piątek, 14 listopad 2014 00:00

Kasy fiskalne: zmiany na 2015 i 2016 - kto musi instalować, zwolnienia, ulgi - poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(79 głosów)

Spis treści

Przepisy przejściowe

W § 8 rozporządzenia 2015-2016 znalazły się informacje na temat zastosowania przepisów dotyczących zwolnień z kas na przełomie roku 2014 i 2015. Z regulacji tych wynikają w sumie cztery zasady:

1. Podatnik, który przestał spełniać warunki do zwolnienia z kas fiskalnych przed 1 stycznia 2015 r., stosuje przepisy rozporządzenia 2013-2014.

2. Podatnik, który nie przestał spełniać warunków do zwolnienia przed 1 stycznia 2015 r., jednak nie zostanie zwolniony z obowiązku stosowania kasy fiskalnej na mocy przepisów rozporządzenia 2015-2016, urządzenie to będzie musiał wprowadzić w działalności najpóźniej 1 marca 2015 r.

3. Podatnik, który przed 1 stycznia 2015 r. rozpoczął ewidencjonowanie czynności, o których mowa w poz. 35, 40 lub 41 załącznika do rozporządzenia 2015-2016, nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego dla tych czynności.

4. Podatnik, który przed 1 stycznia 2015 r. utracił prawo do zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia, nie będzie mógł korzystać z tego zwolnienia po 1 stycznia 2015 r.

 

Co grozi za nieterminową instalację kasy fiskalnej?

Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży w obowiązujących terminach jest bardzo ważne. Jak wykazaliśmy w tym poradniku, przepisy rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia 2015 roku ściśle określają, w jakim terminie podatnik ma bezwzględny obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności. Spóźnienie z instalacją kasy - choćby jednodniowe - skutkuje bezpowrotną utratą prawa do ulgi na zakup tego urządzenia. Kwota takiego odliczenia lub zwrotu wynosi nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

Utrata prawa do ulgi to nie jedyna konsekwencja spóźnienia z wprowadzeniem kasy. Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, stwierdzenie, że podatnik nie prowadzi ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej organy podatkowe do nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Z kolei zgodnie z art. 62 § 4 Kodeksu karno skarbowego dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu fiskalnego grozi nałożeniem kary grzywny do 180 stawek dziennych.

 

Zdecydowanie warto więc pilnować obowiązujących terminów i rozejrzeć się za urządzeniem fiskalnym odpowiednio wcześniej. Dzięki temu podatnik ma wystarczająco dużo czasu na przeanalizowanie oferty salonów sprzedaży kas fiskalnych i dopełnienie wszelkich wymaganych formalności.

 

 

Ulga na kasę fiskalną w 2015 r.

 

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT każdy podatnik, który rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej i spełni odpowiednie warunki, ma prawo do uzyskania ulgi - nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:

4. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Warunki uzyskania ulgi zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163). W § 2 ust. 1 tego aktu prawnego czytamy:

§ 2. 1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej "odliczeniem", lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej "potwierdzeniem";

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Ale uwaga! Ulgę na kasę fiskalną można stracić!

 

W niektórych przypadkach podatnik może być zobowiązany do zwrotu pobranej bądź odliczonej kwoty - do 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania. Jedna z takich sytuacji została opisana w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT:

6. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

 

Oznacza to, że nawet jednodniowe spóźnienie z przeglądem technicznym w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania skutkuje utratą prawa do ulgi i koniecznością zwrotu pobranej lub odliczonej kwoty. Pozostałe przypadki opisane zostały we wspomnianym rozporządzeniu w sprawie odliczeń - zgodnie z § 6 ust. 1 tego aktu prawnego utrata prawa do ulgi następuje m.in. w przypadku zaprzestania używania kasy lub likwidacji działalności.

 

Kliknij po darmowy poradnik: Wszystko o ulgach w 2015 r.

 

 

Podsumowanie

Każdy podatnik, który korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, powinien być zawsze na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku zmusi do wprowadzenia kasy fiskalnej głównie usługodawców. Podatnik rozpoczynający pracę z tego typu urządzeniem powinien znać także inne przepisy, m.in. Rozporządzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami.

