Kasy fiskalne online

 

Już wkrótce polski system kas fiskalnych ulegnie

całkowitej modernizacji

 

Stanie się tak za sprawą kas fiskalnych ONLINE – urządzeń nowej generacji, wyposażonych w dodatkowe funkcje, ułatwiających nie tylko prowadzenie sprzedaży przez podatników, ale też sprawne analizowanie poprawności rejestrowanych transakcji przez zaawansowane narzędzia informatyczne Ministerstwa Finansów.

Sam sposób ewidencjonowania sprzedaży, a co za tym idzie obsługa kasy fiskalnej, zasadniczo nie ulegnie żadnym zmianom. Urządzenia te dalej będą drukowały paragony. Dalej też będzie trzeba sporządzać raporty dobowe i okresowe, zgłaszać kasę do obowiązkowych przeglądów technicznych itp. A jednak kasy fiskalne ONLINE będą w istotny sposób różniły się od urządzeń stosowanych obecnie. Różnice te wyjdą jednak na korzyść podatnikom.

 

Kasy fiskalne ONLINE - podstawa prawna

 

Wdrożenie systemu kas fiskalnych ONLINE stanie się możliwe za sprawą zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Obecnie projekt tego aktu prawnego został skierowany do Sejmu i czeka na ostateczne zatwierdzenie. Można się go spodziewać w każdej chwili. Ustawa nowelizacyjna określa ogólne zasady stosowania kas fiskalnych online. Wyznacza też terminy, w których nowe urządzenia będą musiały być wprowadzone przez wybrane grupy podatników.

W projekcie ustawy nowelizacyjnej znalazły się też takie nowości, jak m.in. kara 300 zł za spóźnienie z dokonaniem okresowego przeglądu technicznego, możliwość użytkowania kasy na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu itp.

Kolejnym ważnym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206). Tzw. rozporządzenie techniczne weszło w życie dnia 6 lipca 2018 r. – tym samym umożliwiło producentom kas i drukarek fiskalnych rozpoczęcie pracy nad nowymi urządzeniami i ubieganie się dla nich o potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Zanim wejdzie w życie ustawa nowelizacyjna, a co za tym idzie zostanie wdrożony proces modyfikacji polskiego systemu kasowego, w Dzienniku Ustaw muszą jeszcze zostać opublikowane dwa akty prawne:

  • Rozporządzenie w sprawie kas (następca obecnego rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących)
  • Rozporządzenie w sprawie odliczania (zamiast obecnego rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowych na zakup kas rejestrujących).