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, którą można zidentyfikować jako próbkę, a jej celem jest ocena cech i jakości towaru w jego końcowej postaci. Wręczenie próbki przez podatnika może mieć na celu promocję towaru, nie może natomiast zaspokajać potrzeb odbiorcy, chyba że jest to nieodłączny element promocji.

Nowa definicja eksportu

Od 1 stycznia 2013 roku zmianie ulegnie definicja eksportu towarów. Eksportem będzie można nazwać transakcję, dla której procedura wywozu zacznie się w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej. Ustawa wymienia też listę dokumentów uprawniających do zastosowania stawki VAT 0%. W 20113 r. zmienią się też zasady stosowania stawki VAT 0% od zaliczek przy eksporcie.

Podwyższone stawki pozostaną

Nie został przyjęty wniosek SLD, aby odejść od podwyższenia stawek VAT z 8% na 23% na wełnę szarpaną, surowe odpady zwierzęce, wyroby sztuki ludowej, napoje otrzymywane z użyciem naparu z kawy lub herbaty oraz niektóre usługi radiowe i telewizyjne. Jak zostało zapowiedziane, nowe stawki na te pozycje będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 roku.

Czytany 8103 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 maj 2014 09:10

Artykuły powiązane