Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 07 marzec 2016 21:44

Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: ulga internetowa

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Poniesienie wydatków na użytkowanie internetu - czy to w ramach stałego łącza, czy poprzez modem, czy w inny sposób - daje podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi internetowej. Choć w zeznaniu PIT za 2015 r. już bardzo niewiele osób może dokonać takiego odliczenia, ulga internetowa wciąż funkcjonuje. Sprawdź, czy możesz ją odliczyć i w jaki sposób to zrobić.

 

Jeszcze kilka lat temu była jedną z najpopularniejszych ulg odliczanych w zeznaniach rocznych PIT - ulga internetowa przysługiwała każdemu, kto w roku podatkowym poniósł wydatki na użytkowanie sieci internet. Obecnie, po zmianach przepisów, mogą z niej korzystać jedynie nieliczni. Ulga internetowa w PIT za 2015 r. wciąż jednak przysługuje niektórym podatnikom, dlatego warto dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełniać, aby skorzystać z takiego odliczenia.

 

Z ulgi internetowej w PIT za 2015 r. mogą skorzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągali dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej lub przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Oznacza to, iż ulgę można wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Zeznanie należy złożyć wraz z załącznikiem PIT/O.Odliczeniu podlegają m.in. wydatki poniesione z tytułu opłat abonamentowych za stały dostęp do internetu, koszty użytkowania sieci w kafejce internetowej czy opłaty za impulsy telefoniczne naliczane przez operatora za dostęp do internetu przez modem. W ramach ulgi internetowej nie można natomiast odliczyć wydatków poniesionych na instalację internetu, montaż, aktywację, okablowanie, naprawy usterek itp.

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami, z ulgi internetowej można skorzystać wyłącznie w dwóch następujących po sobie kolejnych latach podatkowych. Prawo to przysługuje jednak pod warunkiem, że podatnik w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z ulgi.

 

Ważne!

Z ulgi internetowej w PIT za 2015 r. mogą skorzystać podatnicy, którzy:

Stosują ją po raz pierwszy

Stosują ją po raz drugi, przy czym pierwszego odliczenia dokonali w PIT za 2014 r.

 

Podatnicy, którzy skorzystają z ulgi internetowej po raz pierwszy, będą mogli dokonać takiego odliczenia jeszcze tylko raz - w rozliczeniu za rok 2016 r. Jeśli nie skorzystają z tej możliwości, nie będą mogli więcej dokonać odliczenia wydatków na użytkowanie internetu - ulga internetowa nie będzie im przysługiwać w PIT za 2017 rok.

Ulga ta nie przysługuje też podatnikom, którzy skorzystali z niej tylko raz, ale w zeznaniu za rok wcześniejszy niż 2014.

 

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, prawo do ulgi internetowej ustala się indywidualnie dla każdego z nich. Oznacza to, że nawet jeśli jedno z małżonków nie może już skorzystać z tego odliczenia, drugie ma do tego prawo - oczywiście jeśli spełni warunki opisane powyżej. Nie ma przy tym znaczenia, że w poprzednich latach małżonkowie rozliczali się razem i jedno z nich korzystało z ulgi internetowej.

 

Wydatki na użytkowanie sieci internet podlegają odliczeniu od dochodu w kwocie faktycznie poniesionej, jednak przepisy określają limit kwotowy takiego odliczenia - nie może ono przekraczać 760 zł. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie limit ten przysługuje odrębnie dla każdego z nich.Odliczenia wydatków dokonuje się w kwocie brutto - osoby fizyczne korzystające z internetu na potrzeby osobiste nie mają bowiem możliwości odliczenia podatku naliczonego przez dostawcę, dlatego w ramach ulgi internetowej odlicza się kwotę wydatków wraz z podatkiemVAT.

 

Podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, którzy w ciągu roku wpłacają zaliczki na podatek dochodowy lub kwoty ryczałtu ewidencjonowanego, mogą dokonywać odliczeń ulgi internetowej na bieżąco - już w trakcie roku podatkowego.

 

Należy również pamiętać o przechowywaniu dokumentacji, na podstawie której korzysta się z ulgi internetowej. Wśród dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków na użytkowanie sieci internet wymienić można m.in. faktury - papierowe i elektroniczne,dowody wpłaty, potwierdzenia przelewów, wyciągi z rachunków bankowych. Dowodem takim nie będzie natomiast paragon fiskalny.

 

Dowody dokumentujące poniesienie wydatków na użytkowanie internetu powinny wskazywać w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty.

 

W przypadku korzystania ze zbiorczych pakietów (np. internet, telewizja, telefon) dostarczanych przez operatora, z faktury należy wyodrębnić kwotę należną za użytkowanie internetu - tylko ona będzie podlegać odliczeniu w ramach ulgi internetowej.

 

Kliknij po aktualne druki PIT i załączników bez żadnych opłat

Czytany 3401 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2016 12:39

Artykuły powiązane