Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 16 czerwiec 2014 00:00

Nowy wzór deklaracji VAT-11 obowiązujący od 01 marca 2014

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Podatnicy składający deklarację VAT-11 o dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu muszą pamiętać, że od 1 marca 2014 r. obowiązuje nowy wzór tego druku. Modyfikacje mają związek z noworoczną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone i zobacz aktualny wzór deklaracji.

 

Deklarację VAT-11 mają obowiązek złożyć podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Dotyczy to jednak wyłącznie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek niemających osobowości prawnej, które nie są podatnikami VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Podmioty te nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D.

 

Od 1 marca 2014 r. zmienił się wzór deklaracji VAT-11. W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego 2014 r., pod poz. 209, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu. Rozporządzenie to wprowadziło zmiany o charakterze technicznym w załączniku nr 2 dorozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. poz. 367).

Wprowadzone zmiany mają związek z nowymi przepisami ustawy o VAT obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r. - modyfikacje mają charakter stricte redakcyjny. Między innymi zapis dotyczący oświadczenia podatnika o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego dotyczących odpowiedzialności za podanie niezgodnych z rzeczywistością danych zastąpiono pouczeniem o tej odpowiedzialności.

 

Uwaga!

Od 1 marca 2014 r. obowiązuje nowy druk deklaracji VAT-11(4), składanej przez podmioty niebędące podatnikami VAT w rozumieniu art. 15 ustawy, dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.

 

Kliknij po aktualny wzór deklaracji VAT-11

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów po spełnieniu określonych warunków opodatkowana jest stawką 0%. Podatnik może jednak odzyskać kwotę podatku zapłaconego przy nabyciu tego pojazdu - w tym celu niezbędne jest złożenie deklaracji właśnie na druku VAT-11.

 

Podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji VAT-11 mają na to czas do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. O momencie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów czytamy w art. 20 ust. 1 ustawy o VAT:

 

Art. 20. 1. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.
1a. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

 

Zobacz jak rozliczać VAT od 01.01.2014

 

Do deklaracji VAT-11 należy dołączyć dokumenty potwierdzające wywóz nowego środka transportu z Polski i dostarczenie go do nabywcy w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, jak również dokument zakupu, z którego wynika kwota podatku naliczonego podlegająca ewentualnemu zwrotowi.

 

Deklaracji VAT-11 nie składają podatnicy, którzy rozliczają VAT z innego tytułu - podatnicy ci sprzedaż nowego środka transportu rozliczają w deklaracjach VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D.

 

Informacje o podatku VAT od samochodów znajdziesz w naszym Poradniku

 

Czytany 4594 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 czerwiec 2014 14:55

Artykuły powiązane