Wydrukuj tę stronę
piątek, 06 marzec 2015 00:00

Zeznanie PIT-36L za 2014 rok

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w poprzednim roku osiągali przychody opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), czyli podatkiem liniowym, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT-36L.

 

Obowiązek złożenia zeznania PIT-36L wynika zart. 45 ust. 1a pkt 2 tejże ustawy.

 

 

Jakie przychody wykazuje się w PIT-36L?

 

W zeznaniu rocznym PIT-36L wykazuje się przychody osiągnięte z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowane podatkiem liniowym 19%. Formularz PIT-36L dotyczy podatników osiągających takie przychody zarówno w Polsce, jak i ze źródeł położonych poza granicami kraju.

W przypadku konieczności wykazania w zeznaniu kwot w walutach obcych - przychodów, kosztów, kwot uprawniających do odliczeń itd. - przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu itd.

 

Jeśli podatnik oprócz dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym osiąga też dochody opodatkowane w innej formie, ma obowiązek złożyć dwa rozliczenia lub więcej. W PIT-36L wykazuje tylko dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem liniowym. Jeśli dodatkowo w 2014 r. podatnik osiągał np. dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, oprócz PIT-36L składa też zeznanie PIT-36 lub PIT-37.

 

 

Do kiedy należy złożyć PIT-36L za 2014 r.?

 

Termin na złożenie zeznania rocznego PIT-36L upływa 30 kwietnia roku podatkowego za rok poprzedni. Jeśli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na złożenie zeznania przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Podatnicy niemający miejsca zamieszkania w Polsce, którzy przed 30 kwietnia zamierzają wyjechać z kraju, PIT-36L muszą złożyć przed wyjazdem.

 

Ważne!

Zeznanie PIT-36L za 2014 rok należy złożyć najpóźniej w czwartek 30 kwietnia 2015 r.

 

Podatnicy, którzy w zeznaniu rocznym PIT-36L wykażą podatek do zapłaty, mają obowiązek wpłacić jego kwotę na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania, czyli do 30 kwietnia 2015 r.

 

 

W jaki sposób złożyć PIT-36L za 2014 r.?

 

Istnieje kilka sposobów na przekazanie zeznania rocznego PIT-36L do urzędu skarbowego. Podatnik może złożyć zeznanie bezpośrednio w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną przez system e-Deklaracje. Przy czym w tym ostatnim przypadku nie wymaga się od podatnika posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Za datę złożenia zeznania PIT-36L wysłanego pocztą uznaje się datę stempla pocztowego.

 

 

Z jakiej wersji druku skorzystać?

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 28 listopada 2014 r., poz. 1674) zmieniło wzory formularzy większości zeznań podatkowych PIT. Dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowy druk zeznania PIT-36L.

 

Ważne!

PIT-36L(10) - taka wersja zeznania rocznego PIT-37 obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014.

 

 

Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać w zeznaniu PIT-36L za 2014 r.?

 

Podatnik osiągający dochody opodatkowane podatkiem liniowym 19% nie ma zbyt wielu możliwości korzystania z ulg i odliczeń. Podatnik może pomniejszyć podstawę opodatkowania o:

  • Straty z działalności gospodarczej poniesione w latach ubiegłych
  • Składki na ubezpieczenia społeczne
  • Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

 

Odliczenia od podatku:

  • Ulga abolicyjna
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

1% podatku na użytek publiczny:

Podatnik składający zeznanie PIT-36L za 2014 r. ma prawo złożyć wniosek o przekazanie 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

 

 

Czy PIT-36L można rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

 

Zeznanie roczne PIT-36L składa się wyłącznie indywidualnie. Podatnik nie ma możliwości dokonania rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

 

 

Czy PIT-36L można rozliczyć w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

 

Prawo do rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci przysługuje wyłącznie podatnikom osiągającym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W zeznaniu rocznym PIT-36L rozlicza się dochody opodatkowane podatkiem liniowym 19%, w związku z czym podatnik nie ma prawa dokonania rozliczenia w taki sposób.

 

 

Jakie załączniki obowiązują do PIT-36L za 2014 r.?

 

W zależności od źródła dochodów uzyskanych w 2014 r., do zeznania PIT-36L podatnik składa następujące załączniki:

PIT/B - w załączniku tym podatnik wykazuje wysokość osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT/ZG - załącznik ten składają podatnicy, którzy osiągali przychody ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PIT/Z - załącznik ten składają podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy korzystają ze zwolnienia na mocy art. 44 ust. 7a ustawy o PIT

 

 

Czy warto rozliczyć PIT-36L przez biuro rachunkowe?

 

Każdy podatnik ma prawo sam sporządzić swoje zeznanie roczne PIT-36L, jak również skorzystać z usług biura rachunkowego. To pierwsze rozwiązanie pozwala uniknąć dodatkowego kosztu, jakim jest usługa księgowego. Natomiast to drugie daje podatnikowi pewność, że składane do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT-36L jest prawidłowo wypełnione i nie trzeba będzie go korygować w przyszłości. Poza tym doświadczony księgowy sporządzi zeznanie roczne PIT-36L sprawnie i rzetelnie. Jeśli więc mamy choćby najmniejsze obawy, że możemy nieprawidłowo wypełnić formularz PIT-36L, najlepiej powierzmy swoje rozliczenie roczne specjaliście.

Rozlicz PIT-36L za 2014 r. już teraz w biurze rachunkowym BUCHCOM - jesteśmy na warszawskim Ursynowie, tuż przy stacji metra Stokłosy.

Zapraszamy do kontaktu

 

Kliknij i pobierz aktualny druk PIT-36L

Czytany 4372 razy Ostatnio zmieniany piątek, 06 marzec 2015 11:23

Artykuły powiązane