czwartek, 29 grudzień 2016 21:21

VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Spis treści

Prawo do kwartalnego rozliczania VAT 2017

Od 1 stycznia 2017 r. rozliczanie VAT za okresy kwartalne jest możliwe wyłącznie w przypadku podmiotów spełniających warunki dla zachowania statusu małego podatnika.

Małym podatnikiem VAT w 2017 r. jest podmiot, u którego wartość sprzedaży brutto w 2016 r. nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro. Kwotę tę przelicza się na złote po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Dnia 3.10.2016 r. kurs ogłoszony przez NBP wynosił 4,2976 zł/euro. Oznacza to, iż limit wartości sprzedaży dla małego podatnika w 2017 r. wynosi 5.157.000 zł. W przypadku małych podatników VAT – pośredników limit wartości prowizji lub innych postaci wynagrodzenia wynosi 193.000 zł.

Prawa do kwartalnego rozliczania VAT nie mają też mali podatnicy przez okres pierwszych dwunastu miesięcy od miesiąca rejestracji jako podatnicy VAT czynni. Dotyczy to od 1 stycznia 2017 r. także podatników zarejestrowanych po 30 września 2016 r.

Art. 15 (ustawy zmieniającej) Przepis art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po dniu 30 września 2016 r. za okresy miesięczne przypadające po dniu 31 grudnia 2016 r.

Kwartalne rozliczanie VAT nie przysługuje również podatnikom, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy łączna wartość netto tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł).

 

 


Czytany 45892 razy Ostatnio zmieniany piątek, 24 marzec 2017 14:24

Artykuły powiązane

 • Obowiązek zmiany matrycy stawek VAT w kasie fiskalnej do 31.07.2019 Obowiązek zmiany matrycy stawek VAT w kasie fiskalnej do 31.07.2019

  Nowe oznaczenia literowe dla stawek VAT obowiązują wszystkich użytkowników kas fiskalnych. Sprawdź, do kiedy musisz przeprogramować swoje urządzenie i czy można to zrobić samodzielnie. Poznaj też nową matrycę stawek VAT w kasach i drukarkach fiskalnych.

 • Kasy fiskalne 2019: od 1 maja nowa matryca stawek VAT Kasy fiskalne 2019: od 1 maja nowa matryca stawek VAT

  Nowe rozporządzenie w sprawie kas to nie tylko wprowadzenie wymogów dotyczących urządzeń fiskalnych online. To też m.in. nowa matryca stawek VAT. Sprawdź, do kiedy musisz przeprogramować swoje urządzenie – zmiany obejmują bowiem wszystkie kasy, nawet te „starego” typu z papierową i elektroniczną kopią paragonu.

 • Nowe stawki VAT jeszcze w 2019 r. Nowe stawki VAT jeszcze w 2019 r.

  Niższe stawki VAT na pieczywo i ciastka, prasę, książki oraz niektóre warzywa i owoce. Wyższe – na napoje, owoce morza, lód i czasopisma specjalistyczne. Rząd wprowadza zmiany w obecnie stosowanych stawkach VAT – ma być łatwej i przejrzyściej. Sprawdź, jakie jeszcze nowości rząd zaplanował dla polskich przedsiębiorców – część z nich wejdzie w życie już w pierwszej połowie 2019 r.

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT

  Korzystanie ze zwolnienia z VAT niesie ze sobą liczne korzyści. Podatnik m.in. nie ma obowiązku wystawiania faktur – robi to wyłącznie na żądanie nabywcy. Należy jednak pamiętać, że przepisy traktują inaczej transakcje zagraniczne. Sprawdź, w jakich przypadkach podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę, jak taki dokument powinien wyglądać i kiedy konieczne jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby VAT UE.