Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 30 marzec 2015 00:00

Załączniki do zeznań PIT za 2014 r. - czy wiesz, jakie wybrać?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Składasz zeznanie roczne PIT za 2014 rok, korzystasz z ulg podatkowych, rozliczasz dochody z zagranicy, a może masz obowiązek do własnych dochodów doliczyć dochody małoletniego dziecka? Sprawdź, jakie załączniki masz obowiązek dołączyć do zeznania rocznego i pobierz aktualne wersje druków.

 Marzec i kwiecień każdego roku to czas intensywnego sporządzania rocznych zeznań podatkowych PIT. Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 za 2014 rok mają na to czas do 30 kwietnia 2015 r. Warto jednak rozliczyć się z urzędem skarbowym jak najszybciej, aby uniknąć kolejek i mieć pewność, że zdążymy z zeznaniem na czas.

 Wybór odpowiedniego formularza PIT jest bardzo ważny. O tym, jakie zeznanie należy wypełnić, decyduje m.in. rodzaj dochodów oraz sposób ich osiągnięcia. Wielu podatników ma też obowiązek dołączyć do zeznania podatkowego PIT za 2014 r. odpowiedni załącznik. Dotyczy to m.in. podatników korzystających z ulg podatkowych, do własnych dochodów doliczających dochody małoletnich dzieci, prowadzących działalność gospodarczą czy uzyskujących dochody z zagranicy.

 

Przyjrzyjmy się zatem, jakie załączniki do PIT za 2014 rok obowiązują podatników i w jakich przypadkach należy je dołączyć do zeznania podatkowego.

 

Korzystanie z ulg - PIT/O, PIT/UZ, PIT-2K, PIT/D

Ogromna liczba polskich podatników korzysta z prawa do różnego rodzaju ulg podatkowych. Wśród najpopularniejszych można wymienić np. ulgę na dzieci, ulgę rehabilitacyjną, ulgę odsetkową czy ulgę internetową. Oczywiście korzystanie z takich odliczeń wymaga spełnienia konkretnych warunków, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r. - dowiedz się więcej

 

Korzystanie z większości takich ulg wymaga od podatnika złożenia formularza PIT/O - wykazuje się w nim kwoty dokonanych odliczeń. Obowiązuje on podatników korzystających m.in. z ulgi na dzieci, ulgi internetowej, ulgi abolicyjnej czy ulgi rehabilitacyjnej, a także podatników dokonujących odliczenia darowizn, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń czy wydatków na nabycie nowych technologii.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje również nowy załącznik PIT/UZ - został on wprowadzony w związku ze zmianą sposobu rozliczania ulgi na dzieci. Podatnicy osiągający niskie dochody, których kwota podatku wykazana w zeznaniu rocznym nie pozwala na wykorzystanie całej przysługującej im kwoty ulgi, wnioskują o zwrot niewykorzystanej kwoty. W tym celu wypełniają i dołączają do zeznania rocznego PIT formularz PIT/UZ.

W załączniku PIT/D wykazuje się kwoty odliczeń dokonanych w ramach ulgi odsetkowej. Podatnicy korzystający z tej ulgi pierwszy raz do zeznania rocznego PIT mają obowiązek dołączyć również wypełniony formularz PIT-2K.

 

Dochody z zagranicy - PIT/ZG

Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce, który uzyskał dochody ze źródeł spoza terytorium RP, do zeznania rocznego PIT za 2014 r. ma obowiązek dołączyć wypełniony druk załącznika PIT/ZG. Wykazuje w nim wysokość tych dochodów i kwotę podatku. Należy przy tym pamiętać, że uzyskanie dochodów z kilku różnych krajów wymaga złożenia kilku osobnych załączników - odpowiednio dla liczby państw, w którym te dochody uzyskano.

 

Działalność gospodarcza - PIT/B i PIT/Z

Każdy podatnik, który w 2014 r. uzyskał dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, ma obowiązek dołączyć do zeznania rocznego załącznik PIT/B. Wykazuje się w nim wysokość przychodów, dochodów i kosztów z tej działalności.

Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 44 ust. 7a ustawy o PIT, stanowiącego kredyt podatkowy dla nowych przedsiębiorców, do zeznania rocznego dołączają również wypełniony formularz PIT/Z.

 

Dochody małoletnich dzieci - PIT/M

Konieczność doliczenia dochodów małoletnich dzieci do własnych dochodów wymaga od podatnika dołączenia do zeznania rocznego druku PIT/M, w którym wykazuje się kwotę dochodów uzyskanych przez dziecko. Załącznik ten dołącza się do zeznania PIT-36, ponieważ w takim przypadku zawsze obowiązuje właśnie ten druk zeznania rocznego.

 

Załączniki do zeznań PIT za 2014 r. - dowiedz się więcej

 

Sporządzając zeznanie roczne PIT za 2014 r. oraz wypełniając odpowiednie formularze załączników zawsze należy pamiętać o korzystaniu z właściwej wersji druku. Od 1 stycznia 2015 r. zmianom uległy praktycznie wszystkie wzory druków PIT - w tym załączniki PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/D oraz PIT/2K. Załącznik PIT/UZ jest drukiem zupełnie nowym, obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

Należy pamiętać o zwróceniu szczególnej uwagi na prawidłowość wersji formularza, który wypełniamy, tak aby uniknąć konieczności dokonywania korekty złożonego zeznania.

 

Kliknij po aktualne druki zeznań rocznych i załączników PIT za 2014 r.

 

Nie czekaj do 30 kwietnia - rozlicz PIT za 2014 r. już dziś w biurze rachunkowym BUCHCOM na warszawskim Ursynowie. Dzięki nam Twoje rozliczenie zostanie sporządzone szybko, bezbłędnie i w atrakcyjnej cenie!

 

Biuro rachunkowe BUCHCOM - skontaktuj się z nami

Czytany 4019 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 marzec 2015 21:11

Artykuły powiązane