Kasy fiskalne online

 

Kasy fiskalne online

Nowa kategoria urządzeń fiskalnych

Modernizacja polskiego systemu kasowego ruszyła 1 maja 2019 r. Przedsiębiorcy mogą już kupować kasy i drukarki fiskalne online. To urządzenia nowej generacji, których nadrzędnym zadaniem – obok wystawiania paragonów fiskalnych – jest przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Ten prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej system służy do analizowania danych o transakcjach pod kątem ich prawidłowości i zapobiegania ewentualnym nadużyciom.

Cena: 1299 PLN (netto)
Cena: 1799 PLN (netto)
Cena: 1690 PLN (netto)

 

Kasy fiskalne online – co oznaczają dla użytkownika?

Z punktu widzenia operatora kasy online’owej niewiele się zmienia. Tak jak to było dotychczas, rejestruje on sprzedaż na kasie, wydaje paragony, sporządza raporty itp. Obsługa urządzeń online’owych jest taka sama, jak tradycyjnych kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonu. Wcale nie jest trudniej, przeciwnie – pod wieloma względami stało się łatwiej.

 

Użytkownik kasy fiskalnej online ma prościej:

  • Nie składa w urzędzie skarbowym zgłoszenia kasy w celu uzyskania numeru ewidencyjnego (kasa uzyskuje ten nr automatycznie przy pierwszym połączeniu z CRK)
  • Nie musi drukować raportów dobowych (wystarczy, że zapisze je w pamięci kasy w formie elektronicznej)
  • Nie martwi się o bezpieczeństwo danych zapisanych na nośniku (kopie dokumentów fiskalnych zapisywane są w pamięci chronionej stanowiącej integralną część kasy i wysyłane do CRK)
  • Ma większą pewność prawidłowości swojej pracy (system CRK automatycznie weryfikuje m.in. poprawność zaprogramowanych stawek VAT)

 

Jedynym dodatkowym obowiązkiem użytkownika kasy online’owej jest zapewnienie urządzeniu stałego dostępu do sieci teleinformatycznej. W tym celu może on wykorzystać posiadany w firmie Internet stacjonarny, sieć Wi-Fi, GPRS, modem 3G itp.

 

Wymiana kas na urządzenia online’owe

kasyonline

Pierwsze branże wymienią kasy fiskalne na kasy online’owe jeszcze w 2019 r. – od 1 stycznia 2020 r. muszą je bowiem stosować m.in. warsztaty samochodowe, stacje wulkanizacyjne i stacje paliw. Pozostałe branże wymienione w ustawie wprowadzą kasy online’owe od 1 lipca 2020 r. i od 1 stycznia 2021 r.

Podatnicy wykonujący czynności niewymienione w ustawie wymienią kasy stopniowo. Przepisy przewidują ostateczne terminy, po których kasy fiskalne z papierową oraz elektroniczna kopią paragonu nie będą już dostępne do zakupu.

Ostatecznie za kilka lat wszyscy będziemy stosować kasy fiskalne online.