Wydrukuj tę stronę
piątek, 18 styczeń 2013 14:11

Ulgi w PIT za 2012 rok

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podatnik wypełniający zeznanie podatkowe PIT ma możliwość skorzystania z kilku obowiązujących ulg. Ulgi, z których najczęściej korzystają podatnicy, to ulga internetowa, ulga na dziecko, czyli tak zwana ulga prorodzinna, ulga dla honorowych krwiodawców oraz ulga rehabilitacyjna.

Ulga internetowa

W rozliczeniu PIT za rok 2012 ulga internetowa przysługuje tylko tym podatnikom, którzy wcześniej z niej nie korzystali. Maksymalna kwota odliczenia wydatków poniesionych na internet wynosi 760 zł. Warunkiem skorzystania z takiego odliczenia jest posiadanie przez podatnika dokumentów potwierdzających poniesienie tych wydatków. Mogą to być między innymi faktury VAT- także elektroniczne, rachunki, dowody wpłaty itp. Dokumenty te muszą zawierać w szczególności dane usługobiorcy (podatnika) oraz dostawcy usługi, rodzaj usługi i kwotę zapłaty.

Ulga na dziecko

Podatnicy składający zeznania PIT-37 i PIT-36 mają prawo do odliczenia ulgi na dziecko, czyli tak zwanej ulgi prorodzinnej. W zeznaniu PIT za rok 2012 odliczenia tego mogą dokonać rodzice wykonujący władzę rodzicielską, opiekunowie prawni, o ile dziecko mieszka razem z opiekunem, oraz rodzice zastępczy. Prawo do ulgi prorodzinnej mają rodzice wychowujący dziecko małoletnie oraz otrzymujące rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na wiek, a także pełnoletnie dziecko studiujące, które nie ukończyło 25 lat i nie uzyskało w roku podatkowym dochodów wyższych niż 3089 zł.

Ulga dla honorowych krwiodawców

Podatnik mający status honorowego krwiodawcy może w rozliczeniu PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37 odliczyć kwotę ulgi dla honorowych krwiodawców. Według ustawy honorowy krwiodawca to osoba zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, która nieodpłatnie oddała krew lub jej składniki. Aby móc rozliczyć tę ulgę w zeznaniu PIT za 2012 rok, podatnik musi posiadać zaświadczenie o ilości oddanej krwi lub jej składników. Dokumentów tych nie trzeba dołączać do zeznania PIT, aczkolwiek należy je przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym ulga została rozliczona. W przypadku ewentualnej kontroli podatnik musi wykazać te dokumenty.

Ulga rehabilitacyjna

Podatnik będący osobą niepełnosprawną lub mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. W zeznaniu PIT należy wykazać kwotę wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz ułatwienie wykonywania czynności życiowych osobie niepełnosprawnej. Wysokość tych wydatków określa się na podstawie dokumentów poświadczających ich poniesienie, np. faktur VAT czy dowodów wpłaty. Do uzyskania ulgi rehabilitacyjnej nie uprawnia samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty.

Podstawa prawna:
•    ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
•    ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. Nr 263, poz. 2625, z późn. zm.).

Czytany 6563 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 maj 2014 10:00

Artykuły powiązane