Wydrukuj tę stronę
czwartek, 26 wrzesień 2013 00:00

Wynajem samochodów a kasa fiskalna 2013

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Usługi wynajmu samochodów nie są zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych ze względu na sam rodzaj czynności. Jednak podatnik, który prowadzi taką wypożyczalnię, może skorzystać z trzech różnych zwolnień, o ile spełni warunki określone w przepisach rozporządzenia z 29 listopada 2012 r.

Podatnik, który świadczy usługi wynajmu samochodów - zarówno osobowych, jak i ciężarowych - na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, tak jak inny podatnicy ma obowiązek ewidencjonować obroty na kasie fiskalnej. Wynajem samochodów nie korzysta ze zwolnienia przysługującego ze względu na rodzaj czynności. Jeśli jednak podatnik świadczący takie usługi osiąga odpowiednio niskie obroty, przysługuje mu prawo do zwolnienia podmiotowego.

Przewidywane obroty z wynajmu aut

Zwolnienie podmiotowe przysługuje podatnikom, których roczne obroty ze sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły w 2012 roku 20.000 zł netto. Limit ten obowiązuje także w roku 2013 i 2014 na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). W przypadku przekroczenia limitu 20.000 zł, podatnik ma 2 miesiące na rozpoczęcie ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej licząc od końca miesiąca, w którym limit ten został przekroczony. Natomiast podatnik, który rozpoczyna tego rodzaju sprzedaż po 31 grudnia 2012 roku, kwotę limitu wylicza w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży. Liczbę dni liczymy od wykonania pierwszej sprzedaży do końca roku podatkowego, a limit wyliczamy według schematu: liczba dni × 20.000 ÷ 365.

Należy jednak podkreślić, że w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia mowa jest o przewidywanym obrocie ze sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Oznacza to, iż podatnik, który rozpoczyna świadczenie usług wynajmu samochodów dla tej grupy klientów może być zwolniony z kasy fiskalnej tylko w przypadku, gdy przewiduje osiągnięcie obrotów niższych niż wyznaczony limit.  Średnia miesięczna dla tego limitu to około 1667 zł. Trzeba przyznać, że w praktyce sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musiałaby być jedynie marginalną częścią całej sprzedaży przedsiębiorcy, aby z tak niskim obrotem mógł na dłuższą metę utrzymać działalność gospodarczą. Jeśli więc podatnik planuje osiągnąć obroty wyższe i spodziewa się takiego wyniku, powinien mieć kasę fiskalną praktycznie od początku prowadzenia sprzedaży dla tej grupy odbiorców.

Na rygorystycznych zasadach

W załączniku do rozporządzenia z 29 listopada 2012 r. wymieniono jeszcze dwa rodzaje zwolnień, z których może skorzystać podatnik świadczący usługi wynajmu samochodów. Pierwsze zwolnienie opisane jest w pozycji 37 załącznika i przysługuje usługodawcom, którzy przyjmują wyłącznie zapłaty dokonywane za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika lub jego rachunek w SKOK. Z dowodów dokumentujących zapłatę i ewidencji musi wynikać jednoznacznie, jakiej czynności zapłata ta dotyczyła. Należy pamiętać, iż podatnik świadczący usługi wynajmu samochodów może korzystać z tego zwolnienia tylko w przypadku, gdy wszystkie dokonywane na jego rzecz zapłaty spełniają powyższe warunki. Przyjęcie choćby jednej zapłaty nie spełniającej tych warunków - na przykład w formie gotówkowej - skutkuje utratą prawa do zwolnienia i koniecznością wprowadzenia kasy fiskalnej.

Drugie zwolnienie opisane zostało w pozycji 34 załącznika i obejmuje podatników, którzy wszystkie wykonane usługi dokumentują fakturą, w której znajdują się dane identyfikujące odbiorcę, przy czym łączna liczba wszystkich usług wykonanych w poprzednim roku podatkowym była nie większa niż 50, a liczba odbiorców mniejsza niż 20. Podobnie jak w poprzednim przypadku, również tutaj wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie dla każdej transakcji. Powyższe wytyczne obowiązują także podatników świadczących usługi wynajmu samochodów, którzy rozpoczynają sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w pierwszej połowie 2013 roku. Jeśli rozpoczynają ją w drugiej połowie 2013 r., liczba wykonanych usług nie może być większa niż 25, a liczba odbiorców musi być mniejsza niż 10. Regulacje te będą obowiązywały do końca roku 2014.

Należy przy tym podkreślić, że z prawa do żadnego z powyżej omówionych zwolnień nie może korzystać podatnik, który już wcześniej rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Więcej informacji na temat zwolnień oraz wyliczania limitów w proporcji można znaleźć w poradniku Dla kogo kasy fiskalne w rozdziałach: Dla kogo kasa od 1 kwietnia oraz Jak liczyć proporcję?.

Czytany 21046 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 grudzień 2013 10:59

Artykuły powiązane