Wydrukuj tę stronę
piątek, 02 styczeń 2015 00:00

Nowy druk NIP-8 od 01.12.2014 dla objętych wpisem w KRS

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Ministerstwo Finansów wprowadziło nowy formularz NIP-8 , który stanowi zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających nieobjętych wpisem do KRS. Wraz z nowym formularzem pojawiły się zmodyfikowane wzory formularzy NIP-2, NIP-7 oraz ZAP-3. Sprawdź, czy możesz je składać drogą elektroniczną i pobierz aktualne druki.

 

Dnia 28 listopada 2014 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1665 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Weszło ono w życie z dniem 1 grudnia 2014 r. - od tego też dnia zaczęły obowiązywać nowe wzory druków zgłoszeń NIP-2, NIP-7 oraz ZAP-3.

 

Rozporządzenie określa także wzór nowego druku NIP-8 składanego przez podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie rejestru przedsiębiorstw, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formularz NIP8 służy jako zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających nieobjętych wpisem do KRS, które są niezbędne do realizacji zadań ustawowych przez administrację podatkową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Główny Urząd Statystyczny. Wśród takich danych można wymienić np. numer rachunku bankowego danego podmiotu. Złożenie formularza NIP-8 umożliwi urzędowi skarbowemu przekazanie informacji do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP)a tendo ZUS lub GUS.

 

Zgłoszenia aktualizacyjne oraz identyfikacyjne NIP-2, NIP-7, ZAP-3 oraz NIP8 na nowych drukach można składać drogą elektroniczną. Wskazuje na to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ten nowy akt prawny został opublikowany dnia 28 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1666 i wszedł w życie 1 grudnia 2014 roku.

Nowe wzory formularzy zostały przystosowane do składania w formie elektronicznej. Posiadają między innymi pozycję umożliwiającą podanie kodu SWIFT przy zgłaszaniu zagranicznych rachunków bankowych oraz rubrykę przeznaczoną na podanie adresu elektronicznego do doręczania pism urzędowych przez internet.


Nowe druki obowiązujące od 1 grudnia 2014 roku:

NIP-8(1) - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

ZAP-3(3) - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

NIP-2(10) - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-7(3) - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

 

Wzory powyższych formularzy stanowią załączniki do rozporządzenia z dnia 25 listopada 2014 r.

 

Więcej o zastosowaniu druku NIP 8 czytaj tutaj

 

Kliknij po aktualne wzory druków

Czytany 31015 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 19 wrzesień 2016 12:47

Artykuły powiązane