Wydrukuj tę stronę
środa, 25 czerwiec 2014 00:00

Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu!

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Twoje auto spełnia warunki techniczne uprawniające do odliczenia 100% VAT? Sprawdź, czy jesteś w licznej grupie podatników, którzy mają obowiązek oddać auto do stacji diagnostycznej na dodatkowe badanie techniczne. Jeśli w niej jesteś - śpiesz się! Termin na dodatkowe badanie mija 30 czerwca 2014 r. Jeśli się spóźnisz, stracisz prawo do pełnego odliczenia VAT od 01.04.2014 r.!

Perspektywa odliczania pełnego VAT-u od nabycia, eksploatacji i paliwa do samochodów firmowych od 1 kwietnia 2014 r. stała się realna dla wielu podatników. Zmiany w ustawie o VAT umożliwiły odliczanie 100% VAT od samochodów użytkowanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy, za samochody takie uznaje się m.in. pojazdy, których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Katalog aut spełniających te warunki znajduje się w art. 86a ust. 9 tego aktu prawnego.

 

 

Do 1 kwietnia 2014 r. również obowiązywał katalog pojazdów, które po otrzymaniu odpowiedniego zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów i wpisaniu przez tę stację adnotacji w dowodzie rejestracyjnym uznawane były za spełniające warunki do pełnego odliczenia. Jednak od 1 kwietnia 2014 r. katalog ten uległ zmianie.

 

Zobacz katalog pojazdów, dla których obowiązuje pełne odliczenie VAT

 

Przedsiębiorca, który posiada pojazd spełniający warunki, o których mowa w art. 86a ust. 9 ustawy, ma prawo do dokonywania pełnego odliczenia pod warunkiem, że pojazd ten otrzyma zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów i odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym. Podatnicy, którzy jeszcze nie zaprowadzili swoich aut do stacji diagnostycznej, muszą się śpieszyć, ponieważ mają na to czas tylko do 30 czerwca 2014 r. Termin ten został przewidziany w art. 9 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 

Art. 9. 1. Dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Jako że ustawa ta weszła w życie 1 kwietnia 2014 r., termin 3 miesięcy mija właśnie 30 czerwca 2014 r.

 

Uwaga!

Jeśli jeszcze nie oddałeś pojazdu do stacji diagnostycznej na dodatkowe badanie techniczne - zrób to do 30 czerwca 2014! W przeciwnym wypadku stracisz prawo do odliczania 100% VAT od samochodu, który spełnia warunki techniczne określone w art. 86a ust. 9 ustawy.

 

Uzyskane zaświadczenie z przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego ma potwierdzić prawo do odliczenia pełnego VATu już od wejścia w życie zmian w ustawie, czyli od 1 kwietnia 2014 r. Dlatego określony w ustawie termin 3 miesięcy jest tak bardzo ważny. Jeśli spóźnisz się z badaniem nawet 1 dzień stracisz prawo do odliczenia VAT od wydatków dokonanych 3 miesiące wstecz. W takim przypadku konieczna będzie korekta deklaracji, w których VAT został odliczony i zapłata podatku wraz z odsetkami.

 

Pamiętaj!

Utrata prawa do odliczenia obejmuje okres od 01.04.2014 r., czyli, w przypadku nieotrzymania „nowego” zaświadczenia najpóźniej w dniu 30 czerwca 2014 r. będziesz zmuszony do skorygowania deklaracji, w których odliczyłeś pełny VAT od wydatków na samochody i zapłaty podatku.

 

Dodatkowemu badaniu technicznemu nie muszą być poddawane jedynie pojazdy, które przed 1 kwietnia 2014 r. uzyskały zaświadczenia VAT-1 i mają w dowodach rejestracyjnych adnotację o spełnianiu wymagań lub pieczątkę „VAT-1”. Są to auta, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy:

 

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

 

Wyłącznie zaświadczenia VAT-1 wydane przed 1 kwietnia 2014 r. zachowują swoją ważność także po tym terminie. Właściciele pozostałych samochodów, które spełniają wymogi art. 86a ust. 9 ustawy, muszą poddać je dodatkowemu badaniu technicznemu. Dotyczy to między innymi pojazdów, które przed 1 kwietnia 2014 r. otrzymały zaświadczenia VAT-3 lub VAT-4. Auta te mają szanse na pełne odliczenie, o ile ich właściciele nie spóźnią się z oddaniem ich do stacji diagnostycznej na dodatkowe badanie techniczne.

 

Uwaga!

Jesteś właścicielem pojazdu, który przed 1 kwietnia 2014 r. otrzymał zaświadczenie VAT-3 lub VAT-4? Jeśli chcesz w dalszym ciągu odliczać 100% VAT, wykonaj dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów - masz na to czas tylko do 30 czerwca 2014 r.!

 

Na uzyskanie nowego zaświadczenia nie mają natomiast szans samochody, które przed 1 kwietnia 2014 r. otrzymały zaświadczenie VAT-2. Auta te nie znalazły się w nowym katalogu pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Również podatnicy, którzy planują sprzedaż auta spełniającego warunki do pełnego odliczenia mają obowiązek wykonać dodatkowe badanie techniczne. Jeśli sprzedaż nastąpi przed terminem okresowego badania technicznego lub przed 30 czerwca 2014 r. badanie należy wykonać nie później niż dzień przed dokonaniem dostawy. Zasada ta została zapisana w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Podatnicy, którzy spóźnią się z wykonaniem dodatkowego badania technicznego pojazdu, zachowają prawo do 50% odliczenia wydatków na nabycie, eksploatację oraz zakup paliwa do samochodu. Pełne odliczenie będzie w ich przypadku możliwe jedynie wtedy, gdy spełnią rygorystyczne warunki określone w art. 86a ust. 4 pkt ustawy.

 

Kliknij po więcej informacji: VAT od samochodów w 2014 r.

Czytany 7191 razy Ostatnio zmieniany piątek, 27 czerwiec 2014 10:54

Artykuły powiązane