Wydrukuj tę stronę
piątek, 10 listopad 2017 14:04

Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Zwolnienie z VAT to dla przedsiębiorców mniej formalności, obowiązków i kosztów. Jednakże nie każdy może z niego korzystać. Ustawa o VAT wyznacza katalog czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Sprawdź, czy możesz z niego korzystać w 2017 i 2018 r.

Podatnicy, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200.000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Prawo to przysługuje na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność limit ten wylicza się proporcjonalnie do okresu jej prowadzenia.

Z możliwości tej korzysta wielu polskich przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, iż wykonywanie niektórych czynności oraz brak siedziby na terytorium kraju pozbawia podatnika prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 i 2018 r. Przed podjęciem decyzji o korzystaniu z tej preferencji należy poznać obowiązujące przepisy w tym zakresie.

 

Kwestię tę reguluje art. 113 ust. 13 ustawy:

Art. 113

(…)

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
- energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
- wyrobów tytoniowych,
- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

Zgodnie z zacytowanym powyżej art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a, prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 i 2018 r. nie mają podatnicy dokonujący dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy:

 

LISTA TOWARÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU OKREŚLONE W ART. 113 UST. 1 I 9 USTAWY

Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali 

1. PKWiU ex 24.41.10.0 

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie: 

1) proszek srebra, 

2) srebro technicznie czyste, 

3) srebro o wysokiej czystości, 

4) stopy srebra, 

5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur 

2. PKWiU ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie: 

1) proszek złota, 

2) złoto technicznie czyste, 

3) złoto o wysokiej czystości, 

4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur 

3. PKWiU ex 24.41.30.0 

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie: 

1) proszek platyny, 

2) proszek palladu, 

3) proszek irydu, 

4) proszek rodu, 

5) platyna technicznie czysta, 

6) pallad technicznie czysty, 

7) iryd technicznie czysty, 

8) rod technicznie czysty, 

9) platyna o wysokiej czystości, 

10) pallad o wysokiej czystości, 

11) iryd o wysokiej czystości, 

12) rod o wysokiej czystości, 

13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur

4. PKWiU ex 25.71.11.0 

Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich - wyłącznie: noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzone inaczej niż platerowane 

5. PKWiU ex 25.71.14.0

Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe - wyłącznie nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane 

6. PKWiU 32.11.10.0

Monety

7. PKWiU ex 32.12 

Wyroby jubilerskie i podobne, z wyłączeniem: 

1) kamieni syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, obrobionych, lecz nieoprawionych (PKWiU ex 32.12.11.0), 

2) pyłu i proszku z pozostałych naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (PKWiU ex 32.12.12.0), 

3) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż metale szlachetne, 

4) wyrobów kultu religijnego 

8. PKWiU ex 32.99.59.0 

Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie wyroby z bursztynu 

9. PKWiU ex 38.11.58.0 

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal - wyłącznie: 

1) złom złota i stopy złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) stopy srebra,

5) złom platyny i stopy platyny,

6) złom palladu i stopy palladu,

7) złom irydu i stopy irydu

10. PKWiU ex 91.02.20.0

Zbiory muzealne - wyłącznie dawna biżuteria artystyczna

 

Sprawdź jakie limity obowiązują na 2018 rok

Czytany 10713 razy Ostatnio zmieniany piątek, 10 listopad 2017 17:01

Artykuły powiązane