piątek, 07 marzec 2014 14:06

Zeznanie CIT-8 za 2013 r. - kto i kiedy składa je w 2014 roku

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

W pierwszym kwartale roku podatkowego podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za rok poprzedni. Sprawdź, kto musi złożyć CIT-8 za 2013 r. do 31 marca 2014 r. i kto korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych na początku każdego roku podatkowego zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania o wysokości dochodu osiągniętego lub straty poniesionej w poprzednim roku podatkowym. Zeznanie to składa się na formularzu CIT-8. Wyjątkiem są osoby prawne zwolnione od podatku na mocy art. 6 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).

 

 

 

Za podatników podatku dochodowego od osób prawnych uznaje się:

Osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,

Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej

Spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, o ile traktowane są jak osoby prawne zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów - bez względu na miejsce ich osiągania.

Również osoby zagraniczne, które w roku 2013 uzyskały dochody na terytorium Polski, uznaje się za podatników podatku dochodowego od osób prawnych - w zakresie dochodów, które uzyskali w Polsce.

 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 updop, zeznanie podatkowe CIT-8 składa się do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, za który składa się zeznanie. Jeśli rok podatkowy osoby prawnej pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dla rozliczeń CIT-8 za 2013 r. termin ten przypadnie 31 marca 2014 r.

 

Ważne!

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zeznanie CIT-8 za 2013 r. muszą złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej do poniedziałku 31 marca 2014 r.

 

Zeznanie podatkowe CIT-8 składa się do urzędu skarbowego właściwego według siedziby osoby prawnej. Jeśli podatnik zmienił siedzibę w trakcie roku podatkowego, CIT-8 za 2013 r. składa do urzędu właściwego według siedziby ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego, za który składa się zeznanie.

Dla niektórych podatników właściwe są tzw. „duże” urzędy skarbowe, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.11.2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych.

 

Podatnik składający zeznanie podatkowe CIT-8 za 2013 r. może być zobowiązany do dołączenia do niego następujących załączników:

CIT-8/O - załącznik ten stanowi informację o odliczeniach od dochodu i podatku, jak również o dochodach zwolnionych i wolnych od podatku

CIT-D - załącznik ten stanowi informację o otrzymanych lub przekazanych darowiznach

CIT-ST - załącznik ten stanowi informację do ustalenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych należnych jednostkom samorządu terytorialnego

CIT-ST/A - załącznik ten stanowi informację o zakładach (oddziałach)

SSE-R - załącznik ten stanowi rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

SSE-R/A - załącznik ten stanowi rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

SSE/A - załącznik ten stanowi wykaz udziałów w spółkach

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

 

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego CIT-8 nie dotyczy:

Jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Polskiego Związku Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej

Kościelnych osób prawnych uzyskujących dochody z niegospodarczej działalności statutowej

Podatników, którzy uzyskali przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 updop (m.in. z działalności rolniczej i leśnej)

Zagranicznych osób prawnych, które od polskiego podmiotu uzyskały wyłącznie należności z tytułów, o których mowa w art. 21 i 22 updop (m.in. z praw autorskich, odsetek, dywidend itp.).

 

Pamiętaj!

Zeznanie podatkowe CIT-8 składa się do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym.

 

Ważne! Złożenie zeznania CIT-8 to nie jedyny obowiązek podatnika. Przeczytaj kiedy sporządzić, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe!

 

Aktualne formularze druków CIT można zobaczyć lub pobrać

 

Czytany 7723 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 kwiecień 2014 11:48

Artykuły powiązane

 • Zeznanie CIT-8 za 2016 rok złóż do 31.03.2017 Zeznanie CIT-8 za 2016 rok złóż do 31.03.2017

  Terminem złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 jest ostatni dzień trzeciego miesiąca roku następującego po danym roku podatkowym. Sprawdź, gdzie i do kiedy złożyć CIT-8 za 2016 r. Dowiedz się też, kto w 2017 r. musi przekazać ten dokument wyłącznie elektronicznie, jakie wzory zeznania i załączników obowiązują i pobierz aktualne druki.

 • Wybór sposobu wpłacania zaliczek na PIT i CIT w 2017 r. Wybór sposobu wpłacania zaliczek na PIT i CIT w 2017 r.

  Miesięczne, kwartalne lub w formie uproszczonej – zarówno podatnicy PIT, jak i podatnicy CIT mają do wyboru aż trzy sposoby wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Sprawdź, na czym polega każdy z nich, jak w 2017 r. zmienić formę opłacania zaliczek i do kiedy złożyć w urzędzie skarbowym stosowne zawiadomienie.

 • Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT i CIT w 2016 r. do 22.02.2016 Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT i CIT w 2016 r. do 22.02.2016

  Na początku każdego roku podatnicy PIT i CIT mają prawo do zmiany formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wymaga to jednak terminowego złożenia oświadczenia do urzędu skarbowego, a w niektórych wypadkach także spełnienia dodatkowych wymogów. Sprawdź, kto w 2016 r. może opłacać zaliczki za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej i jakich formalności należy dopełnić.

 • Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na CIT w 2015 r. - do kiedy złożyć? Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na CIT w 2015 r. - do kiedy złożyć?

  Jesteś podatnikiem CIT i zmieniasz sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2015 r.? Sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do zaliczek kwartalnych lub w formie uproszczonej. Pamiętaj też o złożeniu zawiadomienia do urzędu skarbowego - masz na to czas tylko do 20. dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

 • Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT w 2015 r. do 20.02.2015 Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT w 2015 r. do 20.02.2015

  Na początku każdego roku podatnik może zmienić formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Należy przy tym pamiętać, że prawo do opłacania zaliczek za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej wymaga spełnienia wymogów określonych w przepisach. Chcesz w 2015 r. zmienić sposób opłacania zaliczek na PIT? Śpiesz się! Na złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego pozostało już niewiele czasu.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany