wtorek, 12 marzec 2013 00:00

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych już od 1 kwietnia 2013 roku

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zasady ewidencjonowania zwrotów, reklamacji oraz korekt pomyłek ulegną zmianie z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie kas. Inaczej będzie się też określać serwisy kas fiskalnych, a podatnik będzie mógł dokonywać przeglądów technicznych w bardziej elastycznych terminach. To tylko niektóre ze zmian, które wejdą w życie już 1 kwietnia 2013 roku.

Ministerstwo Finansów już w zeszłym roku rozpoczęło przygotowania do zmian w przepisach dotyczących kas fiskalnych, zasad ich użytkowania, serwisowania i ewidencjonowania sprzedaży. Początkowo planowano wprowadzenie w życie czterech różnych rozporządzeń, których projekty zostały udostępnione kolejno 28 stycznia, 4 lutego, 7 lutego i 8 lutego 2013 roku. Ostatecznie zdecydowano jednak o zastąpieniu ich jednym projektem z 4 marca 2013 roku. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wejdzie w życie 1 kwietnia 2013 roku.

Reklamacje i pomyłki

Zmiany dotyczą między innymi sposobu ujmowania w ewidencji zwrotów towarów i reklamacji usług, które skutkują koniecznością zwrotu należności ze sprzedaży – w całości lub w części. Według nowego rozporządzenia takie reklamacje i zwroty należy ująć w odrębnej ewidencji. Konieczne jest również dołączenie oryginału dowodu sprzedaży – paragonu fiskalnego, umowy sprzedaży czy chociażby umowy gwarancyjnej. Również w przypadku wystąpienia tak zwanej „oczywistej pomyłki” konieczna będzie odrębna ewidencja, w której podatnik wskazuje na okoliczności i przyczynę popełnienia błędu oraz podaje wartość sprzedaży i kwotę podatku.  
Od 1 kwietnia 2013 roku podatnik będzie miał obowiązek ewidencjonować każdą sprzedaż, także w przypadku, gdy zapłata części lub całości należności zostanie dokonana przed sprzedażą.

Przeglądy techniczne

Modyfikacjom ulegną także przepisy dotyczące przeglądów technicznych i serwisowania kasy fiskalnej. Od 1 stycznia 2013 roku termin obowiązkowego przeglądu będzie liczony od dnia dokonania fiskalizacji. Zmieniony zostanie zapis określający okres dokonywania przeglądów. W poprzednim rozporządzeniu z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) obowiązkowy przegląd techniczny należało wykonywać raz na 24 miesiące. Nowe rozporządzenie nadaje temu zapisowi brzmienie: „nie rzadziej niż co 2 lata”.

Inaczej w serwisach

Zmianie ulegną także wymogi dotyczące serwisów fiskalnych. Od 1 kwietnia 2013 roku serwisant będzie miał obowiązek wykonać przegląd techniczny w ciągu 5 dni od otrzymania zgłoszenia od podatnika. Zostały też wprowadzone nowe określenia: podmiot prowadzący serwis główny i podmiot prowadzący serwis kas. Tym pierwszym może być krajowy producent, podatnik będący importerem lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia kas, ewentualnie podatnik, któremu zostało przekazane prowadzenie serwisu z powodu zaprzestania działalności jednego z dwóch pierwszych podmiotów. Natomiast podmiot prowadzący serwis kas to przedsiębiorca posiadający autoryzację serwisu głównego i prowadzący działalność serwisową.

Nowe wzory zgłoszeń i wniosków

Projekt rozporządzenia z 4 marca 2013 roku przewiduje zmiany we wzorach zgłoszeń i wniosków składanych przez podatnika w urzędzie skarbowym. Inaczej będą wyglądały między innymi:
•    zgłoszenie podmiotu prowadzącego serwis lub podmiotu prowadzącego serwis główny
•    wniosek o dokonanie odczytu z pamięci fiskalnej kasy
•    wniosek o zarejestrowanie kasy, który podatnik składa do US w związku ze zmianą właściwego dla podatnika urzędu
Ustawodawca nie przewiduje natomiast większych zmian w druku „Zgłoszenie kasy przez podatnika”. Nadal też obowiązywał będzie termin 7 dni od dokonania fiskalizacji.

Czytany 21256 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 maj 2014 10:49

Artykuły powiązane

 • Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r. Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r.

  Podatnicy, którym przysługuje zwrot nadpłaty podatku, powinni go otrzymać w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania rocznego PIT. Jeszcze do niedawna Izby Skarbowe zachęcały do sprawdzania on-line stanu realizacji zwrotu. Dziś tylko nieliczne strony www izb i urzędów dają taką możliwość. Sprawdź, jak w 2017 r. sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku i jak skierować pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej.

 • Gdzie złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R? Nowy druk od 01.01.2016 r. Gdzie złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R? Nowy druk od 01.01.2016 r.

  Zmiany w przepisach ustawy o VAT wymagały zmodyfikowania formularzy stosowanych dla celów tego podatku. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje więc nowa wersja zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w formularzu VAT-R. Dowiedz się też, czy można jeszcze stosować „stary” druk i pobierz aktualny.

   

 • Ulga na kasę fiskalną - jak otrzymać w 2014 r.? Ulga na kasę fiskalną - jak otrzymać w 2014 r.?

  Obowiązek instalacji kasy fiskalnej wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Konieczne jest złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania do urzędu skarbowego, dokonanie fiskalizacji, zgłoszenie danych dotyczących kasy oraz wiele innych. Dla podatnika, który rozpoczyna pracę ze swoją pierwszą kasą fiskalną, zakup urządzenia może stanowić spory wydatek.

 • Zwrot nadpłaty podatku z zeznania - możesz sprawdzić stan realizacji! Zwrot nadpłaty podatku z zeznania - możesz sprawdzić stan realizacji!

  Czekasz na zwrot nadpłaty podatku dochodowego z PIT za 2013 rok? Nie jesteś skazany na niepewność - izby skarbowe w całej Polsce uruchomiły elektroniczny system do weryfikacji stanu realizacji zwrotu. Na stronie www izby wystarczy wybrać odpowiedni urząd, podać swój numer PESEL oraz kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za 2013 r. Ministerstwo Finansów zachęca zarówno do korzystania z tych systemów, jak i do składania zeznań rocznych przez e-Deklaracje.

 • Zgłaszanie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego Zgłaszanie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

  Od 1 stycznia 2013 r. każda osoba ubezpieczona może zweryfikować swoje prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ w przychodni, szpitalu czy gabinecie lekarskim - dzięki Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - systemowi zwanemu w skrócie EWUŚ. Wystarczy do tego numer PESEL i dowód tożsamości. W systemie tym podatnik może również potwierdzić, czy ubezpieczeniu podlegają wszyscy jego członkowie rodziny, których wcześniej zgłaszał pracodawcy.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany