Wydrukuj tę stronę
środa, 20 styczeń 2016 14:44

Gdzie w 2016 r. wpłacić podatek VAT za XII lub IV kwartał 2015 r.?

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Z dniem 1 stycznia 2016 r. dla wielu podatników zmieniła się właściwość urzędu skarbowego, w którym rozliczają VAT. Wszystko za sprawą przepisów nowelizacyjnych, które zmodyfikowały zasady ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie tego podatku. Sprawdź, do którego urzędu musisz złożyć deklarację i wpłacić podatek VAT za grudzień lub IV kwartał 2015 r.

 

Jedna z najbardziej istotnych zmian w przepisach dotyczących VAT od 1 stycznia 2016 r. ma związek z ustalaniem właściwości miejscowej urzędu skarbowego w zakresie tego podatku. Do końca 2015 r. podatnik rozliczał VAT w urzędzie właściwym według miejsca wykonywania czynności opodatkowanych. Jedynie w przypadku wykonywania działalności na terenie objętym działaniem dwóch lub więcej urzędów skarbowych, podatnik rozliczał VAT w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania (osoby fizyczne) lub adresu siedziby (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).

 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylono art. 3 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 3a–5 ustawy o VAT, w których uregulowane były powyższe kwestie. W związku z tym zastosowanie znalazła ogólna zasada zapisana w art. 17 §1 ustawy – Ordynacja podatkowa:

Art. 17. § 1. Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

 

Oznacza to, że od 1 stycznia 2016 r. osoby fizyczne rozliczają VAT w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania, natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - według siedziby. Nie ma znaczenia miejsce wykonywania czynności opodatkowanych.

 

Wielu podatników w styczniu 2016 r. ma obowiązek złożyć deklarację VAT do „nowego” urzędu. Dotyczy to przedsiębiorców, których miejsce zamieszkania (siedziba) i miejsce wykonywania działalności podlegają pod różne urzędy skarbowe. 

 

Zmiana dotyczy zarówno składania deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D, jak i zapłaty podatku.

 

Zasada ogólna dotycząca zapłaty podatku znajduje się w art. 103 ust. 1 ustawy o VAT:

Art. 103. 1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 33b.

 

W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się wśród przedsiębiorców dla których zmienił się urząd skarbowy w zakresie VAT od 1 stycznia 2016 r., Ministerstwo Finansów w oficjalnym komunikacie wyjaśniło, według jakich zasad należy składać deklaracje VAT za grudzień oraz IV kwartał 2015 r. W informacji podanej na oficjalnej stronie internetowej resortu czytamy między innymi:

(...) Od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (art. 18a Ordynacji podatkowej). (...)

 

Oznacza to, iż zarówno złożenie deklaracji VAT za grudzień lub IV kwartał 2015 r., jak i zapłata podatku za ten okres, muszą być dokonane do urzędu skarbowego właściwego miejscowo zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. - ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika.

 

Uwaga!

W związku z nowymi przepisami zmieniłeś urząd skarbowy od 1 stycznia 2016 r.? Pamiętaj, by podatek VAT za grudzień lub IV kwartał 2015 r. wpłacić już na rachunek „nowego” urzędu.

 

Warto również podkreślić, iż zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa zmiana urzędu skarbowego w zakresie VAT nie wymaga od podatnika składania zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu VAT-R.

 

Więcej o zmianach w VAT od 1 stycznia 2016 r. czytaj w Poradniku

Czytany 3186 razy Ostatnio zmieniany sobota, 30 styczeń 2016 19:45

Artykuły powiązane