Wydrukuj tę stronę
środa, 11 marzec 2015 00:00

Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r. - z jakich możesz skorzystać?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Składasz zeznanie roczne PIT za 2014 rok i chcesz skorzystać z ulg i odliczeń? Dowiedz się, jakie zasady obowiązują w rozliczeniu za rok 2014, kto jeszcze może skorzystać z ulgi internetowej, komu przysługuje ulga rehabilitacyjna i odsetkowa, a także jakie zasady odliczania ulgi na dzieci obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

 

Marzec i kwiecień każdego roku to czas, w którym podatnicy składają zeznania podatkowe: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Wielu z nich woli dopełnić tej formalności już na początku marca, aby nie spóźnić się ze złożeniem zeznania i ewentualną zapłatą podatku, a także szybszym otrzymaniem zwrotu nadpłaty, jeśli taka wystąpi w zeznaniu. Termin złożenia wymienionych formularzy za 2014 r. upływa 30 kwietnia 2015 r.

 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają podatnikom możliwość korzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń w rozliczeniach rocznych PIT. Z większości z nich mogą korzystać podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18-32%. Podatnik chcący skorzystać z jakiejś ulgi podatkowej (lub kilku ulg) musi pamiętać, iż praktycznie każdego roku zasady dokonywania odliczeń ulegają pewnym zmianom. Niektóre ulgi są likwidowane, inne przysługują tylko po spełnieniu konkretnych warunków.

Przyjrzyjmy się zatem, z jakich popularnych ulg i odliczeń można korzystać w rozliczeniu PIT za 2014 r. i co się w tym względzie zmieniło.

 

Ulga na dzieci w PIT za 2014 r.

Ta jedna z najpopularniejszych ulg przysługuje każdemu podatnikowi, który ma na wychowaniu dziecko małoletnie, uczące się do 25. roku życia bądź otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny - bez względu na wiek. Ulgę tę odlicza się od podatku w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Prawo to przysługuje podatnikom, którzy w 2014 r. osiągali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

 

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady rozliczania ulgi na dzieci. Mają one zastosowanie już do ulgi odliczanej w zeznaniu rocznym PIT za 2014 r. Wcześniej podatnicy, którzy uzyskiwali bardzo niskie dochody, często nie mogli odliczyć całej kwoty ulgi. Obecnie mają oni możliwość uzyskania zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi - w tym celu do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37 dołączają załącznik PIT/UZ. Kwotę niewykorzystanej ulgi odzyskuje się z zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Należy przy tym wspomnieć, iż wartość takiego zwrotu nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych składek podlegających odliczeniu w danym zeznaniu.

W 2015 r. nie zmienia się kwota odliczenia na pierwsze i drugie dziecko - w dalszym ciągu jest to 92,67 zł miesięcznie. Zwiększeniu uległa natomiast kwota odliczenia na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie, jak również czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł z miesięcznie.

 

Dowiedz się więcej o nowych zasadach odliczania ulgi na dzieci

 

Ulga internetowa w PIT za 2014 r.

Z tej bardzo popularnej w latach ubiegłych ulgi może korzystać już bardzo niewielki odsetek podatników. Wszystko za sprawą przepisów, które weszły w życie w 2013 roku. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami z ulgi internetowej może skorzystać podatnik, który wcześniej nie dokonywał takiego odliczenia ani razu lub dokonał go tylko raz - w rozliczeniu za rok podatkowy poprzedzający rok, za który rozlicza się obecnie. W praktyce oznacza to, iż odliczenia wydatków na użytkowanie sieci Internet mogą dokonać podatnicy, którzy skorzystali  z niej raz - w rozliczeniu PIT za 2013 rok. W PIT za 2014 r. skorzystają z niej po raz ostatni. Natomiast podatnicy, którzy z tej ulgi nigdy nie korzystali, mogą ją rozliczyć w zeznaniu PIT za 2014 r. oraz za 2015 r.

Z ulgi internetowej można skorzystać jedynie w rozliczeniu za dwa kolejne następujące po sobie lata podatkowe. Oznacza to, iż podatnik, który zrobi sobie „przerwę” w korzystaniu z ulgi (np. rozliczy ją w zeznaniu za 2014 r., ale za 2015 już nie), straci prawo do kolejnego - drugiego - odliczenia.

 

Dowiedz się więcej o obecnych zasadach korzystania z ulgi internetowej

 

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2014 r.

Odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych w PIT za 2014 r. może dokonać osoba niepełnosprawna posiadająca stosowną dokumentację lub podatnik mający na utrzymaniu taką osobę będącą dla niego współmałżonkiem, dzieckiem własnym bądź przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Wydatki dzieli się na limitowane i nielimitowane. W przypadku wydatków limitowanych odliczenia można dokonać tylko do określonej kwoty, natomiast wydatki nielimitowane podlegają odliczeniu w faktycznie poniesionej wysokości. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy w 2014 r. osiągali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócone lub zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Ulga odsetkowa w PIT za 2014 r.

Odliczenie wydatków na spłatę odsetek przysługuje podatnikom, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt lub pożyczkę na realizację określonych inwestycji mieszkaniowych. Odliczenia tego można dokonać od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 2007 roku prawo do tego odliczenia przysługuje na zasadzie praw nabytych.

Wysokość odliczenia jest ograniczona - limit zależy od daty zakończenia inwestycji. Obecnie dla poszczególnych lat zakończenia inwestycji obowiązują następujące limity:

  • 2002 - 2007: Limit 189.000 zł
  • 2008: Limit 212.870 zł
  • 2009: Limit 243.460 zł
  • 2010: Limit 264.810 zł
  • 2011 - 2014: Limit 325.990 zł

 

Inne ulgi w PIT za 2014 r.

Wymienione powyżej ulgi i odliczenia nie są jedynymi, z jakich można korzystać w rozliczeniu rocznym PIT za 2014 r. W zależności od wydatków poniesionych w 2014 r. oraz źródła dochodów podatnik - po spełnieniu określonych warunków - może korzystać m.in. z:

  • Ulgi abolicyjnej
  • Odliczenia darowizn
  • Odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
  • Odliczenia z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
  • Odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 

Większość podatników składających zeznanie roczne PIT za 2014 r. ma także możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Składając zeznanie roczne PIT do urzędu skarbowego należy pamiętać o obowiązujących terminach. Korzystanie z ulg i odliczeń wymaga także dołączenia do zeznania odpowiedniego załącznika - w zależności od rodzaju wydatków mogą to być załączniki PIT/O, PIT/UZ, PIT-2K czy PIT/D.

 

Więcej o ulgach w PIT za 2014 r. czytaj w naszym poradniku

Czytany 3268 razy Ostatnio zmieniany sobota, 21 marzec 2015 14:18

Artykuły powiązane