Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 29 sierpień 2016 19:31

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Struktury

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) weszły w życie 1 lipca 2016 r. Przekazywanie organom podatkowym i organom kontroli skarbowej danych w formie plików o określonym formacie i ujednoliconej strukturze ma ułatwić urzędnikom dokonywanie e-kontroli i uszczelnić system podatkowy. Wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich, Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić JPK do polskiego systemu prawnego. Rozwiązanie to sprawnie funkcjonuje już m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Luxemburgu, Niemczech, Słowenii, Szwecji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, a także na Litwie.

 

Według definicji zamieszczonej na stronie resortu finansów, Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) to zbiór danych tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

 

Obowiązek przekazywania całości lub części ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie plików JPK wynika z art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) – w brzmieniu od 1 lipca 2016 r. Przepis art. 193a §2 wskazuje natomiast, iż struktura logiczna postaci elektronicznej tych ksiąg i dowodów księgowych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

Resort finansów opublikował te struktury w dniu 9.03.2016 r., czyli przed wejściem w życie nowych przepisów – dzięki temu podatnicy mogli przygotować swoje działalności do zmian, a producenci oprogramowania wyposażyć oferowane przez nich informatyczne systemy księgowe w nową funkcję umożliwiającą tworzenie plików JPK o odpowiednich strukturach.

 

Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązujące od 1 lipca 2016 r.:

Księgi rachunkowe – JPK_KR.xsd
Wyciąg bankowy – JPK_WB.xsd
Magazyn – JPK_MAG.xsd
Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT.xsd
Faktury VAT – JPK_FA.xsd
Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR.xsd
Ewidencja przychodów – JPK_EWP.xsd

 

 

Jednolity Plik Kontrolny dla ksiąg rachunkowych

 

 

JPK księgi rachukoweStruktura Księgi rachunkowe to dane z prowadzonych ksiąg rachunkowych; m.in. z dziennika księgi głównej i zestawienia obrotów i sald, ale też poszczególne zapisane transakcje ze wszystkimi danymi.

 

 

Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągu bankowego

JPK wyciąg bankowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednolity Plik Kontrolny dla obrotu magazynowego

JPK magazyn

 

Struktura Magazyn zawiera dane dotyczące ruchu pozycji (towarów, materiałów itp.) w magazynie. Obejmuje dokumenty przychodu i rozchodu zewnętrznego, ale także rozchodu wewnętrznego. Dane muszą być bardzo szczegółowe; zawierają m.in. jednostkową cenę towaru czy numer faktury dot. dokumentu magazynowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

JPK ewidencja VAT

 

 

Struktura Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT przekaże informacje o transakcjach wykazywanych w ewidencjach VAT za dany m-c. Zapisy muszą być zgodne z deklaracją VAT za ten miesiąc. Aby podać wszystkie dane określone dla tej struktury ewidencje muszą zostać zweryfikowane a często zmodyfikowane aby zawierały potrzebne informacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednolity Plik Kontrolny dla faktur VAT

JPK faktury VAT

 

Struktura Faktury VAT służy do przekazania danych zawartych w fakturach sprzedaży z danego miesiąca. Obejmuje nie tylko dane dotyczące sprzedawcy, nabywcy, dat wystawienia, zakończenia dostawy, podsumowania w poszczególnych stawkach ale też poszczególne pozycje towarów/usług wraz z ilością i ceną jednostkową a nawet obniżki, rabaty itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednolity Plik Kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów

JPK PKPiR

 

Struktura Podatkowa księga przychodów i rozchodów to szczegółowe dane wynikające z prowadzonej księgi podatkowej wraz z wartościami remanentów na początek i koniec okresu a także sumy poszczególnych kolumn, czyli dane pozwalające na ustalenie dochodu podatnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów

JPK ewidencja przychodów

 

Struktura Ewidencja przychodów zawiera dane z prowadzonej ewidencji przychodów w podziale na poszczególne stawki podatkowe wraz z podsumowaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmienione STRUKTURY LOGICZNE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2017 R.:

W związku ze zmianami w przepisach ustawy o VAT Ministerstwo Finansów opublikowało nowe, zmodyfikowane struktury plików JPK dla ewidencji VAT oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Resort finansów przygotował również broszurę informacyjną o strukturze JPK_VAT(2), w której szczegółowo wyjaśniono zasady tworzenia plików, zamieszczono schematy i tabele - wszystko w celu przybliżenia podatnikom zobowiązanym do przesyłania rejestrów VAT w formie plików JPK aktualnych wytycznych.

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT(2).xsd

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPiR(2).xsd

 

Ministerstwo Finansów prezentuje struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych

Czytany 4871 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 08 listopad 2016 13:31

Artykuły powiązane