W naszych poradnikach znajdą Państwo wszystkie informacje na temat formalności dotyczących rozpoczęcia pracy z kasą fiskalną, korzystania z ulgi, obowiązkach użytkownika, a także porady dotyczące wyboru urządzenia dopasowanego do potrzeb danej działalności.

 

Zobacz, jak prowadzić ewidencję korekt paragonów fiskalnych

 

Kasy fiskalne Warszawa - zobacz naszą ofertę

 


 

BUCHCOM Kasy fiskalne Warszawa to profesjonalny serwis fiskalny oraz biuro rachunkowe w jednym. Już od 2001 roku dokładamy starań, aby znajdować dla naszych klientów najlepsze rozwiązania w zakresie urządzeń fiskalnych, urządzeń sklepowych, oprogramowania dla firm oraz usług księgowych. Nasza misja to wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju biznesu i generowaniu coraz większych zysków. Specjalizujemy się w sprzedaży kas fiskalnych dla usługodawców. Znamy potrzeby naszych klientów, dzięki czemu zawsze dopasowujemy dla nich optymalne rozwiązania. Przyjdź do naszego salonu sprzedaży i sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Nie czekaj, aż zabraknie kas!

 

Skontaktuj się z nami już teraz!

 

 

 


« Prev Next

Czytany 122696 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 lipiec 2015 20:03

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne online: Kto musi mieć od 2020 roku? Kasy fiskalne online: Kto musi mieć od 2020 roku?

  Lekarze, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a także kluby fitness i firmy budowlane – wszyscy ci podatnicy będą musieli stosować kasy fiskalne online już od 2020 roku. Sprawdź, kogo obowiązek ten obejmie jeszcze wcześniej – w roku 2019. Dowiedz się też, czym są kasy fiskalne online i dlaczego warto będzie zakupić urządzenie nowego typu, nawet jeśli nowe przepisy nie przewidują dla podatnika takiego obowiązku.

 • Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r. Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r.

  Lekarze świadczący usługi opieki medycznej muszą mieć kasę fiskalną już od pierwszej wykonanej czynności, niezależnie od wysokości rocznego obrotu. Czy zasada ta dotyczy także podatników świadczących usługi psychologiczne? W rozstrzygnięciu tej kwestii pomocne okażą się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, czy psycholog musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną online od 2019 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną online od 2019 r.?

  Jako pierwsze kasy fiskalne online będą musiały wprowadzić branża motoryzacyjna i paliwowa. Tak wynika z projektu ustawy nowelizacyjnej. Zakup urządzenia nowego typu w przypadku tych branż będzie musiał nastąpić jeszcze w 2018 r. Następne będą branża gastronomiczna i hotelarska. Sprawdź, kogo obejmie obowiązek wymiany kasy fiskalnej na urządzenie online’owe i co ze „starymi” kasami, użytkowanymi obecnie przez podatników.

 • Życzenia dla wszystkich księgowych z okazji Dnia Księgowego! Życzenia dla wszystkich księgowych z okazji Dnia Księgowego!

  Z okazji Dnia Księgowego Biuro Rachunkowe BUCHCOM w Warszawie życzy wszystkim kolegom i koleżankom z branży przejrzystych i stabilnych przepisów podatkowych, elastycznych terminów, wyrozumiałych szefów i kontrolujących, ale przede wszystkim sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości, cierpliwości, a także więcej czasu dla siebie i bliskich. Wszystkiego najlepszego!

 • Kasy fiskalne online obowiązkowe również dla lekarzy! Kasy fiskalne online obowiązkowe również dla lekarzy!

  Nie tylko mechaników, fryzjerów, stacje paliw, hotele, kluby fitness, firmy budowlane i gastronomiczne obejmie obowiązek wymiany kasy fiskalnej na urządzenie online’owe – nowy projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje objęcie tym wymogiem m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Sprawdź, kiedy kasa online będzie musiała znaleźć się w gabinecie lekarskim, dlaczego konieczne będzie zakupienie urządzenia jeszcze przed ustawowym terminem i z jakim kosztem będzie się to wiązało.